РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СПОРТСМЕНІВ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ СТРУКТУР КОЛІННОГО СУГЛОБУ

Автор(и)

  • А. С. Бойко
  • М. М. Перегінець
  • Л. П. Долженко
  • О. Е. Івановська

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.1

Ключові слова:

артроскопія, алгоритм, колінний суглоб, фізіотерапевтичне втручання, якість життя.

Анотація

Мета. Розробити алгоритм застосування фізичної терапії спортсменів після артроскопічних операцій з приводу поєднаних пошкоджень меніска і різних стадій змін хрящів колінного суглоба спрямованого на відновлення якості життя та для підвищення ефективності лікувально-відновного процесу. Матеріал. У ході дослідження використано теоретичний аналіз й узагальнення даних науково-методичної літератури, Інтернет-джерел, зокрема, протоколів, рекомендацій іноземних та вітчизняних клінік з питань присвячених розробці алгоритму фізичної терапії спортсменів після артроскопічних операцій з приводу поєднаних пошкоджень меніска і різних стадій змін хрящів колінного суглоба. Результати. Аналіз сучасної науково-методичної літератури з питань характеристики застосування засобів, методів фізичної терапії в відновленні спортсменів після артроскопічних операцій з пошкоджень меніска на різних стадіях змін хрящів колінного суглоба, свідчить про її важливу роль для більш якісного відновлення та повернення до високого рівня якості життя, як інтегрального критерію ефективності проведених заходів. Вивчено загальні підходи та світові стандарти фізіотерапевтичної допомоги особам даного профілю, а також складових фізіотерапевтичного втручання з позиції доказової медицини. Сучасні підходи до відновної терапії таких осіб розуміють під собою застосування алгоритмізованого фізіотерапевтичного втручання, заснованого на базі доказової медицини та МКФ. Опираючись на отримані дані ми розробили алгоритм втручання засобами фізичної терапії для підвищення ефективності відновного процесу у спортсменів даного профілю. Спеціально розроблений алгоритм включає наступні кроки: первинна оцінка функціонального статусу спортсмена та визначення його проблем та потреб; планування фізіотерапевтичного втручання; реалізація втручання; оцінка ефективності терапевтичного втручання. Висновки. Удосконалення хірургічної техніки виконання, зміна типового профілю пацієнтів після артроскопічних операцій з приводу поєднаних пошкоджень меніска і різних стадій змін хрящів колінного суглоба вимагають адаптації заходів та методів фізіотерапевтичного втручання для максимізації функціональних результатів у повсякденному житті, що і сприяють спрямуванню подальших наукових досліджень.

Посилання

Башкиров В.Ф. Возникновение и лечение травм у спортсменов. Москва: Физкультура и спорт, 2010. 221 с.

Бойко А, Колиушко К. Алгоритм фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба у III–IV фази відновного процесу. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2021. № 1. С. 79–84.

Бойко А, Колиушко К. Ефективність застосування алгоритму фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглоба. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. № 1. С. 19–23.

Гершбург М.И. Физическая поэтапная реабилитация спортсменов после менискэктоми. Вестник спортивной медицины России. 2009. № 1(14). С. 21–24.

Глиняна О.О. Основні принципи фізичної реабілітації після хірургічного лікування переломів опорно-рухового апарату. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Львів, 2018. № 27. С. 115–119.

Захарова Л.С. Восстановление спортсменов после менискэктомии средствами физической культуры специальной направленности. Теория и практика физической культуры. 2009. № 1. С. 51–54.

Королев A.B. Физическая реабилитация пациентов после артроскопических операций на коленном суставе. Скорая мед. помощь. 2013. С. 48–51.

Лоскутов А.Е., Головаха М.Л. Медицинская реабилитация больных после артроскопии коленного сустава. Bicник ортопедії, травматології та протезування. 2008. № 4. С. 35–40.

Новікова П.П., Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я. Реабілітація пацієнтів після артроскопічної меніскектомії. Медсестринство. 2018. № 3. С. 34–37.

Оріховська А, Федоренко С, Коліушко К. Сучасні підходи фізичної терапії осіб після тотального ендопротезування кульшового суглобу. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2020. № 1. С. 81–86.

Франке К. Спортивная травматология. Москва: Медицина, 2008. 258 с.

Шаді Абделбасет Мохаммад Алхуб, Ніканоров О, Луцкій В. Ефективність застосування комплексної програми фізичної реабілітації у спортсменів ігрових видів спорту після артроскопічного лікування «тріади Турнера» (на прикладі дослідження відновлення спеціальної фізичної працездатності). Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018;29:150-6.

Edson C. Post operative rehabilitation of the multiple-ligament reconstructed knee. Oper. Tech. Sports Med. 2013. № 11. P. 294–301.

Madara K.C, Marmon A, Aljehani M, ZeniJ Jr, Raisis L. Progressive rehabilitation after total hip arthroplasty: a pilot and feasibility study. Int J Sports Phys Ther. 2019. № 14(4). P. 564–581.

Harrelson L.H. Knee rehabilitation. Physical rehabilitation of the injure dathlete. New York. 2018. P. 267–343.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Бойко, А. С., Перегінець, М. М., Долженко, Л. П., & Івановська, О. Е. (2022). РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ СПОРТСМЕНІВ ПІСЛЯ АРТРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ СТРУКТУР КОЛІННОГО СУГЛОБУ. Rehabilitation and Recreation, (13), 10–18. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.1

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ