ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК 17–18 РОКІВ

Автор(и)

  • О.А. Чернієнко
  • І.М. Григус
  • О.В. Маркович
  • Р.О. Сабадишин

Ключові слова:

студентки 17-18 років, фізичний стан, фізична культура, фізичне виховання.

Анотація

Стаття присвячена особливостям організації занять з фізичного виховання студенток медичного коледжу. Мета дослідження – оптимізація організації занять з фізичного виховання студенток 17–18 років.

Вивчення характеру та умов праці, динаміки працездатності, які супроводжують різні види виробничої діяльності, дозволяє визначити конкретний зміст фізичної підготовки студентів, правильно підібрати методи і засоби фізичної культури та спорту для ефективного використання в майбутній роботі за фахом.

На основі аналізу науково-методичної літератури та власного досвіду було розроблено методичні рекомендації для проведення занять з дівчатами 17–18 років. Під час формування комплексної програми з фізичного виховання ми враховували те, що випускнику коледжу, крім особистих і професійних якостей, необхідно мати міцне здоров'я і добру фізичну підготовленість. Головну роль у вирішенні цієї задачі відіграє активне залучення студентів до фізичної культури та дотримання здорового способу життя.

Посилання

Григус І.М., Старіков В.С., Євтух М.І. Оцінювання функціональних резервних можливостей організму та покращення фізичної працездатності студентів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. Вінниця: ТОВ «Планер», 2016. Випуск 1. С. 51–56.

Костюкевич В.М., Гудима С.А., Поліщук В.М. Засоби відновлення спортивної працездатності: спецкурс. Вінниця: ВДПУ, 2006. 51 с.

Кубай Г.В. Стан сформованості мотивації студентів медичних коледжів до ведення здорового способу життя. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини = Rehabilitation & recreation. Рівне: НУВГП. №01. 2017. С. 34-36.

Носко М.О. Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом: дис… д-ра пед. наук: 13.00.09. Носко Микола Олексійович. К., 2003. 450 с.

Платонов В.Н. Современная спортивная тренировка. К.: Здоров’я, 2002. 336 с.

Чернієнко О.А., Григус І.М. Комплексне застосування засобів фізичного виховання і апітерапії для розвитку рухових здібностей у студенток 16–17 років. Спортивна наука України: електронне наукове фахове видання. Львів: ЛДУФК, 2011. № 4. С. 11–21.

Чернієнко О.А., Григус І.М. Зміни функціонального стану організму студенток під впливом засобів фізичного виховання і апітерапії. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. Харків: ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2010. № 12. С. 156–159.

Чернієнко О.А., Григус І.М. Підвищення фізичної працездатності дітей старшого шкільного віку. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць. Вип. VII. Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. Степана Дем’янчука. 2010. С. 326-337.

Щербаченко В.К., Афанасьев В.В. Физическое развитие студентов вуза в свободное время. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. 2009. № 11. С. 151–153.

Diachenko-Bohun, M., Hrytsai, N., Grynova, M., Grygus, I., Muszkieta, R., Napierała, M., Zukow, W. (2019). Characteristics of Healthbreakers in the Conditions of Realization of Health-Safety Technologies in Education Structures. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(3.1), 1-8.

Grygus І.М., Petruk L.A. (2015). Assessment of indices of physical development and functional status of female students of a special medical group. Journal of Education, Health and Sport. 5(10):158-169.

Lavrin G.Z., Sereda I.O., Kuczer T.V., Grygus I.M., Zukow W. (2019). The Results of Student’s Survey on Models of Physical Education in Universities and Motivations to Encourage for Active Participation in Physical Education. International Journal of Applied Exercise Physiology. VOL. 8 (2). 140-143.

Nesterchuk N., Grygus I., Ievtukh M., Kudriavtsev A., Sokolowski D. (2020). Impact of the wellness programme on the students’ quality of life. Journal of Physical Education and Sport. Vol 20 (Supplement issue 2). 929–938.

Pelech I.V., Grygus I.M. (2016). Level of physical fitness students. Journal of Education, Health and Sport. 6(2):87-98.

Petruk L., Grygus I. (2019). The influence of physical exercises on physical development and physical preparedness of the first year female students. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2, 3, 97–105.

Zabolotna O., Skalski D., Formela M., Nesterchuk N., Grygus I. (2019). Physical education as a process of learning physical culture and implementation in health education. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & recreation. Рівне. № 4. 56-61.

Zabolotna O., Skalski D., Nesterchuk N., Grygus I. (2019). Health-related good of physical culture and health education. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини=Rehabilitation & recreation. Рівне. № 5. С. 53-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-18

Як цитувати

Чернієнко, О., Григус, І., Маркович, О., & Сабадишин, Р. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК 17–18 РОКІВ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (6). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/92

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають