Rehabilitation & recreation

У науковому журналі подано окремі положення розвитку фізичної терапії, ерготерапії, рекреації, фізичного виховання, оздоровчих технологій різних груп населення. Охарактеризовано сучасні методи та засоби відновлення здоров’я, особливості проведення діагностичних та реабілітаційних заходів, ефективність яких підтверджується педагогічними, психологічними, реабілітаційними та медико-біологічними дослідженнями.


№ 07 (2020): Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation and Recreation)

У науковому журналі подано окремі положення розвитку фізичної терапії, ерготерапії, рекреації, фізичного виховання, оздоровчих технологій різних груп населення. Охарактеризо-вано сучасні методи та засоби відновлення здоров’я, особливості проведення діагностичних та реабілітаційних заходів, ефективність яких підтверджується педагогічними, психологіч-ними, реабілітаційними та медико-біологічними дослідженнями.
In the scientific journal are presented some provisions for the development of physiotherapy, ergotherapy, recreation, physical education, health technologies of different population groups. Modern methods and means of health restoration are characterized, features of carrying out diagnostic and rehabilitation measures, the effectiveness of which is confirmed by pedagogical, psychological, rehabilitation and medical-biological researches.

Зміст

Статті

О.Б. Нагорна, І.М. Крук, Т.В. Гамма
PDF
О.І. Ніколенко, І.В. Захарченко, О.В. Федорович, С.В. Гуцман
PDF
А.О. Ногас, П.С. Подоляка, С.В. Гуцман, Л.Ю. Трифонюк
І.О. Сидорук, М.І. Євтух, Л.О. Зарічанська, А.М. Гірак
PDF
І.О. Сидорук, І.С. Подолянчук, Л.О. Зарічанська
PDF
Д. Скальскі, М. Туз, С.С. Дембскі, Д. Чарнецкі, Н. Нестерчук
PDF
Д. Скальскі, М. Туз, С.С. Дембскі, О. Заболотна, І. Григус
PDF
Й. Томпоровска
PDF
О.А. Шевчук, І.М. Григус
PDF
Monika Betyna, Ewa Zieliński, Maciej Zieliński, Bernard Motylewski, Dariusz Skalski, Karolina Brzoskowska
PDF
Monika Betyna, Ewa Zieliński, Maciej Zieliński, Bernard Motylewski, Dariusz Skalski, Karolina Brzoskowska
PDF
Romanna Rudenko, Anatoliy Mahlovanyy, Olha Kunynets, Igor Grygus
PDF