ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Гладкий
  • В. С. Килівник
  • Ю. Й. Рудий
  • І. В. Руда
  • О. В. Марчук

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.10

Ключові слова:

медичний туризм, західна Україна, санаторно-курортна справа, медична реабілітація, ринок медичних послуг

Анотація

Метою даного дослідження є аналіз особливостей розвитку медичного туризму в західних регіонах України. Методологічною основа даного дослідження є загальнонауковий діалектичний метод. Основними методами дослідження є метод літературний, ілюстративний, описовий, аналітичний та наукового синтезу. Серед найбільш вагомих результатів дослідження слід відзначити наступні. Висвітлено сутність медичного туризму. Розкрито його видовий склад та наведено основні спонукальні причини медичних подорожей. Наведено класифікацію виробників послуг з медичного туризму. Розкрито особливості медичного туризму в Україні. Окреслено ключові сегменти його міжнародної спеціалізації, висвітлено основні проблеми та перспективи розвитку. Охарактеризовано особливості розвитку медичного туризму в західних регіонах України. Наведено основні природні, соціальні, професійно-трудові, сервісні та інфраструктурні ресурси розвитку медичного туризму Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської областей. Досліджено напрямки залучення до медичного туризму ряду санаторно-курортних, медико-реабілітаційних та стаціонарних лікувально-оздоровчих закладів західної України. Розкрито основні моделі перспективного розвитку медичного туризму регіону. Визначено основні проблеми трансформації сервісних послуг медичного туризму під час запровадження військового стану в Україні. Висновками з даного дослідження є окреслення напрямків обов’язкового державного стимулювання розвитку профільних галузей медицини, що мають світове визнання і міжнародно визнану якість обслуговування, законодавче регулювання їх медичної діяльності, розробка ефективних маркетингових рішень щодо просування послуг з медичного туризму та внутрішньому та міжнародному ринках. Також, вагомими факторами розвитку медичного туризму України є зростання рівня володіння іноземними мовами серед спеціального та загального медичного персоналу, підвищення якості послуг закладів розміщення і харчування, інженерної і транспортної індустрій, формування популярного та міжнародно відомого іміджу та бренду українських медичних центрів.

Посилання

Вахович І. М. Фактори розвитку регіонального ринку медичного туризму в розвинених країнах світу. /Електроний ресурс/URL: https://tourlib.net/statti_ukr/vahovych.htm (дата звернення: 20.03.2022).

Всесвітня асоціація медичного туризму вибрала Київ своєю штаб-квартирою в СНД. /Електроний ресурс/ URL: h t t p : / / w w w. p e . c o m . u a / u a / p r e s s - c e n t r /news/?view=1885 (дата звернення: 20.03.2022).

Джангиров А. П. Економічний ефект оздоровчого туризму // Управління економічними системами. 2011. № 11. / Електроний ресурс/ URL: https://tourlib.net/statti_tourism/dzhangirov.htm (дата звернення: 20.03.2022).

Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму / В. К. Євдокименко. Чернівці : Прут, 1996. 287 с.

Качмарек Я. Туристичний продукт. Організація. Управління / Я. Качмарек, А. Стасяк, Б. Влодарчик. K. : 2008. 495 с.

Кифяк В. Ф. Організація туризму / В. Ф. Кифяк. Чернівці : Книги-ХХI, 2011. 344 с.

Кифяк В. Ф. Розвиток медичного туризму в регіонах України. /Електроний ресурс/ URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kyfjak8.htm (дата звернення: 20.03.2022).

Курортні ресурси України / під ред. проф. М. В. Лободи. К. : Укрпрофоздоровниця, Тамед, 1999. 334 с.

Мальська М. Туристичний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо. К. : ЦНЛ, 2007. 423 с.

Омецинский Б. Курортная отрасль Украины и перспективы её развития / Б. Омецинский // Український бальнеологічний журнал. 2002. № 4. С. 7–11.

Романова А. А. Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів // Modern Economics. 2018. № 9. C. 93–104.

Федоров В. К. Передумови виникнення нових форм лікувально-оздоровчого туризму // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2011. Т. 2 (63). № 2. С. 171.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Як цитувати

Гладкий, О. В., Килівник, В. С., Рудий, Ю. Й., Руда, І. В., & Марчук, О. В. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Rehabilitation and Recreation, (11), 90–95. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.10

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ