ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

  • Ольга Нагорна Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

загальна, дрібна моторика, абілітація, кінезотерапія, масаж, лікувальна фізична культура, гідротерапія, компенсація, комплексна програма фізичної реабілітації

Анотація

У статті аналізується ефективність комплексної програми фізичної реабілітації сліпих і слабозорих дітей раннього віку у процесі формування загальної та дрібної моторики. На основі попередньої реабілітаційної діагностики, використання інноваційних засобів абілітації, запропоновано напрямки ком- пенсаційно-корекційних заходів, шляхи взаємодії з батьками, що дозволить попередити порушення та специфіку рухової сфери, покращити фізичні якості дітей з вадами чи відсутністю зору.

 

Посилання

Бессарабова О. В. Гра як засіб розвитку пізнавальної діяльності у слабозорих дітей : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.03 / О. В. Бессарабова ; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько- го». - О., 2011. - 18 с. 2. Воловик Н. І. Формування координаційних умінь дітей 4-5-річного віку з функціональними порушеннями зору в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. І. Воловик ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2008. - 19 с. 3. Дичко В. В. Оцінка розвитку психомоторики у сліпих та слабкозорих дітей з урахуванням індивідуальних особливостей та психофізичного статусу / В. В. Дичко // Клінічна та експериментальна патологія, 2009. - Т. 8, № 2. - С. 20-25. 4. Довгопола К. С. Особливості формування самоконтролю у сліпих молодших школярів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.08 / К. С. Довгопола ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. - К., 2011. - 20 с. 5. Єракова Л. А. Диференційоване фізичне виховання сліпих і слабкозорих школярів в умовах спеціалізованого інтернату : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Л. А. Єракова ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2005. - 19 с. 6. Козявкин В. И. Детские церебральные параличи. Основы клинической реабилита

ционной диагностики / В. И. Козявкин, М. А. Бабадаглы, С. К. Ткаченко, О. А. Ка- чмар. - Львів : Медицина світу, 1999. 312 с. 7. Криличенко О. В. Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури : автореф. дис. канд. пед. Наук : 13.00.03 / О. В. Криличенко; Півден- ноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинсько- го. - О., 2007. - 20 с. 8. Пасечникова Н. В. Ретинопатия недоношенных / Н. В. Пасечникова, С. А. Сук // Тези та лекції ІІ конф. дит. офт. України. - Судак, 2003. - С. 269-276. 11. Силантьєв Д. О. Корекція фізичного розвитку слабозорих дітей засобами плавання : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Д. О. Силантьєв ; Ін-т дефектології АПН України. - К., 2001. - 19 с. 12. Солнцева Л. І. Особливості психологічної допомоги дітям з вадами зору : методич. рекомендації / За ред. Л. І. Солн- цевої. - М., 2001. - 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-14

Як цитувати

Нагорна, О. (2017). ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У СЛІПИХ ТА СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (1). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/15