ZABYTKOWA INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA JAKO NOŚNIK WARTOŚCI KULTUROWYCH – NA PRZYKŁADZIE UZDROWISK SUDECKICH THE HISTORICAL ARCHITECTURE IN THE HEALTH RESORTS AS MEDIUM OF CUL-TURAL VALUES – IN THE CONTEXT OF SPA IN SUDETES MTS

Автор(и)

  • Rafał Nowicki Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Ключові слова:

zabytki architektury, uzdrowiska

Анотація

Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagadnienie roli zabytków architektury i ich otoczenia w kształtowaniu leczniczej funkcji sudeckich uzdrowisk. W tekście przedstawiono zwięzłą charakterystykę dziedzictwa architektury Sudetów, jego strukturę ilościową i jakościową wraz z wybranymi przykładami najcenniejszych reliktów budownictwa uzdrowiskowego, uwzględniając także historyczną rolę sudeckich uzdrowisk w rozwoju turystyki na tym obszarze. W podsumowaniu zaakcentowano kwestię kulturowo-symbolicznych aspektów funkcjonowania zabytków architektury w uzdrowiskach. Na tym tle szczególnie zarysował się motyw znaczenia spuścizny historii w sferze zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka takich jak np. poczucie bezpieczeństwa czy poczucie wolności.

Посилання

Böhm A., 2006, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków

Kincel R., 1994, U szląskich wód, Oficyna Silesia, Racibórz

Małachowicz E., 2007, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław

Nowicki R.G., 2013, Zasoby zabytków architektury oraz ich użytkowanie i ochrona w turystyce na podstawie badań w Sudetach, Ochrona Zabytków 1-4/2013

Potocki J., 2004, Rozwój zagospodarowania turystycznego Sudetów, Wydawnictwo Plan, Jelenia Góra

Netografia

Vratislaviae amici [on-line] www.dolny-slask.org (data dostępu: 10.09.2017)

##submission.downloads##

Як цитувати

Nowicki, R. (2018). ZABYTKOWA INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA JAKO NOŚNIK WARTOŚCI KULTUROWYCH – NA PRZYKŁADZIE UZDROWISK SUDECKICH THE HISTORICAL ARCHITECTURE IN THE HEALTH RESORTS AS MEDIUM OF CUL-TURAL VALUES – IN THE CONTEXT OF SPA IN SUDETES MTS. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/73