ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ СПОРТИВНИХ ТРАВМ PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SPORT INJURIES

Автор(и)

  • Ольга Нагорна Національний університет водного господарства т а природокористування
  • Владислав Зелінський Національний університет водного господарства т а природокористування

Анотація

У статті проаналізовано особливості реабілітації футболістів після травм гомілково-ступневого суглобу. Спортивний травматизм впливає на професійну результативність та загальне здоров’я спортсменів. Тому його профілактика і пошук засобів і методів відновлення після таких травм є актуальним питанням, яке потребує вивчення. Метою дослідження було теоретично обгрунтувати застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів після спортивних травм на прикладі пошкоджень гомілково-ступневого суглобу у футболістів. Завдання дослідження передбачали аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, ознайомлення із загальними характеристиками спортивного травматизму, вивченням особливостей травм гомілково-ступневого суглобу у футболістів; теоретичному дослідженні ефективності застосування засобів фізичної реабілітації пацієнтів даної категорії. Застосовувались такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, вивчення впливу фізичної реабілітації пацієнтів після спортивних травм. Встановлено, що головне завдання засобів фізичної реабілітації - якнайшвидше повернення пацієнта до спортивної діяльності на рівні, що передував травматизму.

The article analyzes the peculiarities of rehabilitation of football players after injuries of the tibia joint. Sport injuries affect professional performance and overall health of athletes. Therefore, its prevention and the search for means and methods of recovery after such injuries is an urgent issue that needs to be studied. The purpose of the study was to theoretically substantiate application of means of physical rehabilitation of patients after sports injuries on an example of injuries of the tibia-foot joint in football players. The tasks of the study included analysis and generalization of the data of scientific and methodological literature, familiarization with the general characteristics of sports injuries, the study of the features of injuries of the tibia joint in football players; theoretical study of the effectiveness of the use of physical rehabilitation of patients in this category. The following research methods were used: analysis and generalization of literary sources, studying the effect of physical rehabilitation of patients after sports injuries. It was established that the main task of the means of physical rehabilitation - as soon as possible returning the patient to sports activities at the level that preceded the traumatism.

Посилання

М ельникова Н. А. Основи медичних знань та здорового способу життя / Н. А. Мельникова, Е. А. Ш амрова, Н. В. Громова, 2007. - 68 с. 2. Валецька Р. О. Основи медичних знань : підручник / Р. О. Валецька. - Луцьк: Волинська книга, 2007. - 245 с. 3. Бакулин В. С. Спортивный травматизм. Профилактика и реабилитация / В. С. Бакулин, И. Б. Горецкая, М. М Богомолова, А. Н. Богачев. - Волгогорад, 2013. - С. 1-3. 4. J. Ekstrand UEFA Elite Club Injury Study Report 2015/16 / Ekstrand J. - Linköping, 2016. - 7-18. 5. http://www.osceskills.com/e-learning/ sub- jects/ankle-foot-examination/ 6. http://www.horting.org.ua/node/1623 7. http://physiatrics.ru/1000254- vosstanovl enie-posl e-razryva- svyazok- golenostopa/ 8. http://medmed.in.ua/likuvannya-i- reabilitaciya-sportsmeniv-pislya-travmi/ 9. http ://la-kol omna.ru/news/activity/samye- rasprostranennye-travmy-v-legkoy-atletike/

##submission.downloads##

Як цитувати

Нагорна, О., & Зелінський, В. (2017). ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ СПОРТИВНИХ ТРАВМ PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER SPORT INJURIES. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (2). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/32