АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВʼЯЗКІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІФІКОВАНИХ БАДМІНТОНІСТІВ

Автор(и)

  • Д. М. Міщук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Саньцянь Сюй Національний університет фізичного виховання і спорту України

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.22

Ключові слова:

бадмінтон, психофізіологічні характеристики, нейродинаміка, когнітивні здібності, полезалежність

Анотація

Ефективна підготовка юних і успішна діяльність гравців високої кваліфікації неможлива без комплексної оцінки фізичного і психофізіологічного стану бадмінтоністів. У дослідженнях взяли участь 34 особи – 12 чоловіків і 22 жінки віком 17–22 роки, кваліфікація – I розряд, КМС і МС. За допомогою комп’ютерного комплексу «Мультипсихометр-05» були вивчені врівноваженість нервової системи та функціональна рухливість нервових процесів, загальні когнітивні здібності та різні психоемоційні стани і полезалежність спортсменів. Ефективність бадмінтоністів високої кваліфікації залежить від здатності спортсмена до сприйняття, аналізу і переробки інформації. Вивчення психофізіологічних функцій з метою контролю над функціональним станом спортсмена і корекцією тренувального процесу є дуже важливим. Аналіз отриманих результатів кореляційних зв’язків свідчить, що нейродинамічні характеристики мають слабкі та помірні зв’язки з когнітивними характеристиками та психоемоційними станами спортсменів, які характеризуються особливостями когнітивно-діяльнісних стилів (p <0,05). Отже, на формування когнітивної сфери та когнітивно-діяльнісних стилів спортсмена, крім нейродинамічних характеристик, також впливають інші чинники.

Посилання

Akhtarieva R.F., Zhestkova Y.K, Shapirova R.R. Psychophysiological measurements in badminton. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. 2018. Vol., Is. 3. P. 21–23.

Індик П.М., Сірик А.Є. Бадмінтон : навчально-методичний посібник. Суми : Сумський державний університет, 2017. 111 с.

Казанцева Н.В., Глазова Е.В., Малёванный А.А. Методика обучения бадминтону для студентов средних специальных и высших учебных заведений : учебное пособие. Иркутск : Изд-во БГУ, 2016. 104 с.

Коробейніков Г.В., Коробейнікова Л.Г., Козіна Ж.Л. Оцінка та корекція психофізіологічних станів у спорті : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків, 2012. 340 с.

Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика. Ульяновск : ОАО «Первая образцовая тип.», филиал «Ульяновский дом печати», 2012. 344 с.

Subarjah H., Gilang P.P., Sandey T.P., & Amanda P.S. The Effect of Training Motivation and Emotional Intelligence on the Performance of Badminton Players. Education, Science and Technology, 2019. 345–352. DOI: 10.32698//tech1315170.

Сюй Саньцянь. Комплексний контроль за функціональним станом спортсменів у бадмінтоні. Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XIIІ Міжнародної конференції молодих вчених, 16 травня 2020 року. Київ, 2020. С. 102.

Шиян В.Н., Шамардин В.Н. Технология прогнозирования спортивных достижений бадминтонистов на этапе предварительной базовой подготовки. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, Харків, 2011. Вип. 8. С. 106–108.

Шиян О.В., Шиян В.М. Психофізіологічний статус бадмінтоністів 12–14 років. Молода спортивна наука України. 2012. Т. 1. С. 339–344.

Щербаков Л.В., Щербакова Н.И. Игра бадминтон (учебно-методическое издание). Москва : ООО «Гражданский альянс», 2009. 121 с.

Leong K.L., & Krasilshchikov O. Match and game performance structure variables in elite and youth international badminton players. Journal of Physical Education and Sport, 2016. No. 16(2), p. 330.

Nelli V. Peculiarities of mastering badminton technique by primary school-age children depending on the level of their physical development. 2016.

Yasin A., Omer S., Ibrahim Y., Akif B.M., & Cengiz A. Comparison of some anthropometric characteristics of elite badminton and tennis players. Science, movement and health, 2010. No. 2, pp. 400–405.

Korobeynikov G., Potop V., Ion M., Korobeynikova L., Borisova O., Tishchenko V., Smoliar I. Psychophysiological state of female handball players with different game roles. Journal of Physical Education and Sport, 2019. No. 19(3). Pp. 1698–1702.

Kozina Z., Iermakov S., Crełu M., Kadutskaya L., Sobyanin F. Physiological and subjective indicators of reaction to physical load of female basketball players with different game roles. Journal of Physical Education and Sport, 2017. No. 17(1). Pp. 378–382.

Chernenko N., Lyzohub V., Korobeynikov G., Potop V., Syvash I., Korobeynikova L., & Kostuchenko V. Relation between typological characteristics of nervous system and high sport achieving of wrestlers. Journal of Physical Education and Sport, 2020. No. 20(3). Pp. 1621–1627. DOI: 10.7752/jpes.2020.03221.

Lyzohub V., Chernenko N., Palabiyik A., Kozhemyako T., Bezkopilna S. Age peculiarities of interaction of motor and cognitive brain systems while processing information of different modality and complexity. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2019. No. 103. Pp. 288–294. DOI: 10.15421/021944.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Як цитувати

Міщук, Д. М., & Сюй, С. (2022). АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВʼЯЗКІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІФІКОВАНИХ БАДМІНТОНІСТІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation &amp; Recreation), (9), 166–173. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.22