SPORTOWA PARAFIADA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY I POLSKI A ICH OBRAZ SIEBIE

Автор(и)

  • M. Graczyk
  • D. Skalski
  • D. Czarnecki
  • P. Kreft
  • I. Sydoruk
  • A. Girak

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.22

Ключові слова:

sport, rywalizacja, aktywność fizyczna, kultura fizyczna

Анотація

Niniejsza praca dotyczy analizy porównawczej obrazu siebie młodzieży polskiej i ukraińskiej uczestniczącej w finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Realizacja celu jest odzwierciedleniem w kolejnych częściach pracy, obrazującą genezę idei parafiadowej, która ukazuje promocję sportu w wierze jako część kultury i nieodłącznego elementu rozwoju człowieka w służbie pokoju i braterstwa. Dostrzega również znaczenie sportu w koncepcji Kościoła oraz Jana Pawła II w uniwersalnym budowaniu wewnętrznej harmonii ducha ludzkiego i braterskich relacji między ludźmi oraz wyjaśnia czym jest sport dla młodego człowieka. Znajdziemy również odpowiedzi na pytania czym jest rozwój osobowości, jakie są jej składowe i czym się charakteryzują. Przedstawiono również główne problemy i cele pracy, opisano jaką użyto metodę oraz scharakteryzowano grupę, na której zostały przeprowadzone badania w owej pracy, ale również uwagę poświęcono wynikom badań oraz ich interpretacji. Całość pracy ukazuje obraz realny i idealny siebie, młodzieży z Polski i Ukrainy. Na strukturę obrazu siebie składa się zestaw przekonań na swój temat. Są to przekonania dotyczące ciała – wyglądu, atrakcyjności, zdrowia, sprawności fizycznej, sprawności manualnej, cech psychicznych – inteligencji, osobowości, relacji społecznych – z rodziną, przyjaciółmi, pracownikami, wykładowcami. Obraz siebie jest względnie stałym zespołem cech, co oznacza, że istnieje możliwość dokonywania w nim zmian. Zmiana w obrazie siebie, a co za tym idzie w zachowaniu i funkcjonowaniu osoby może dokonać się poprzez wejście w relację z drugim człowiekiem. Ponadto odzwierciedla słuszność upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz rolę w rozumieniu Kościoła Katolickiego. Sport odgrywa ważną rolę zarówno w wielkich jak i małych społecznościach oraz istotnie wpływa on na pełny rozwój fizyczny i duchowy człowieka poczynając od najmłodszych lat.

Посилання

Aue W. Człowiek jako jednostka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa, 2007.

Dziubiński Z., Janowski K. W. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym – Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2009.

Godlewski P. The Heterogeneous Nature of the History of Sport. A Look from the East, w: New Aspects of Sport History, red. M. Lämmer, T. Terret, ISHPES – Studiem 13/7, Köln, 2007.

Gut Halina, Parafialny klub sportowy, Tygodnik Tucholski, nr 40 rok wyd. 1999.

Harwas-Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2002.

Krawczyk Z. Społeczno-kulturowe wartości sportu w świetle badań empirycznych, Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 3, 1983.

Cz. Matusiewicz. Wprowadzenie do psychologii, Warszawa, 2006.

Łazar M. Wartości sportu – w nauce Jana Pawła II, Wychowanie fizyczne i zdrowotne, nr. 10, 2008.

Parafiada Kultury, Wiary i Sportu. wyd. Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Warszawa, 2004.

Szulwic H. Trudne pożegnanie, Tygodnik Tucholski, nr 42, 2002.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Graczyk, M., Skalski, D., Czarnecki, D., Kreft, P., Sydoruk, I., & Girak, A. (2022). SPORTOWA PARAFIADA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY I POLSKI A ICH OBRAZ SIEBIE. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (11), 194–200. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають