СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.11

Ключові слова:

соціально-психологічний супровід, арт-терапія, терапевтичний вплив, корекційний вплив, засоби арт-терапії, соціально-психологічна підтримка в умовах війни

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні аспекти використання засобів арт-терапії, визначено сутність арт-терапії, її терапевтичний та корекційний вплив на суб’єкт через мистецтво; розглянуто особливості, властивості, функції та методики арт-терапії як методу допомоги особистості, засобу вільного самовираження і самопізнання, що передбачає атмосферу довіри, толерантності й уваги до внутрішнього світу; використання її для ретроспективної, динамічної оцінки перебігу того чи іншого процесу і проведення відповідних досліджень і порівнянь; обґрунтовано використання основних і найбільш значущих методів, які варто застосовувати з традиційною психологічною терапією, а саме: створення сприятливих соціально-психологічних умов для життя травмованої особистості, що безпосередньо стосується здобувачів освіти – учасників бойових дій: використання сучасних та лояльних методів психологічної корекції, групової арт-терапії у процесі роботи з особистісними комплексами та наданні можливості взаємної емоційної підтримки під час нестабільного емоційного стану; окреслено особливості застосування засобів арт-терапії в процесі соціально-психологічного супроводу здобувачів вищої освіти в умовах війни як інновації, засобу формування мотивації до навчання студентів з елементами новизни через розуміння важливості збереження психічного здоров’я в кризових умовах; розвитку творчих та рефлексивних навичок, вмінню визначати свої емоції, розуміти їх вплив на життя, що дає змогу покращити самопізнання та саморегуляцію, сприяє ефективній адаптації до стресових ситуацій, підвищує загальний рівень психологічної стійкості, допомагає побудувати взаємодію та спілкування з іншими учасниками групи в процесі творчої роботи, що сприяє формуванню підтримувального соціального середовища, яке може бути важливим фактором у подоланні травм та стресу; досліджено потребу здобувачів вищої освіти у соціально-психологічній підтримці в умовах війни засобами арт-терапії як можливість збереження психічного здоров’я в кризових умовах через творчість.

Посилання

Авраменко М.Л. Використання методів арт-терапії в реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я : методичні рекомендації. / За заг. ред. М.Л. Авраменка. Київ : Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 2008. 55 с.

Василевська О.О. Арт-терапія як засіб подолання стресу у військовослужбовців. URL: https://dp-tmo.mvs.gov.ua/news/show/29.

Власюк М. Арт-терапія: зцілення мистецтвом. Психолог. 2005. № 39. С. 9–23.

Вознесенська О.Л. Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка. № 3 (29). С. 40–47. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/229857491.pdf.

Вознесенська О. Особливості арт-терапії як методу. Психолог. Шкільний світ. 2005. № 39. С. 5–8.

Вознесенська О.Л. Ініціаційні техніки в арт-терапії. Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України: В 4-х томах. / За ред. академіка С.Д. Максименка. Київ : Главник, 2005. Вип. 26 Т. 1. С. 267–271.

Вознесенська О.Л. Можливості арт-терапії в подоланні психічної травми. Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій : збірник статей. Ін-т соціальної та політичної психології. Представництво Польської академії наук у м. Києві; Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр. Київ : Міленіум, 2015. С. 98–110.

Дабіжа К.Л., Дабіжа Л.П., Комарівська Н.О. Використання арт-технологій в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. 64:64–71.

Калька Н., Ковальчук З. Практикум з арт-терапії: навчально-методичний посібник. Ч. 1. Львів : ЛьвДУВС, 2020. 232 с.

Лєбєдєва С., Овсяннікова Я., Похілько Д. Теоретико-методологічні засади використання арт-терапії для психологічної реабілітації учасників бойових дій. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16239.

Мішкулинець О.О. Використання арт-терапевтичних методик в умовах інклюзивного освітнього середовища. Психологія: теорія і практика. 2018. 2(2):76–87.

Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0033525-22#n2.

Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арт-терапії : монографія / За заг. ред. Т.А. Ткачук, Н.О. Бочаріної. Переяслав (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2020. 365 с.

Сусла А.М. Пісочна терапія в роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку. Дитина з особливими потребами. 2016. № 6. С. 6–8.

Тарарина Е. Практикум з арт-терапії: шкатулка майстра : методичний посібник. Київ : АСТАМИР-В, 2019. 224 с. ISBN 978-617-7083-16-9.

Терлецька Л.Г. Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології : навчальний посібник. Київ : Видавничий дім «Слово», 2016. 128 с.

Цимбала О. Адаптація першокурсників до умов навчання у ВНЗ засобами арт-терапії. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/art-therapy_Adaptaziya-pershokursn-118-121.pdf.

Чорноус Н.О. Роль і місце арт-терапії у формуванні комунікативних навичок дітей з особливими потребами. Психологія: реальність і перспективи. 2018. 11:177–183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Кочубей, А. В., Сокаль, В. А., & Якубовська, С. С. (2024). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 104–117. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.11

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ