МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КІННОСПОРТИВНИХ КЛУБІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Н. В. Шмаренкова

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.20

Ключові слова:

кінноспортивні клуби, залучення населення до рухової активності, ефективність, рентабельність, синергетичний ефект, основна та додаткова діяльність, додана вартість, альтернативні інвестиційні ринки

Анотація

В статті здійснено систематизацію наукових підходів та визначення універсального підходу щодо методики аналізу ефективності діяльності кінноспортивних клубів із залучення населення до рухової активності. В процесі систематизації виділено такі підходи щодо оцінки ефективності діяльності суб’єктів господарювання, які можуть бути використані щодо всіх галузей економічної діяльності і до сфери кінноспортивних клубів зокрема, а саме: три види оцінки ефективності діяльності підприємства (ресурсний (ефективність використання ресурсів), витратний (ефективність витрат) та комбінований (ресурсно-витратний)); традиційний науковий підхід щодо оцінки ефективності функціонування підприємств різних галузей, який передбачає використання комплексу показників (коефіцієнтів); оцінка ефективності функціонування підприємств через призму показників доданої вартості (методу EVA); оцінка ефективності функціонування суб’єктів господарювання через застосування бізнес-планування розвитку; оцінка ефективності діяльності підприємства із використанням аналізу ефекту синергізму (синергетичного ефекту) від створеного суб’єктами партнерства, структурними підрозділами окремого підприємства ефекту масштабу. На підставі вивчення основних наукових підходів щодо досліджуваної проблематики, аналізу функціонування вітчизняних кінноспортивних клубів розроблено універсальний підхід стосовно методики аналізу ефективності діяльності вказаних закладів. Вказана методика включає п’ять оціночних етапів, створена із застосуванням статистичного, порівняльного методів, синергетичного методу, коефіцієнтного методу (показники рентабельності), методу ринкової вартості, методу системного аналізу тощо. Доведено, що наукова новизна авторської методики полягає в тому, що вперше визначено універсальний підхід до аналізу ефективності функціонування кінноспортивних клубів, створений з урахуванням притаманних вказаним закладам елементам витрат собівартості продажу за основною та додатковою сферою діяльності, також обрано ті оціночні показники, які дозволять отримати об’єктивні висновки щодо фактичного стану підприємств.

Посилання

Аксянова А. В., Гадельшина Г. А. Анализ эффективности деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса на основе показателя добавленной стоимости. Вестник Казанского технологического университета. 2014. № 2. С. 338–340.

Бровко Л. И. Формирование высокой эффективности молочного животноводства. Економіка АПК. 1997. № 1. С. 61–68.

Васильців Т. Г., Качмарик Я. Д., Блонська В. І., Лупак Р. Л. Бізнес-планування. К. : Знання, 2013. 207 с.

Горбась І. М. Методичне забезпечення оцінювання внутрішнього синергізму в діяльності підприємств. Вісник Київського національного університету iм. Тараса Шевченка. 2015. № 7 (172). С. 59–64.

Давыдянц Д. Е., Зубова Л. В. Теоретическое обоснование и методическое обеспечение анализа эффективности деятельности на основе взаимосвязи «ресурсного» и «затратного» подходов и их практическая апробация на примере предпринимательской деятельности. Фундаментальные исследования. 2014. № 5–6. С. 1294–1297.

Даньків Й. Я., Макарович В. К. Ефективність діяльності підприємства: аналітичні аспекти. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 6. С. 30–40.

Детская школа верховой езды «Конюшня Бутенко». Дата оновлення: 23.10.2019. http://www.butenko-stable.com.ua/ (дата звернення: 23.10.2019).

Конноспортивный комплекс «Магнат». Дата оновлення: 23.10.2019. http://magnat.in.ua/kompleks (дата звернення: 23.10.2019).

Конно-спортивный клуб «Equides». Дата оновлення: 23.10.2019. https://equides.com.ua/uroki-verhovoj-ezdy/ (дата звернення: 23.10.2019).

Конно-спортивный комплекс «Parade Allure». Дата оновлення: 23.10.2019. http://paradeallure.com/about/ (дата звернення: 23.10.2019).

Піменова Ю. І. Економічна додана вартість як показник ефективності діяльності підприємства. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2017. С. 133–142.

Савицька О. М., Салабай В. О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. Дата оновлення: 23.01.2020. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/57.pdf (дата звернення: 23.01.2020).

Семейный конный клуб «DERGACHOV». Дата оновлення: 23.10.2019. http://dergachov.com/ (дата звернення: 23.10.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Шмаренкова, Н. В. (2022). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КІННОСПОРТИВНИХ КЛУБІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (11), 173–181. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.20

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ