ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • О.Б. Нагорна Національний університет водного господарства та природокористування
  • Ю.А. Грицюк

Ключові слова:

недоношені діти, фізична терапія, позиціонування, масаж, лікувальна гімнастика, гідрокінезотерапія

Анотація

У статті подано методики проведення фізичної терапії передчасно народжених дітей. Метою дослідження передбачалося обґрунтувати позитивний вплив фізичної терапії на розвиток недоношених дітей та попередження порушень нервово-психічного стану. У теоретичному дослідженні застосовувалися такі загальнoнаукові методи дослідження: аналіз і синтез джерел науково-методичної літератури; вивчення і узагальнення досвіду супервізії та зaстосування засобів фiзичної реабілітації дітей з різним ступенем недоношеності: систематизацiя та конкретизацiя підходів до застoсування програми фізичної терапії передчасно народжених дітей. У статті акцентовано увагу на необхідності менеджменту недоношених дітей фізичним терапевтом відразу в неонатальному відділенні пологового будинку. Систематизовано прогнозовані проблеми дітей даної категорії. Виявлено вплив фізичної терапії на організм дитини, що народилася передчасно. Доведено необхідність застосування позиціонування та дихальної гімнастики у комплексі з гідрокінезотерапією.

Посилання

Агашков В.С. Рання діагностика та прогнозування бронхолегеневої дисплазії у недоношених новонароджених: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10. Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. Харків. 2011. 23.

Бадалян Л.О. Детская неврология. М.: Медицина. 2001. 576.

Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. М.: Триада-Х. 2001. 640.

Биковська О.А. Клініко-патогенетичні особливості формування бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10. К. 2010. 23.

Водяницька С.В. Критерії диференціальної діагностики тяжкого респіраторного дистресу у недоношених новонароджених в ранньому неонатальному періоді: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10. Харків. 2006. 21.

Горошко О.І. Особливості метаболічної адаптації у недоношених дітей з респіраторним дистрес-синдромом та корекція її порушень: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10. Одеса. 2011. 20.

Григус И., Евтух Н., Кучер Т. Методы реабилитации недоношенных детей первого года жизни (обзор литературы). Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 28. 110-115.

Григус І.М., Ковальчук Т.Л., Котяй Н.І., Михайлова Н.Є. Теоретичні та методологічні аспекти фізичної реабілітації дітей з особливими потребами: [посібник]. Рівне, 2012. 124.

Євтушенко С.К., Шестова О.П., Морозова Т.М. Гіпоксичні ушкодження головного мозку у новонароджених: навч.метод. посібник. К.: Інтермед. 2003. 101.

Знаменська Т.К., Кирилова Л.Г., Швейкіна В.Б. Діагностика гіпоксично-ішемічного ураження головного мозку у недоношених дітей. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2013. 2 (8). 31-39.

Кислова Ю.О. Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10. К. 2010. 22.

Клінічний протокол медичного догляду за недоношеною дитиною з малою масою тіла при народженні: наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006. Офіційний вісник України. 2008. 67.

Малиш Н.Г. Епідеміологічна характеристика внутрішньолікарняних інфекцій у недоношених новонароджених дітей: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.02. К. 2010. 25.

Солтанова Е.Ю. Застосування фізичних факторів у комплексній реабілітації дітей, які народились недоношеними: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33. Одеса. 2002. 19.

Mytskan T., Grygus I. Influence value orientations parents for upbringing of a healthy child. Технологии социальной работы с различными группами населения: сборник научных статей V Международной научно-практической интернет конференции. Забайкал. гос. ун-т; под ред. С.Т. Кохана. Чита: ЗабГУ, 2015. 225-236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-18

Як цитувати

Нагорна, О., & Грицюк, Ю. (2020). ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (6). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/86

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають