КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНАРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ

Автор(и)

  • Ігор Григус Національний університет водного господарства та природокористування
  • Анастасія Грушевська Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова:

Нейроциркуляторна дистонія, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура

Анотація

На основі аналізу, синтезу та узагальнення науково-методичної літератури було досліджено фізичну реабілітацію при нейроциркуляторній дистонії. Визначено, що нейроциркуляторна дистонія є одним з найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної системи у осіб молодого віку, причому жінки хворіють у 2-3 рази частіше, ніж чоловіки. В основі лікування нейроциркуляторної дистонії лежить застосування методів фізичної реабілітації, так як це захворювання не можна вилікувати медикаментозно, а можна лише зняти симптоми. У статті представлено основні підходи та застосування різних засобів фізичної реабілітації, також визначено доцільність проведення цих заходів. Обґрунтовано необхідність комплексного застосування ре- абілітацшних заходів а саме: проведення лікувальної фізичної культури, масажу та фізіотерапії при нейроциркуляторній дистонії. Ефективність застосування фізичних вправ у першу чергу залежить від відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям хворих.

Посилання

Боголюбов В. М. Медицинская реабилитация / под. ред. В. М. Боголюбова. - Книга Ш. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Издательство БИНОМ, 2010. - 368 с. 2. Внутрішні хвороби / І. М. Григус, В. М. Баніт, Р. О. Сабадишин і ін. / Під ред. д.м.н., проф. Сабадишина Р. О. - Рівне : ВАТ «Рівненська друкарня», 2004. - 544 с. 3. Возний С. С. Нові технології фізичної реабілітації хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом / С. С. Возний. - Херсон : ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2008. - 93 с. 4. Данилішина М. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу / М. Дани- лішина, І. Григус // Stan, perspektywy i rozwoj ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, prospects and development of rescue, physical culture and sports in the XXI century. - Bydgoszcz : University of Economy in Bydgoszcz, 2017. - S. 294-298. ISBN 978-83-65507-09-9 5. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура: учебное пособие / В. А. Епифанов и др. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 568 с. 6. Євтух М. І. Покращення функціонального стану студентів з допомогою запропонованої методики оздоровлення /М. І. Євтух, І. М. Григус // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. - Харків : ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. - № 11. - С. 34-37. 7. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - К. : Олімпійська література, 2009. - 488 с. 8. Мурза В. П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник / В. П. Мурза. - К. : «Олан», 2005. - 559 с. 9. Фокин В. Н. Полный курс массажа : учеб. пособие / В. Н. Фокин. - М. : Фаир-Пресс, 2004. - 512 с. 10. Чаплінський Р. Б. Фізична реабілітація при серцево-судинних захворюваннях / Р. Б. Чаплінсьий. - Кам’янець-Подільський : Олан, 2013. - 311 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Григус, І., & Грушевська, А. (2017). КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНАРЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (2). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/3

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають