WPROWADZENIE FIZJOTERAPII I ZMIANA DIETY U OTYŁEGO PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM – STUDIUM PRZYPADKU

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.3

Ключові слова:

nadciśnienie tętnicze, otyłość, fizjoterapia, zdrowie, dieta DASH

Анотація

Nadciśnienie tętnicze to choroba cywilizacyjna. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest pierwszą przyczyną przedwczesnych zgonów. U chorych z SCT na poziomie 180 mm Hg i/lub RCT na poziomie 110 mm Hg, można rozpoznać nadciśnienie tętnicze już podczas pierwszej wizyty. Na niektóre czynniki ryzyka, które przyczyniają się do powstawania nadciśnienia tętniczego można realnie wpływać. Jednym z tych czynników jest otyłość, a następstwem otyłości jest nadciśnienie tętnicze. Przewiduje się, że w roku 2025 nadciśnienie będzie dotyczyło 1,5 mld osób na świecie. W terapii nadciśnienia tętniczego bardzo ważną rolę odgrywa leczenie niefarmakologiczne obejmujące modyfikację stylu życia, Niektóre czynniki ryzyka, które przyczyniają się do rozwoju nadciśnienia tętniczego, można faktycznie kontrolować. Jednym z tych czynników jest otyłość, a konsekwencją otyłości jest nadciśnienie. Oczekuje się, że w 2025 roku na nadciśnienie będzie cierpieć 1,5 miliarda ludzi na świecie. W leczeniu nadciśnienia tętniczego bardzo ważną rolę odgrywa leczenie niefarmakologiczne, obejmujące zmianę stylu życia, zwłaszcza odrabianie prac domowych, w tym fizjoterapię i dietę. W badaniach klinicznych stwierdzono, że działanie przeciwnadciśnieniowe ukierunkowanej zmiany stylu życia może być równoważne efektowi uzyskanemu po zastosowaniu pojedynczego leku hipotensyjnego. Badanie objęło pacjenta, który od 16 lat choruje na nadciśnienie tętnicze i dodatkowo zmaga się z otyłością. Badanie trwało 3 miesiące i objęło modyfikację stylu życia, poprzez wprowadzenie aktywności fizycznej i zmianę diety. W celu uproszczenia diagnozy i ułatwienia decyzji dotyczącej leczenia, ustalono jakie wartości ciśnienia tętniczego uznaje się za prawidłowe, a kiedy diagnozuje się ciśnienie nieprawidłowe. Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się wówczas, gdy średnie wartości ciśnienia (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla SCT (skurczowe ciśnienie tętnicze i/lub 90 mm Hg dla RCT (rozkurczowe ciśnienie tętnicze. Badanie Framingham dowiodło, że u 78% mężczyzn i 65% kobiet zachorowanie na nadciśnienie tętnicze związane jest bezpośrednio z otyłością.

Посилання

American College of Sports Medicine Position Stand: Exercise and physical activity for older adults. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2009. 49–67.

Andrieieva, O., Maltsev, D., Kashuba, V., Dutchak, M., Ratnikov, D., Grygus, I., Byshevets, N., Horodinska, I. (2022). Relationship Between Quality of Life and Level of Physical Activity and Family Well-Being. Physical Education Theory and Methodology. 22(4):569–575.

Czarnecki D., Skalski D.W., Kowalski D., Vynogradskyi B., Grygus I. (2022). Aktywność fizyczna seniorów warunkiem zdrowia i dobrej jakości życia. Rehabilitation & recreation. 12:105–112. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.12.15.

Czarnecki, D., Skalski, D.W., Grygus, I.M. (2022). Free time of elderly people in terms of physical activity. Quality in Sport. 8(4):33–38. http://dx.doi.org/10.12775/QS.2022.08.04.003.

Czarnecki, D., Skalski, D.W., Grygus, I.M. (2023). Health effects of physical activity of the elderly. Scientific monograph. / Red. Grygus I.M., Kashuba V.O., Mahlovanyi A.V., Skalski D.W. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 347–368.

Czyżewska, E., Górski, J., Nazar, K. (2001). Układ krążenia. / Górski J. (red.). Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 12–16.

Dylewicz, P., Przywarsk,a I. (2011). Fizjoterapia w rehabilitacji kardiologicznej. / Kasprzak W. (red.). Fizjoterapia kliniczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 145–176.

Jegier, A. (2005). Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu chorobom przewlekłym. / Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.). Medycyna sportowa. PTMS, Warszawa. 45–68.

Jegier, A. (2012). Regularna aktywność fizyczna jako ważny element w promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych. / Jegier A., Krawczyk J. (red.). Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 134–156.

Krawczyk, J. (2012). Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 78–92.

Mahlovanyy, A., Kunynets, O., Grygus, I., Ivanochko, O. (2023). The influence of dosed physical exercise on indicators of the cardiovascular system of persons who have lost limbs. Rehabilitation & recreation. 14:63–70. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.7

Nesterchuk, N.O., Kulaj, O., Grygus, I., Skalski, D. (2021). Fitness and physical therapy of obesity patients. Zarzadzanie kultura fizyczna zdrowiem i bezpieczeństwem. Starogard Gdański, 56–64.

Ostrowska, L. (2018). Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce.

Przybylski, J., Czarkowska-Pączek, B. (2006). Czynnościowa adaptacja układu krążenia do wysiłku fizycznego. / Czarkowska-Pączek B. Przybylski J. (red.). Zarys fizjologii wysiłku fizycznego. W.M. Urban & Partner, Wrocław. 56–87.

Wadden, T.A., Webb, V.L., Moran, С.H., Bailer, B.A. (2012). Lifestyle modification for obesity: new developments in diet, physical activity, and behaviortherapy. Circulation. 125:1157–1170.

Więczkowska, H. i wsp. (2011). Nadciśnienie tętnicze – choroba trudna i kosztowna. Forum Zaburzeń Metabolicznych. 2:34–44.

Wysocki, K., Ożdziński, J. (2004). Wpływ aktywności ruchowej i ćwiczeń relaksacyjnych na wspomaganie leczenia farmakologicznego w nadciśnieniu tętniczym. Medicina Sportiva. 45–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Skalski, D. W., Kreft, P., & Kyryk О. (2024). WPROWADZENIE FIZJOTERAPII I ZMIANA DIETY U OTYŁEGO PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM – STUDIUM PRZYPADKU. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 29–34. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.3

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ