ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДОБРОВІЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ СТАНІСЛАВА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945–1967 рр.)

Автор(и)

  • В. В. Майструк ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Д. В. П’ятничук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • Г. О. П’ятничук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  • І. Г. Цап ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.21

Ключові слова:

добровільні спортивні товариства, громадські організації, спорт, молодь

Анотація

У статті подано матеріали аналітичного дослідження періоду заснування і розвитку добровільних спортивних товариств Станіслава після Другої світової війни. На нашу думку, ці історичні матеріали розкривають можливості систематизації знань молоді у галузі національно-патріотичного фізичного виховання і спорту. Сучасні соціально-економічні і політичні трансформації українського суспільства, що супроводжуються, окрім іншого, зниженням рівня життя населення, його соціально-майновим розшаруванням, пропагандою жорстокості, бездуховності, насильства, вплинули на моральні норми і цінності молодого покоління. Молодь виявилася неготовою до сприйняття змін, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності. Тому найголовнішим пріоритетом гуманітарної політики в Україні і важливим складником національної безпеки має стати патріотичне виховання молоді, котре вплине на усвідомлення нею власної ідентифікації зі своєю Батьківщиною, відчуття гордості за досягнення свого народу, необхідності збереження унікальності культури країни та захисту інтересів власного народу. Крізь призму наукового дослідження розвитку добровільних громадських організацій національно-патріотичне виховання набуває характеру системної і цілеспрямованої діяльності освітніх закладів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства, громадян з формування у людини і громадянина високої національно-патріотичної свідомості, почуття відданості своїй Українській державі. В основу нашого дослідження покладено ідеї зміцнення української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму та утвердження національних цінностей молоді. Важливим складником нашого дослідження є поширення інформації про досягнення наших співвітчизників та їхній внесок у скарбницю світової цивілізації, зокрема у сферах спорту, освіти, науки, висвітлення внеску представників корінних народів та національних меншин України та громадян інших держав у боротьбу за державну незалежність і територіальну цілісність України, процес її державотворення, вітчизняну наукову, духовно-культурну спадщину.

Посилання

Вацеба О.М. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. 232 с.

Енциклопедія олімпійського спорту України / За ред. В.М. Платонова, І.Р. Мацишина. Київ : Олімпійська література, 2005. 463 с.

Нога О.П. Світ львівського спорту 1900–1939 рр. Спорт досягнення, товариства, архітектура, вбрання, мистецтво. Львів : НФВ «Українські технології», 2004. 784 с.

Спорт на Україні. 1965–1970 рр. / Упорядник М.М. Подольський. Київ : Здоров’я, 1969. 312 с.

Трофим’як Б. Гімнастично-спортивні організації у Національно-визвольному русі Галичини (друга половина XIX ст. – перша половина XX ст.). Тернопіль, 2001. 694 с.

Zaborniak S. Kultura fizyczna ludnosci ukrainskiej na ziemiach polskich (1868–1939). Rzeszow, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. 544 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Як цитувати

Майструк, В. В., П’ятничук, Д. В., П’ятничук, Г. О., & Цап, І. Г. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДОБРОВІЛЬНИХ СПОРТИВНИХ ТОВАРИСТВ СТАНІСЛАВА ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1945–1967 рр.). Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 161–165. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.21