СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПЛОСКОСТОПІСТЮ

Автор(и)

  • М. В. Шеіна Національний університет водного господарства та природокористування
  • Н. Є. Нестерчук Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

плоскостопість, електростимуляція, віброплатформи, стато-динамічне тейпування,профілактика

Анотація

В статті розглянуто проблему плоскостопості та її наслідки для здоров’я дитини. Розкрито суть поняття “плоскостопість”, охарактеризовано види плоскостопості, запропоновано рекомендації для профілактики плоскостопості та поліпшення здоров’я хворих. Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління є одним із пріоритетних завдань нашої держави. Більшість хвороб закладається в дитячому віці, тому для збереження здоров’я нації необхідно приділяти пильну увагу фізичному вихованню дітей і підлітків. Важливо своєчасно виявляти дітей, що мають відхилення в стані здоров’я, які ще не мають незворотній характер, але знижують фізичну працездатність, затримують розвиток організму. Все більшого поширення набувають різні патології опорно-рухового апарату, серед яких одне з провідних місць займає плоскостопість. Особливість плоскостопості ‒ неухильне її прогресування, про що свідчать результати щорічних звітів Міністерства охорони здоров’я України й спеціальних масових наукових досліджень. Ознайомилися з новітніми методами фізичної терапії: біомеханічною електростимуляцією, віброплатформами, кінезіотерапією, стато-динамічним тейпуванням. Розглянули методи профілактики та корекції плоскостопості серед дітей. Розроблено комплексну фізичну терапію при плоскостопості. Стаття рекомендована для фізичних терапевтів, ортопедів, фізіотерапевтів.

Посилання

Валецька Р. О. Педіатрія: підручник.Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2007. 234 с.

Вітомський В. Характеристиказасобів фізичної реабілітації на санаторному та диспансерному етапах відновлення здоров’я дітей, оперованих із приводу вроджених вад серця. Теорія і методика фізичного виховання та спорту. Київ, 2014. № 4. С. 46.

Герцик А. Смарт-цілі в програміфізичної терапії. Фізичне виховання, спорт і культура здоровʼя у сучасному суспільстві. Луцьк, 2016. № 2(34). С. 57-63.

Егорова С. А. Дифференцированнаяметодика реабилитации при плоскостопии у детей. Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики. Материалы Международной научно-практической конференции. Ставрополь, 2009. № 17. С. 201-203.

КазанцеваН. В. Коррекцияплоскостопия средствами прыжковой подготовки на упругой опоре у детей 5-7 лет: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04. Улан-Удэ, 2015. 123 с.

Карташова Т. Ю. Эффективностьиспользования биомеханической и электростимуляции для профилактики и коррекции плоскостопия у детей 5-7 лет в условиях дошкольного учреждения: автореф. дис. ...канд. биол. наук: 14.00.51. Москва, 2005. 38 с.

Кашуба В. А. Биодинамика осанкишкольников в процессе физического воспитания: дис. на соискание ученой степени д-ра наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02. Киев, 2003. 40 с.

КозыреваО. В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушении опорно-двигательного аппара-та): пособие для инструкторов лечеб. физкультуры, воспитателей и родителей. Москва: Просвещение, 2005. 112 с.

КомачеваО. А. Коррекцияплоскостопия у детей 5-7 лет средствами адаптивной физической культуры с применением игрового метода: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Смоленск, 2012. 24 с.

Кошман Г. А. Корригирующийлатеральный артрориз подтаранного сустава для лечения плоскостопия у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.15. Минск, 2017. 18 с.

Кривов’яз К. О., Глиняна О. О.Сучасні підходи до фізичної терапії дітей молодшого шкільного віку з комбінованою плоскостопістю. Наук.-педаг. проблеми фізичної культури. Київ, 2019. №11. С. 122–125.

Лазарєва О., Вітомський В. Фізичнаактивність і вроджені вади серця. Молодіжний науковий вісник. Серія “Фізичне виховання і спорт”. Луцьк, 2014. №14. С. 79–85.

Лук’янова О. М. Наукові основипрофілактики та реабілітації порушень здоров’я у дітей. Профілактика та реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації: матеріали наук.-прак. конф. (Київ, 24–27 жовт. 2000 р.). Київ. 2003. С. 53.

Петрик О. І., Валецька Р. О. Основизагальної патології: посібник. Львів: Світ, 1996. 286 с.

Попадюха Ю. А. Сучаснікомп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 300 с.

Стабилоплатформа ST-150 [веб-сайт]:

https://www.biomera.ru/upload/manualST150.pdf1 (дата звернення 30.05.2021)

Теоретичні та практичні аспектифізичної реабілітації. Упорядники А. Гурова, Ю. Карпухіна. Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В. С. 2020. 76 с.

Фізична реабілітація та здоров’я.Збережувальні технології: реалії та перспективи. Полтава: Поліграфцентр, 2019. 375 с. 19.Harris, Edwin J. (2010). The NaturalHistory and Pathophysiology of Flexible Flatfoot. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery27 (1). P. 1–23.

Hintermann, Beat; Nigg, Benno M.(1998). Pronation in Runners. Sports Medicine P. 169–176.

Esterman, Adrian; Pilotto, Louis.(2005). Foot Shape and Its Effect on Functioning in Royal Australian Air Force Recruits. Part 1: Prospective Cohort Study. Military Medicine. 170 (7). P. 623–628.

Jones, B. H. (2002). Prevention ofLower Extremity Stress Fractures in Athletes and Soldiers: A Systematic Review. Epidemiologic Reviews. 24 (2). p. 228.

Tudor, A., Ruzic, L., Sestan, B. Sirola,L., Prpic, T. (2009). Flat-Footedness Is Not a Disadvantage for Athletic Performance in Children Aged 11 to 15 Years. Pediatrics. 123 (3). P. 386–392.

Mykhaylova N., Grygus I. (2013). Improving physical performance in children with congenital clubfoot. The journal of orthopaedics trauma surgery and related research. Quarterly. 3 (33). 53-58.

Mykhaylova N., Grygus I., Prusik K.,Prusik Ka. (2014). Enhancement of Functional State of Children with Congenital Clubfoot via Physical Rehabilitation. Theory and Practice of Physical Culture. 3: 30-32.

Nesterchuk N, Grygus I, Prusik K,Zukow W. The technique of physical rehabilitation in clubfoot. Physiotherapy Quarterly (ISSN 2544-4395) 2019, 27(1), 25–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Шеіна, М. В., & Нестерчук, Н. Є. (2021). СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПЛОСКОСТОПІСТЮ. Rehabilitation and Recreation, (8), 58–69. вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/146