ВПЛИВ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ТА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ У ПАЦІЄНТІВ З МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ В АНАМНЕЗІ

Автор(и)

  • О. Л. Смирнова
  • О. І. Шкурупій

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.8

Ключові слова:

інсульт, геміпарез, функціонування, кульшовий суглоб, обмеження життєдіяльності.

Анотація

Мета. Встановити вплив порушень функціонування у пацієнтів з наслідками мозкового інсульту на структуру проксимального відділу стегна та порушення функції кульшового суглобу. Матеріал. Критерієм включення пацієнтів були випадки мозкового інсульту з геміплегією в анамнезі. У дослідженні прийняли участь 87 пацієнтів, яких було розподілено на 4 групи: до 1 групи увійшли 25 пацієнтів, що мали ознаки остеоартрозу кульшового суглобу (КС), до 2 – 20 пацієнтів з ознаками зниження мінеральної щільності проксимального відділу стегнової кістки (ПВС), до 3 – 12 пацієнтів з ознаками ОА та зниження мінеральної щільності ПВС, до 4 – 30 пацієнтів без ознак ОА та зниження мінеральної щільності ПВС. Всім пацієнтам проводилось анкетування, антропометрія, дослідження сили м’язів нижніх кінцівок, обсягу рухів у КС, оцінювались моторні функцій нижніх кінцівок, статична та динамічна рівновага та ризик падіння, рівень спастичності, кардіореспіраторна витривалість, швидкість ходьби, рівень когнітивних функцій. Результати. Мінеральна щільність у ПВС у 2 та 3 групах була нижчою порівняно з представниками 4 групи. Мінеральна щільність у 1 групі була найвищою і становила 1244,2±51,6 HU (р<0,05). Найнижчі показники сили м’язів були в 3 групі. Аналіз обсягу рухів у КС показав, що найбільшими обмеження були в 1 та 3 групах. Найнижча стадія рухового відновлення за CMSA була зафіксована в 3 групі спостереження. Величина рухових функцій за CMSA у 2 групі була більшою, ніж у 3 групі, але нижчою від 1 та 4 груп. Найбільше порушення статичної рівноваги було зафіксовано у 2 групі, а найнижчий рівень динамічної рівноваги – у 3 групі. Величина тесту TUG вказала на наявність зниженої мобільності та підвищеного ризику падіння у представників 2 та 3 груп. В цих групах було зниження швидкості ходьби та загальної витривалості. Висновки. Встановлено, що у пацієнтів з наслідками мозкового інсульту та коксартрозом не дивлячись на зниження обсягу рухів у КС були збільшеними щільність ПВС, швидкість та довжина ходьби, загальна мобільність. Найбільш вираженими рухові розлади були в групі пацієнтів, у яких поєднувались ознаки артрозу та зниження мінеральної щільності кісток, що проявлялось порушенням сили м’язів нижньої кінцівки, обмеженням рухів у КС, обмеженнями мобільності, зниженням швидкості ходьби та загальної витривалості.

Посилання

Абрамов В. В., Клапчук В. В., Неханевич О. Б., та ін. Фізична реабілітація, спортивна медицина. Дніпропетровськ, Журфонд. 2014. С. 455.

Голованова І. А., Бєлікова І. В., Ляхова Н. О. Основи медичної статистики. Полтава: ВДНЗУ «УМСА». 2017. С. 113.

Зубач О. Б., Григорєва Н. В. Показники 12-місячної летальності у хворих з переломом проксимального відділу стегнової кістки. Science Review. 2020. № 6 (33). С. 8–13. DOI: 10.31435/rsglobal_sr/30092020/7187.

Ігнатьєв О. М., Полівода О. М., Турчин М. І., Єрмоленко Т. О., Прутіян Т. Л. Клінічні рекомендації з діагностики, профілактики та лікування остеопорозу. Вісник морської медицини. 2019. № 3 (84). С. 28–38. DOI: 10.5281/zenodo.3465937.

Лоскутов О. Є., Курята О. В., Черкасова Г. В. Вплив ожиріння на структуру остеоартрозу великих суглобів нижньої кінцівки. Медичні перспективи. 2017. № 22 (2). С. 52–59. DOI: 10.26641/2307-0404.2017.2.10 9828.

Неханевич О. Б., Бакурідзе- Маніна В. Б., Смирнова О. Л., Бьон-Йоль Ю., Косинський О. В. Вплив мотивованої ходьби з частковим розвантаженням ваги тіла на великі моторні функції в дітей з церебральним паралічем. Медичні перспективи. 2020. № 25 (4). С. 107–114. DOI: 10.26641/2307-040 4.2020.4.221387.

Поворознюк В. В., Бистрицька М. А., Кошель Н. М. Остеопороз у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт. Травма. 2018. № 19 (6). С. 48–53. DOI: 10.22141/1608-1706. 6.19.2018.152220.

Ahmad Ainuddin H., Romli M. H., Hamid T. A., Sf Salim M., Mackenzie L. An Exploratory Qualitative Study With Older Malaysian Stroke Survivors, Caregivers, and Healthcare Practitioners About Falls and Rehabilitation for Falls After Stroke. Front Public Health. 2021. No. 9, рр. 611814. DOI: 10.3389/fpubh.2021.611814.

DenOtter T. D., Schubert J. Hounsfield Unit. 2022 Mar 9. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. PMID: 31613501.

Huang Y. D., Li W., Chou Y. L., Hung E. S., Kang J. H. Pendulum test in chronic hemiplegic stroke population: additional ambulatory information beyond spasticity. Sci Rep. 2021. No. 11 (1), рр. 14769. DOI: 10.1038/ s41598-021-94108-5.

Jenkin J., Parkinson S., Jacques A., Kho L., Hill K. Berg Balance Scale Score as a Predictor of Independent Walking at Discharge among Adult Stroke Survivors. Physiother Can. 2021. No. 73 (3), рр. 252–256. DOI: 10.3138/ ptc-2019-0090.

Köseoğlu B. F., Akselim S., Kesikburun B., Ortabozkoyun Ö. The impact of lower extremity pain conditions on clinical variables and healthrelated quality of life in patients with stroke. Top Stroke Rehabil. 2017. No. 24 (1), рр. 50–60. DOI: 10.1080/10749357.2016.1188484.

Luo L., Meng H., Wang Z., Zhu S., Yuan S., Wang Y., Wang Q. Effect of highintensity exercise on cardiorespiratory fitness in stroke survivors: A systematic review and meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med. 2020. No. 63 (1), рр. 59–68. DOI: 10.1016/j. rehab.2019.07.006.

Manikowska F., Chen B. P., Jóźwiak M., Lebiedowska M. K. Validation of Manual Muscle Testing (MMT) in children and adolescents with cerebral palsy. NeuroRehabilitation. 2018. No. 42 (1), рр. 1–7. DOI: 10.3233/NRE-172179.

Martino Cinnera A., Bonnì S., Pellicciari M. C., Giorgi F., Caltagirone C., Koch G. Health-related quality of life (HRQoL) after stroke: Positive relationship between lower extremity and balance recovery. Top Stroke Rehabil. 2020. No. 27 (7), рр. 534–540. DOI: 10.1080/10749357.2020.1726070.

Marzolini S., McIlroy W., Tang A., Corbett D., Craven B. C., Oh P. I., Brooks D. Predictors of low bone mineral density of the stroke-affected hip among ambulatory individuals with chronic stroke. Osteoporos Int. 2014. No. 25 (11), рр. 2631–8. DOI: 10.1007/ s00198-014-2793-3.

Narayanan A., Cai A., Xi Y., Maalouf N. M., Rubin C., Chhabra A. CT bone density analysis of low-impact proximal femur fractures using Hounsfield units. Clin Imaging. 2019. No. 57, рр. 15–20. DOI: 10.1016/j. clinimag.2019.04.009.

Osterhoff G., Scheyerer M. J., Ullrich B., Osterhoff G., Spiegl U. A., Schnake K. J. Arbeitsgruppe Osteoporotische Frakturen der Sektion Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie. Der Unfallchirurg. 2019. No. 122 (8), рр. 654–661. DOI: 10.1007/s00113-018-0511-x.

Panwar N., Purohit D., Deo Sinha V., Joshi M. Evaluation of extent and pattern of neurocognitive functions in mild and moderate traumatic brain injury patients by using Montreal Cognitive Assessment (MoCA) score as a screening tool: An observational study from India. Asian journal of psychiatry. 2019. No. 41, рр. 60–65. DOI: 10.1016/j.ajp.2018.08.007.

Pollock C. L., Hunt M. A., Garland S. J., Ivanova T. D., Wakeling J. M. Relationships Between Stepping-Reaction Movement Patterns and Clinical Measures of Balance, Motor Impairment, and Step Characteristics After Stroke. Phys Ther. 2021. No. 4 (101(5), рр. pzab069. DOI: 10.1093/ptj/pzab069.

Povoroznyuk V. V., Dedukh N. V., Bystrytska M. A., Dzerovych N. I., Shapovalov V. S. The association of sarcopenia and osteoporosis and their role in falls and fractures (literature review). Medicni perspektivi. 2021. No. 26 (2), рр. 111–119. DOI: 10.26641/2307-0404.2021.2 .234637. 22. Sözen T., Özışık L., Başaran N. Ç. An overview and management of osteoporosis. Eur J Rheumatol. 2017. No. 4 (1), рр. 46–56. DOI: 10.5152/eurjrheum.2016.048.

Thong I., Jensen M. P., Miró J., Tan G. The validity of pain intensity measures: what do the NRS, VAS, VRS, and FPS-R measure? Scandinavian journal of pain. 2018. No. 18 (1), pp. 99–107. DOI: 10.1515/sjpain-2018-0012.

Wang H. P., Sung S. F., Yang H. Y., Huang W. T., Hsieh C. Y. Associations between stroke type, stroke severity, and pre-stroke osteoporosis with the risk of post-stroke fracture: A nationwide population-based study. Journal of the Neurological Sciences. 2021. No. 427, рр. 117512. DOI: 10.1016/j.jns.2021.117512.

World Health Organization (WHO). Health statistics and information systems. Available from: https://platform.who.int/ mortality/themes/theme-details/topics/ indicator-groups/indicator-group-details/MDB/ cerebrovascular-disease.

Worthen L. C., Kim C. M., Kautz S. A., Lew H. L., Kiratli B. J., Beaupre G. S. Key characteristics of walking correlate with bone density in individuals with chronic stroke. J Rehabil Res Dev. 2005. No. 42, рр. 761–68. DOI: 10.1682/jrrd.2005.02.0036.

Yang F. Z., Jehu D. A. M., Ouyang H., Lam F. M. H., Pang M. Y. C. The impact of stroke on bone properties and muscle-bone relationship: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2020. No. 31 (2), рр. 211–224. DOI: 10.1007/s00198-019-05175-4.

Yu L., Zhu Y., Chen W., Bu H., Zhang Y. J. Incidence and risk factors associated with postoperative stroke in the elderly patients undergoing hip fracture surgery. Orthop Surg Res. 2020. No. 15 (1), рр. 429. DOI: 10.1186/ s13018-020-01962-6.

Zhang L., Zhang T., Sun Y. A newly designed intensive caregiver education program reduces cognitive impairment, anxiety, and depression in patients with acute ischemic stroke. Braz J Med Biol Res. 2019. No. 52 (9), рр. e8533. DOI: 10.1590/1414-431X20198533.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Смирнова, О. Л., & Шкурупій, О. І. (2022). ВПЛИВ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ТА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ У ПАЦІЄНТІВ З МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ В АНАМНЕЗІ. Rehabilitation and Recreation, (13), 63–72. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.8

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ