РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ШЛЯХОМ НЕІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ У РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Ю. Є. Лях
  • М. В. Лях
  • В. О. Мельничук

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.3

Ключові слова:

неінвазивна діагностика, профілактика неінфекційних захворювань, реабілітаційна програма

Анотація

Мета. Висвітлення важливих проблем, які лежать в основі розвитку патологій деяких функцій організму людини і які піддаються корекції в будь-якому віці. Матеріали. Пацієнтів було поділено на три групи за віковими періодами (перший, другий зрілий вік та люди похилого віку). Діагностика проводилась з використанням неінвазивного аналізатора формули крові АМП. Аналізатор дозволяє комплексно провести оцінку організму з позиції його функціонально-метаболічного і гемодинамічного балансу, водневого обміну і газового гомеостазу. Принцип роботи аналізатора реалізований на основі обробки динаміки температурних показників в репрезентативних точках (місця біфуркації сонної артерії, в пахвових і абдомінальній ділянках). В основу покладена залежність зміни коефіцієнта дифузії кисню, РН-середовища і виникнення пароксизмальних станів. Перед вимірюванням проводилась реєстрація частоти дихання, частоти серцевих скорочень, до уваги також брались маса, вік та стать пацієнта. Для отримання даних використовували п’ять термодатчиків, які розміщували в областях великих судин (шия, живіт, пахові западини). Запис тривав від двох до трьох хвилин. Статистичну обробку даних здійснювали, застосовуючи статистичний пакет MedStat. Результати. Аналіз показників дихальної системи показав, що тест Тиффно, швидкість легеневої вентиляції, швидкість максимального повітряного потоку та легенева вентиляція виходили за межі норми у групі людей похилого віку. У всіх групах поза межами норми були значення показника Роботи серця. Концентрація креатинінкінази серця була низькою у першій групі та завищеною у третій (р˂0,05). Спостерігався знижений кровотік скелетних м’язів у третій групі та висока концентрація молочної кислоти у всіх групах. Незалежно від віку спостерігалась низька концентрація дофаміну, збільшена ширина третього шлуночка, висока потужність життєзабезпечення та високий робочий рівень споживання кисню (р˂0,05). Висновки. Превентивні заходи фізичної терапії повинні бути спрямовані на оптимізацію функціонування, здоров’я та благополуччя. В основі створення програми відновного лікування лежить діагностична інформація, отримана шляхом неінвазивного втручання. Реабілітаційний процес повинен обов’язково включати перенавчання дихання, психологічну підтримку, корекцію фізичної активності. Цілі реабілітаційного процесу повинні грунтуватися на позиціях доказової медицини.

Посилання

Власик Л. Й. Медико-соціальне обгрунтування багатофакторної профілактики основних неінфекційних захворювань Клінічна та експериментальна патологія 2020. Т. 19, № 4 (74). С. 15–22. DOI: 10.24061/1727-4338.XІX.4.74.2020.3

Малихін А. В. Вегетативные пароксизмальные состояния и терморегуляция организма. Харьков 2012, 166 с.

Noninvasive Screening Analyzer (AMP) Operating Manual. User’s Manual. Kharkiv. 2012, 166 p.

Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Хоменко В. Е., Панченко О. А. Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и фармации статистическим пакетом MеdStat. Донецк, 2006. 211 с.

Sheline Y. I. Neuroimaging studies of mood disorder effects on the brain. Biol Psychiatry. 2003 Aug 1; 54 (3): 338–52. doi: 10.1016/s0006-3223(03)00347-0. PMID: 12893109.6.

Заіка В., Вишар Є., & Гета А. Особливості впливу занять фізичною культурою на рівень психологічного самопочуття людей похилого віку. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, 2021. С. 41–49. http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/article/view/250794

Медична реабілітація. Підручник. Під ред. Сокрута В. М., Яблучанського М. І. 2015. C. 576.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Як цитувати

Лях, Ю. Є., Лях, М. В., & Мельничук, В. О. (2022). РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ШЛЯХОМ НЕІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ У РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (11), 25–31. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.3