ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ФІЗИЧНІ ТРЕНУВАННЯ ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ

Автор(и)

  • О. П. Півень Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • В. В. Поліщук

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.5

Ключові слова:

остеопороз, профилактика, спортивная практика.

Анотація

На сьогодні остеопороз – це системне прогресуюче захворювання скелета, що супроводжуєтьсязменшенням кісткової маси та порушенням мікроархітектури кісток, появою переломів з мінімаль-ними ушкодженнями.У статті представлені основні фактори ризику розвитку остеопорозу. Описано сучасні лабора-торні біохімічні діагностичні комплекси та інструментальні методи дослідження перебігу остеопо-розу у громадян, які займаються фізичними навантаженнями.Мета – систематизувати сучасні знання про процеси зниження мінеральної щільності кістковоїтканини громадян у повсякденному житті та при фізичних навантаженнях.Матеріал. Громадянам, які займаються фітнесом та різними видами спорту, пропонуютьсяметоди реагування на остеопороз через дієтичні фактори та фізичну активність. Для профілактикиу сфері фізичної культури і спорту необхідно використовувати немедикаментозні методи: збалан-соване харчування спортсменів, медичний контроль тренувальних завдань спортсменів, збагаченняорганізму достатньою кількістю вітамінів і мінералів.Результати. Для диференціальної діагностики остеопорозу проводяться: лабораторні дослідження кро-ві та сечі; визначення панелі фосфорно-кальцієвого обміну та остеопорозу; інструментальне дослідження.Описано основні ознаки дефіциту кальцію в організмі людини. Виявлено причини зниження мінеральноїщільності кісткової тканини у спортсменів. Для профілактики остеопорозу ми рекомендуємо: регулярніфізичні вправи та помірне тренування м’язів; навчання на спеціальних тренажерах; різні види фізичноїактивності. Розглянуто дієту, яка може серйозно знизити ризик остеопорозу. Виправданим є виключенняз раціону продуктів, які впливають на засвоєння кальцію або сприяють його витоку з організму.Висновки. У сфері фізичної культури і спорту для профілактики остеопорозу є: збалансоване хар-чування спортсменів, медичний контроль за виконанням тренувальних завдань, забезпечення орга-нізму достатньою кількістю вітамінів і мінералів. Профілактика остеопорозу полягає в регулярнихвправах, спеціальних вправах, які тренують різні групи м’язів і уповільнюють втрату кісткової маси.

Посилання

Актуальні питання педіатрії, акушер-ства та гінекології. 2014. № 1. С. 24–27.

Афанасьєв С. М. Профілактика пер-винної інвалідності внаслідок захворюваньі травм опорнорухового апарату засобамифізичної реабілітації : монографія. Дніпро,2017. 259 с.

Губський Ю. І., Ніженковська І. В.,Корда М. М. та ін.; за ред. Ю. І. Губського,І. В. Ніженковської. Біологічна і біоорганічнахімія: у 2 кн. : підручник. Кн. 2. Біологічнахімія. Київ : ВСВ »Медицина», 2016. 544 с.

Дмитриев А. В., Гунина А. М. Основыспортивной нутрициологии. Санкт-Петербург : Издательство ООО »РА »РусскийЮвелир», 2018. 560 с.

Кузняк Н. Б., Бойцанюк С. І., Сухово-лець І. О. Використання біохімічних марке-рів кісткового метаболізму в стоматології.Клінічна стоматологія. 2015. № 1. С. 98–104.

Мамаев А. Н. Основы медицинской ста-тистики : учебное пособие. Москва : Меди-цина, 2011. 128 с.

Мелешко В. І., Самошкін В. В. Біохі-мія в фізичній терапії : навчальний посібник.Дніпро : ПДАФКіС, 2019. 226 с.

Остеопороз. URL: http://www.likar.info/bolezni-sustavov-i-pozvonochnika/article-42667-osteoporoz/.html (звернення: 14.12.2021).

Остеопороз: Классификация остеопо-роза. Причины. URL: http://DOC.UA/.html(дата звернення: 26.01.2022).

Питание спортсменов. Руководстводля профессиональной работы с физическиподготовленными людьми / под редакциейКристин А. Розенблюм. Киев : Олимпийскаялитература, 2006. 536 с.

Попов С. Н., Валеев Н. М., Гара-сева Т.С и др. Лечебная физическая культура :учебник. Москва : Издательский центр «Ака-демия», 2004. 416 с.

Спорт для пациентов с остеопорозом.Kaulu veseliba. 6 октября 2017. Guna Vitolina.URL: http:/www.kauluveseliba.lv./.html (датазвернення: 12.01.2022).

Что надо знать про остеопороз : учеб-ное пособие / Сост: Н. Г. Волох, А. А. Чере-пок. Запорожье : ЗГМУ, 2017. 27 с.

Epidemiologie der Osteoporose: BoneEvaluation Study. Deutsches Azzteblatt. 2013.4: 52 ff.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Півень, О. П., & Поліщук, В. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ФІЗИЧНІ ТРЕНУВАННЯ ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ. Rehabilitation and Recreation, (10), 38–44. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.5