ПЕРСОНІФІКАЦІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА НА ТЛІ COVID 19

Автор(и)

  • О. С. Полянська Буковинський державний медичний університет
  • І. Ю. Полянський Буковинський державний медичний університет
  • О. І. Гулага Буковинський державний медичний університет
  • І. І. Москалюк Буковинський державний медичний університет

Ключові слова:

COVID 19, інфаркт міокарда, кардіореспіраторна реабілітація

Анотація

Ускладнений перебіг COVID-19 з виникненням інфаркту міокарда потребує персоніфікованого підходу до медикаментозного і немедикаментозного лікування пацієнтів на гострому, підгострому і довготривалому етапах реабілітації. Відновлення порушених функцій повинно починатись в гострому періоді хвороби. Пацієнтів з інфарктом міокарда на тлі COVID-19 потрібно вести за програмою ліжкового та розширеного ліжкового режимів під контролем електрокардіограми з застосуванням лікувальної гімнастики №1 та №2 та акцентом на діафраграмальне дихання без використання позиціонування пацієнта та постурального дренажу. В підгострому періоді ІМ на тлі негативного ПЛР тесту у частини хворих може залишатись задишка. На цьому етапі реабілітації використовуються статичні та динамічні дихальні вправи, психотерапія, апаратна фізіотерапія. При інфаркті міокарда має застосовуватись режим напівліжковий та вільний з застосуванням лікувальної гімнастики №3 та №4 з використанням дихальних вправ На відміну від класичної дихальної гімнастики, основний комплекс вправ на довготривалому етапі після COVID-19 має бути спрямований не на роботу з опором на видиху, а на поліпшення вентиляційної функції легень за рахунок збільшення рухливості грудної клітки, екскурсії діафрагми, зміцнення дихальних м'язів. Вважаємо, що традиційні дихальні методики, які спрямовані на роздування альвеол, не повинні використовуватись у пацієнтів без додаткових обстежень. У пацієнтів з інфарктом міокарда на тлі COVID-19 захворювання перебігає важче, частіше виникають аритмічні ускладнення та прогресування серцевої недостатності. Розроблена реабілітаційна програма та персоналізований підхід до лікування дали можливість суттєво знизити частоту виникнення цих ускладнень. Проведення реабілітаційних заходів за участі мультидисциплінарної команди за участю лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, психолога, інфекціоніста, пульмонолога, кардіолога, психолога, дієтолога підвищує ефективність нормалізації стану пацієнта, попереджує розвиток фіброзу в легенях, покращує якість життя пацієнтів після COVID-19 на тлі супутньої серцево-судинної патології, сприяє зниженню частоти різних ускладнень.

Посилання

АльянсЄвропейських органівФізичної та Реабілітаційної Медицини. Біла Книга з Фізичної та Реабілітаційної Медицини (ФРM) в Європі. Розділ 7. Сфера клінічних компетентностей: ФРМ на практиці. Український журнал фізичної та реабілітаційної медицини. 2018. 2(2). 113-144.

ВсемирнаяОрганизация Здраво-охранения: [сайт]. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel -coronavirus -2019. 3.Наказ МОЗ України від 20.04.2021 №771 "Про затвердження Протоколу надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) та реконвалесцентам" https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-20042021--771-pro-zatverdzhennja-protokolu-nadannja-reabilitacijnoi-dopomogi-pacientam-z-koronavirusnoju-hvoroboju--covid-19-ta-rekonvalescentam

Наказ МОЗ України 02.07.2014 №455 «Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціа-лізованої) та третинної (високоспеціа-лізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_455-ykpmd_gks.pdf

Мухін В.М. Фізична реабілітація:[Підручник]. К. Олімпійська література. 2005. 472 с.

Основи реабілітації, лікувальноїфізичної культури, фізіотерапії, масажу. За ред. проф. Клапчука В.В., Полянської О.С. Чернівці, Прут. 2011. 208 с.

Фізична реабілітація, спортивнамедицина. Підручник. В.В. Абрамов, В.В. Клапчук, О.Б. Неханевич [та ін.]; за ред. В.В. Абрамова, О.Л. Смирнової. Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. 456 с. 8.Фізична терапія в кардіології:навчальний посібник. І.М. Григус, Л.Б. Брега. Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. Рівне. НУВГП. 2018. 268 с.

Simpson R,Robinson L. Rehabilitation following critical illness in people. Postacute Care Preparedness for COVID-19: Thinking Ahead. JAMA. 2020. 10.1001/jama.2020.4686. doi:10.1001/ja ma.2020.4686

Spruit MA, Holland AE, Singh SJ.COVID-19: Interim guidance on rehabilitation in the hospital and post-hospital phase from a European Respiratory Society And American Thoracic Society-coordinated international task force. Eur Respir J, 2020. 56. DOI: 10.1183/13993003.02197-2020.

Thomas P, Baldwin C, Bissett B.Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical practice recommendations. J Physiother. 2020. DOI: 10.1016/j.jphys.2020.03.011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Полянська, О. С., Полянський, І. Ю., Гулага, О. І., & Москалюк, І. І. (2021). ПЕРСОНІФІКАЦІЯ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІНФАРКТІ МІОКАРДА НА ТЛІ COVID 19. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (8), 46–50. вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/144