ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГОНІОМЕТРІЇ ПОСТАВИ СТУДЕНТОК У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ АВТОРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • В. І. Матійчук Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

студентки, тілобудова, постава, гоніометричні показники, технологія

Анотація

Мета дослідження: оцінити вплив засобів і методів авторської технології на гоніометричні показники постави студенток із різним типом тілобудови у процесі фізичного виховання. Матеріал і методи. У експерименті прийняло участь 121 студентки 17-18 років із різним типом тілобудови, з яких: мезоморфів – 64, ектоморфів – 35, ендоморфів – 22 особи. Методи: теоретичні, емпіричні, статистичні. Обґрунтована технологія корекції тілобудови студенток з урахуванням геометрії мас їхнього тіла у процесі фізичного виховання скеровується на досягнення відповідної мети шляхом додержання системного, нормативно-цільового, особистісно-орієнтованого підходів. Структура технології містила мету, завдання, принципи, педагогічні умови, етапи: організаційно-ввідний, корекційно-профілактичний, підтримуючий. Результати проведених досліджень свідчать про ефективність запропонованої авторської технології. Наші дослідження розширили уявлення про функціональний стан опорно-рухового апарату студенток із різним типом тілобудови. Отримані нами результати доповнили інформаційну базу щодо гоніометричних показників постави студенток із різним типом тілобудови.

Посилання

ВипаснякІ., Шанковський А.Особливості гоніометрії тіла студентів із різними типами постави = Features of goniometry of students with different types of posture. Journal of Education, Health and Sport [Інтернет]. 2017;7(5): С. 1026-1040. Доступно: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5123.

Кашуба В., Ивчатова Т., ТоргунскийА. Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фітнесом. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Луцьк, 2013. № 4 (24). C. 69–73.

Кашуба В., Алешина А., ПрилуцкаяТ., Руденко Ю., Лазько О., Хабинец Т. К вопросу использования современных за-нятий профилактико-оздоровительной нап-равленности с людьми зрелого возраста. Молодіжний науковий вісник Східно-європейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. 2018. № 29. C. 50-59.

Кашуба В., Рудницкий А. Совре-менные технологии коррекции телосложения занимающихся средствами оздорови-тельного фитнеса. Revistă teoretico-tiinţifică «Stiinţa culturii fizice». 2016. №25/1. С.96-102.

Кашуба В., Лопацький С. Теоретико-практичні аспекти моніторингу просторової організації тіла людини. Монографія. Івано-Франківськ: Видавець Кушнир Г.М., 2018. 232 с.

Кашуба В., Гончарова Н., Ткачова А.,Прилуцька Т. Особливості тілобудови жінок першого періоду зрілого віку, які займаються аквафітнесом. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019;1: С. 97-104.

Hakman A, Andrieieva O., Kashuba V.et al. Characteristics of biogeometric profile of posture and quality of life of students during the process of physical education. Journal of Physical Education and Sport, 2020;20(1):79-85.doi:10.7752/jpes.2020.01010

Imas YV, Dutchak MV, Andrieieva OV,Kashuba VO, Kensytska IL, Sadovskyi OO. Modern approaches to the problem of values’ formation of students’ healthy lifestyle in the course of physical training. Physical education of students. 2018;4:182-190.

Kashuba, V. A. (2008). Biomechanicalmonitoring of the spatial body organization in school children in the process of physical education: history, approaches 5th international scientific conference on kinesiology, proceedings book, 298–300.

Kashuba, V., Kolos, M., Rudnytskyi,O., Yaremenko, V., Shandrygos, V., Dudko, M. & Andrieieva, O. (2017). Modern approaches to improving body constitution of female students within physical education classes. Journal of Physical Education and Sport, 17 (4), 2472–2476. doi: 10.7752/jpes.2017.04277

Kashuba V, Futornyі S, Andrieieva O,Goncharova N, Carp I., Bondar O, Nosova N. Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of primary school-age children. Journal of Physical Education and Sport. 2018;18(St.4):2515-21. doi:10.7752/jpes.2018.04377

Kashuba V, Andrieieva O, GoncharovaN, Kyrychenko V, Karp I, Lopatskyi S, Kolos M. Physical activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women. Journal of Physical Education and Sport. 2019;19(St.2):500-6. doi:10.7752/jpes.2019.s2073

Kashuba V, Savliuk S, Vypasniak I,Yavorskyy A, Kindrat P, Grygus I, Vakoliuk A, Pаnchuk I, Hagner-Derengowska M. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(2):958-65. doi:10.7752/jpes.2020.s2133

Kashuba V, Tomilina Yu, Byshevets N,Khrypko I, Stepanenko O, Grygus I, Smoleńska O, Savliuk S. Impact of Pilates on the Intensity of Pain in the Spine of Women of the First Mature age. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. 2020;20(1):12-17. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.1.02

Tkachova A, Dutchak M, Kashuba V,Goncharova N, Lytvynenko Y, Vako I, Kolos S, Lopatskyi S. Practical implementation of differentiated approach to developing water aerobics classes for early adulthood women with different types of body build. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20(1):456-60.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Матійчук, В. І. (2021). ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГОНІОМЕТРІЇ ПОСТАВИ СТУДЕНТОК У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ЗАСОБІВ АВТОРСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (8), 40–45. вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/143