ШЛЯХИ МОТИВАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ)

Автор(и)

  • В. І. Григус

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.1

Ключові слова:

іноземна мова, англійська мова, студенти, мотивація, навчання.

Анотація

У наш час однією з найпоширеніших мов міжнародного спілкування залишається англійська, а тому невід’ємною складовою професійної підготовки в закладі вищої освіти є вивчення англійської мови. Практика показує, що здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Терапія та реабілітація» стикаються з труднощами в оволодінні мовою, а також недостатньою мотивацією. Мета – проаналізувати мотивацію до оволодіння англійською мовою здобувачами вищої освіти зі спеціальності «Терапія та реабілітація». Матеріал. Проведене анкетування, опитування здобувачів вищої освіти (n = 50) спеціальності терапія та реабілітація. Результати. Враховуючи, що сьогодні однією з найбільш розповсюджених мов спілкування є англійська, постає нагальна потреба оволодіння фахівцями реабілітації англійською мовою для доступу до передових технологій та участі в різних конференціях, курсах, семінарах, які організовують і проводять передові науковці та практики англійською мовою. Результати анкетування та опитування надали можливість проаналізувати рівень володіння англійською мовою на момент зарахування в університет і після вивчення впродовж 4-х семестрів: перед початком навчання в університеті 40 % студентів мали рівень А1, 50 % – рівень А2, 10 % – В1; після завершення вивчення англійської мови в університеті (після 4 семестрів навчання) рівень А1 мали 10 %, А2 – 20 %, В1 – 70 % студентів. Вищенаведені дані показують достатнє зростання рівня оволодіння англій- ською мовою. Поряд із цим можна зазначити, що жоден студент не досягнув рівня В2 і вище. Опитування щодо бажання студентів надалі вивчати англійську мову показало, що думки розділилися: 50 % мають бажання надалі вивчати в університеті англійську мову, 50 % не мають бажання продовжувати вивчення англійської мови. Висновки. Здобувачі вищої освіти розуміють, що знання англійської мови дозволить фахівцю з терапії та реабілітації надавати реабілітаційні послуги та добре розумітися з англомовними пацієнтами, бути в курсі сучасних досягнень реабілітації, що дозволить у майбутньому підвищити рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

Посилання

Березнева І. Роль викладача ВНЗ у вирішенні проблеми формування мотивації в процесі вивчення іноземної мови. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 32. С. 160–164.

Березнева І. Специфіка впровадження технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти при викладанні іноземної мови в умовах воєнного часу. Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 60. С. 197–202.

Бровко К. Сучасні підходи використання соціальних мереж у підвищенні пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови. Acta Paedagogica Volynienses. 2022. № 2. С. 47–53. doi: 10.32782/apv/2022.2.7

Ворначева А.O. Особливості дистанційного вивчення англійської мови для здобуття вищої освіти за освітньою програмою «Міжнародна економіка». Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2023. Вип. 1. С. 3–9. doi: 10.52726/as.pedagogy/2023.1.1

Дубініна М.В. Формування професійно-комунікативної компетентності студентів спеціальності «Облік і оподаткування» у процесі вивчення англійської мови : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 035 «Філологія». ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2023. 87 с.

Коваленко А. Дистанційне навчання іноземної мови за умов пандемії: специфіка форм і методів роботи. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип. 35. Том 3. C. 250–255.

Конєва М. Використання інформаційних технологій у процесі навчання англійської мови студентами. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. Вип. 57. Том 1. С. 303–308. doi: 10.24919/2308-4863/57-1-45

Саєнко Н., Чевичелова О. Використання білінгвальних стратегій під час навчання іноземної мови студентів університету. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2023. № 1(23). С. 299–307. URL: http://philol-zbirnyk.uzhnu.uz.ua/index. php/philol/article/view/301/485

П’ятикоп І.Б. Ефективність вивчення іноземної мови студентами ЗВО за допомогою комп’ютерних технологій «E-LEARNING». Молодий вчений. 2023. С. 23–27.

Русалкіна Л.Г. Організація профе- сійно зорієнтованого навчання іноземної мови студентів-медиків на основі словесно- логічного способу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Вип. 1(50). С. 245–248.

Сергіна С.В. Методичні стратегії диференційованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей. Соціально-гуманітарний вісник. 2023. Вип. 41. С. 26–32.

Тулюлюк К., Камінська О., Слухенська Р. Психологічні бар’єри вивчення іноземної мови студентами у немовних ВНЗ. Grail of Science. 2023. С. 425–429.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Григус V. I. (2023). ШЛЯХИ МОТИВАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ). Rehabilitation and Recreation, (16), 10–15. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.1

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ