№ 06 (2020)

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)

У науковому журналі подано окремі положення розвитку фізичної терапії, ерготерапії, рекреації, фізичного виховання, оздоровчих технологій різних груп населення. Охарактеризовано сучасні методи та засоби відновлення здоров’я, особливості проведення діагностичних та реабілітаційних заходів, ефективність яких підтверджується педагогічними, психологічними, реабілітаційними та медико-біологічними дослідженнями.

In the scientific journal are presented some provisions for the development of physiotherapy, ergotherapy, recreation, physical education, health technologies of different population groups. Modern methods and means of health restoration are characterized, features of carrying out diagnostic and rehabilitation measures, the effectiveness of which is confirmed by pedagogical, psychological, rehabilitation and medical-biological researches.

Зміст

Статті

Б.М. Кіндзер, Л.С. Вовканич, С.А. Нікітенко, С.М. Вишневецький
PDF
О.Б. Нагорна, Ю.А. Грицюк
PDF
О.Б. Нагорна, В.С. Дехтерук
PDF
Н.Є. Нестерчук, М.О. Костюк, Т.В. Гамма, А.М. Гірак
PDF
Н.Є. Нестерчук, Є.А. Левчук, Т.В. Гамма, А.М. Гірак
PDF
Н.Є. Нестерчук, А.В. Марчук, Т.В. Гамма, А.М. Гірак, Н.А. Небова
PDF
А.О. Ногас, П.С. Подоляка, А.О. Яцук
PDF
О.А. Чернієнко, І.М. Григус, О.В. Маркович, Р.О. Сабадишин
PDF
Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk
PDF
Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Natalia Nesterchuk, Oksana Zabolotna
PDF
Volodymyr Hrynovets, Anatoliy Mahlovanyy, Igor Hrynovets, Anna Buchkovska, Olha Kunynets, Olexandr Novytskyy
PDF