ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ТІЛА МОЛОДИХ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ, ПЛОСКОСТОПІСТЮ ТА ОЖИРІННЯМ

Автор(и)

  • С. П. Наконечна

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.11

Ключові слова:

фізична терапія, реабілітація, порушення постави, ожиріння, плоскостопість, студенти.

Анотація

Мета: оцінити ефективність корекції антропометричних параметрів, асоційованих з надмірним розвитком жирової тканини, та компонентного складу тіла у молодих осіб (студентів) з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням засобами фізичної терапії. Матеріал. Обстежено 110 молодих осіб (студентів І курсу). Контрольну групу склали студенти з нормальною масою тіла, нормальною поставою та без ознак плоскостопості. Групу порівняння склали студенти з ожирінням, порушеннями постави у сагітальній площині та плоскостопістю. Вони були поділені на дві групи: групу 1 - студенти, які виявили бажання корегувати діагностовані порушення самостійно та / або у самостійно обраних реабілітаційних закладах та / або під час аудиторних занять фізичним вихованням. Групу 2 склали студенти, які проходили реабілітацію із застосовуванням розробленої програми фізичної терапії, яка тривала 6 місяців; включала кінезітерапію, масаж, кінезіологічне тейпування, модифікацію харчування, реабілітаційне навчання. Ефективність програми оцінювали за динамікою антропометрії (ріст, маса, індекс маси тіла, обхвати талії та стегон та їх співвідношення) та компонентного складу тіла (вміст жирової, м’язової тканин та води, вісцерального жиру), визначеного методом біоімпедансу. Результати. У студентів з порушенням постави, плоскостопістю та ожирінням виявлено значуще погіршення антропометричних параметрів (збільшення маси тіла, індексу мати тіла, обхватів талії та стегон, їх співвідношення) та компонентного складу тіла (зменшення м’язової маси та води, збільшення жирової маси та вісцерального жиру) відносно своїх однолітків). Розроблена програма фізичної терапії із застосуванням функціонального тренування на платформі «РROSEDOS», масажу, кінезіологічного тейпування, модифікації харчування, реабілітаційного навчання виявила статистично значуще кращий вплив на всі досліджувані антропометричні характеристики та компонентний склад тіла у студентів у порівнянні із результатами осіб, які займались самостійно або за неспеціалізованими програмами з метою зменшення маси тіла (р<0,05). Висновки. Упродовж навчання у вищих навчальних закладах студенти із відхиленнями у стані здоров’я потребують посиленої уваги у контексті виявлення та корекції патологічних змін, що є наслідком хронічних неінфекційних захворювань (зокрема, ожирінням та асоційованими з ним станами), в першу чергу – немедикаментозними засобами, зокрема, фізичної терапії.

Посилання

Аравіцька М. Г. Аналіз індивідуальних шляхів покращення комплаєнсу хворих ожирінням як аспект визначення цілей реабілітації. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. 6 (22). С. 362-369 DOI: 10.26693/jmbs04.06.362

Аравіцька М.Г. Визначення ефективності впровадження програми фізичної терапії для хворих ожирінням ІІІ ступеня за динамікою метаболічних параметрів. Art of Medicine. 2019. № 4(12). С. 6-11. DOI: 10.21802/artm.2019.4.12.6.

Балакірєва О.М., Бондар Т.В. Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді: за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді». Київ: Поліграфічний центр «Фоліант». 2019. 127 с.

Голод Н.Р., Аравіцька М.Г. Вплив авторської реабілітаційної програми з врахуванням порушень рухової дієздатності на функціональний стан внутрішніх органів студенток спеціальної медичної групи. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2015. 2 (20). C. 44-51.

Behringer M, Gruetzner S, McCourt M, Mester J. Effects of weight-bearing activities on bone mineral content and density in children and adolescents: a meta-analysis. J Bone Miner Res. 2014. 29(2). С. 467-478. doi:10.1002/jbmr.2036

Fintini D, Cianfarani S, Cofini M, et al. The Bones of Children With Obesity. Front Endocrinol (Lausanne). 2020. 11. С. 200. doi:10.3389/fendo.2020.00200

Kansra AR, Lakkunarajah S, Jay MS. Childhood and Adolescent Obesity: A Review. Front Pediatr. 2021. 8. Р. 581461. doi:10.3389/fped.2020.581461

Parratte S, Pesenti S, Argenson JN. Obesity in orthopedics and trauma surgery. Orthop Traumatol Surg Res. 2014. 100 (1 Suppl). S91- S97. doi:10.1016/j.otsr.2013.11.003

PROSEDOS. Powered by Gray’s Institute [web source]. Retrieved from: https://procedos. com/

Salus M, Tillmann V, Remmel L, et al. Serum Osteocalcin, Sclerostin and Lipocalin-2 Levels in Adolescent Boys with Obesity over a 12-Week Sprint 2023 May 8. doi:10.3390/ children10050850

Specker, B., Thiex, N. W., & Sudhagoni, R. G. (2015). Does Exercise Influence Pediatric Bone? A Systematic Review. Clinical orthopaedics and related research, 473(11), 3658–3672. https://doi.org/10.1007/ s11999-015-4467-7

Steinberg, N., Nemet, D., Pantanowitz, M., & Eliakim, A. (2018). Gait Pattern, Impact to the Skeleton and Postural Balance in Overweight and Obese Children: A Review. Sports (Basel, Switzerland), 6(3), 75. https://doi.org/10.3390/ sports6030075

Tanita. Inner Scan Segmental Body Composition Monitor. Manual. Available from: https://tanita-ua.com/system/0010/6464/ BC-601.pdf

WHO. Healthy diet [web source]. Retrieved from: https://www.who.int/newsroom/ fact-sheets/detail/healthy-diet

World Health Organization. Obesity and Overweight. World Health Organization; Geneva, Switzerland: 2021. Available online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/ detail/obesity-and-overweight.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Наконечна, С. П. (2023). ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА АНТРОПОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ТІЛА МОЛОДИХ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ, ПЛОСКОСТОПІСТЮ ТА ОЖИРІННЯМ. Rehabilitation and Recreation, (15), 87–94. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.11

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ