ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ОДНОБОРСТВ У ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Е. О. Косинський
  • О. Л. Дишко
  • А. М. Сітовський
  • Н. В. Табак
  • А. Г. Чиж

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.25

Ключові слова:

фізичне виховання, національні одноборства, присядки, повзунці

Анотація

В умовах сьогодення питання патріотичного виховання молоді є надзвичайно актуальним. Одним із неординарних способів виховання юних патріотів може слугувати активне впровадження в педагогічний процес вивчення національних одноборств, зокрема опанування їхніх елементів у контексті фізичної підготовки. Метою розвідки є вивчення й узагальнення характерних особливостей конкретних елементів національних одноборств (присядок і повзунців) та впровадження їх у процес фізичного виховання студентів. Зазначено, що практика впровадження різних одноборств у фізичне виховання в закладах вищої освіти не нова, тому потрібно ретельно вивчити напрацьований досвід. Зауважено, що чимало фахівців успішно застосовували різні стилі та напрямки двобою, зокрема теквондо, бокс, боротьбу на поясах алиш, самбо та інші, що дозволяло суттєво підвищити ефективність фізичної підготовки та мало позитивний вплив на освітній процес загалом. Однак опанування національних одноборств призводить не тільки до покращення фізичних якостей, фізичної підготовленості, працездатності, що ми спостерігали у процесі застосуванні інших стилів, але й до підвищення ефективності патріотичного виховання, що є нагальною вимогою сьогодення. Спираючись на ці спостереження, ми дослідили окремі елементи національних українських одноборств, які притаманні національним особливостям рухової спадщини наших предків. Насамперед нами було виокремлено такі елементи, як присядки і повзунці, оскільки вони властиві саме українським одноборствам і в інших національних двобоях не застосовуються. Не зважаючи на їхню різноманітність і значну технічну складність, аналіз виконання цих елементів дав можливість пропонувати їх широке впровадження у процес фізичного виховання в закладах вищої освіти. Запропоновано загальну схема елементу «присядка», яка дає змогу ефективно опанувати та її застосовувати залежно від рівня засвоєння теоретичного матеріалу і практичного виконання, уникаючи, таким чином, значних труднощів, що можуть бути пов’язані з технічною складністю і розмаїттям асортименту цього елементу одноборств. Обґрунтовано також доцільність вивчення такого елементу, як повзунці, що є характерними для національної традиції українців і може бути певним індикатором рівня фізичної підготовки. Попри наявні труднощі, на які вказують різні дослідники, цей напрямок удосконалення процесу фізичного виховання видається перспективним.

Посилання

Богород А. В. Українські «бойові стилі» як сучасні національні симулякри. Харків, 2020. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/article/view/6136/6135. (дата звернення: 14.07.2022)

Волошин О. О. Фізичне виховання студентів засобами боротьби на поясах алиш. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2019. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26776/Voloshin.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 20.07.2022)

Галан Я. П. Роль олімпійської освіти в патріотичному вихованні дітей в сучасних умовах. Інноваційна педагогіка. 2022. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4591/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 08.08.2022)

Дзензелюк Д.О. Загура Ф.І. Пилипчук П.Б. Канділов І.Ю. Вплив засобів боротьби самбо на фізичне здоров’я студентів під час навчання у закладах вищої освіти. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2020. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33024/Dzenzeluk_Zahura_Pylypchuk_Kandilov.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 15.07.2022)

Знак В., Майстренко Є. Використання елементів боксу та таеквондо у фізичному вихованні студентів. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. Харків, 2020. С. 78–82.

Кіндзер Б. М., Хуртенко О. В., Дмитренко С. М., Книш С. І., Дишко О. Л., Беседа Н. А. Перспективи впровадження національних одноборств в систему фізичної культури учнів та учениць «Нуш». Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2022. № 2. С. 48 -55.

Косинський Е.О. Місце національних видів єдиноборств в ієрархії фізкультурно-спортивних інтересів студентів. Сучасні питання фізичної реабілітації, рекреації та фізичного виховання різних груп населення. Харків, 2019. Том 3. № 1. С. 8 -10.

Кудряшов І.О., Артюгін А.В., Спіцин В.В. Ефективність упровадження елементів національних видів спорту в навчально-тренувальний процес фізичного виховання студентів. 2018. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/387/1/esprstp_2018_2_24.pdf. (дата звернення: 14.07.2022)

Кукурудзяк І., Величкович М., Пітин М. Класифікація базової техніки українського рукопашу гопак. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Випуск 9 (79). 2016. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19965/K u k u r u d z y a k _ V e l i c k o v i c _ P i t y n .pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 14.07.2022)

Литвиненко А. М., Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг–традиції української бойової культури у справі виховання студентської молоді. Baltija Publishing. Wloclawek, 2021. URL: file:///C:/Users/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/D o w n l o a d s / 1 0 9 - C h a p t e r % 2 0Manuscript-6428-1-10-20210412.pdf. (дата звернення: 19.07.2022)

Морозов А. І. Взаємодія мистецтва і спорту як чинник розвитку віртуозних рухів в українському народно-сценічному танці. Мистецтвознавчі записки. Вип. 33. 2018. С. 338-345.

Пилат В. С. Бойовий гопак. Львів, 1994. 288 с.

Притула О.Л. Теоретичні та практичні засади виховання патріотичної і здорової молоді на базі козацького бойового мистецтва «СПАС». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. Том 1. № 69. С. 128-131.

Самоха Р.А. Використання народних традицій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: монографія Харків, 2007. № 6. С. 257–261.

Слєпцов О.В., Слабоуз В.В. Історичні витоки розвитку бойового мистецтва «Спас» в Україні. Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. (21-22 березня 2019 р., Слов’янськ). Слов’янськ, 2019. С. 40-49.

Слімаковський О. В., Грибок Н. М., Малетич Н. Б., Хомич О. О. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2015. № 2. С. 225 -228.

Ювченко С. В. Мотивація до занять фізичним вихованням засобами національних видів єдиноборств з елементами самооборони студенток вищих навчальних закладів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18090. (дата звернення: 19.07.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-13

Як цитувати

Косинський, Е. О., Дишко, О. Л., Сітовський, А. М., Табак, Н. В., & Чиж, А. Г. (2022). ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ОДНОБОРСТВ У ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ. Rehabilitation and Recreation, (12), 190–197. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають