ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ У ПАЦІЄНТІВ З МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ В АНАМНЕЗІ

Автор(и)

  • О. І. Шкурупій
  • О. Л. Смирнова

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.15

Ключові слова:

інсульт, ендопротезування кульшового суглобу, функціонування, реабілітація, прогнозування, обмеження життєдіяльності.

Анотація

Мета. Розробити прогностичну модель ефективності фізичної терапії щодо відновлення рухових функцій після тотального ендопротезування кульшового суглобу у пацієнтів з мозковим інсультом в анамнезі. Матеріал. У дослідженні прийняли участь 42 пацієнти (середній вік 67,5±7,8 років) після тотального ендопротезування кульшового суглобу (КС) з приводу перелому проксимального відділу стегнової кістки (ПВС) та мозковим інсультом в анамнезі. Пацієнтів розподіляли до 2 груп по 21 особі в кожній: основної та контрольної. Програма фізичної терапії в основній групі додатково включала вправи для нормалізації тонусу м’язів нижньої кінцівки, покращення динамічної рівноваги, нервово-м’язового контролю та координації рухів, тренування повсякденних активностей, електроміостимуляцію з одночасним виконанням ізометричного напруження м’язів. Всім пацієнтам проводилось анкетування, антропометрія, дослідження сили м’язів нижніх кінцівок, обсягу рухів у КС, оцінювались моторні функцій нижніх кінцівок, статична та динамічна рівновага, ризик падіння, рівень спастичності, витривалість, швидкість ходьби, рівень когнітивних функцій, рівень функціонування за індексом Гарріса, мінеральна щільність ПВС, статистичні методи аналізу даних. Результати. Найбільш значущими факторами для прогнозування відновлення функціонування за величиною індексу Гарріса наприкінці стаціонарного етапу реабілітації були рівень болю за ВАШ (коефіцієнт регресії В=-2,7), сила м’язів згиначів стопи та гомілки за мануально-м’язовим тестом (В=3,0 та В=2,3, відповідно), амплітуда пасивного згинання у кульшовому суглобі (В=0,2). У віддаленому періоді після 3 місяців реабілітації визначали ефективність відновлення функціонування рівень болю за ВАШ (В=-1,3), сила м’язів тильних та підошовних згиначів стопи за мануально- м’язовим тестом (В=1,7 та В=3,4, відповідно), величини статичної складової рівноваги за індексом Тінетті (В=0,8). Розроблені моделі передбачають результати у межах 18,0% та 23,0%, відповідно, від існуючих фактичних величин, що свідчить про задовільну та ефективну роботу (коефіцієнти детермінації 57,0% та 52,0%, р<0,05). Висновки. На початкових етапах найбільш значимими щодо відновлення функціонування були фактори, пов’язані з порушенням функції кульшового суглобу, але щодо віддалених результатів, провідними були фактори, що є наслідками неврологічного дефіциту. Це підтверджує необхідність урахування післяінсультного рухового дефіциту в програмах реабілітації таких пацієнтів.

Посилання

Абрамов В. В., Клапчук В. В., Неханевич О. Б., та ін. Фізична реабілітація, спортивна медицина. Дніпропетровськ : Журфонд. 2014. С. 455.

Голованова І. А., Бєлікова І. В., Ляхова Н. О. Основи медичної статистики. Полтава : ВДНЗУ «УМСА». 2017. С. 113.

Неханевич О. Б., Бакурідзе-Маніна В. Б., Смирнова О. Л., Бьон-Йоль Ю., Косинський О. В. Вплив мотивованої ходьби з частковим розвантаженням ваги тіла на великі моторні функції в дітей з церебральним паралічем. Медичні перспективи. 2020. № 25 (4). С. 107–114. DOI: 10.26641/2307-0404. 2020.4.221387.

Поворознюк В. В., Бистрицька М. А., Кошель Н. М. Остеопороз у пацієнтів, які перенесли мозковий інсульт. Травма. 2018. № 19 (6). С. 48–53. DOI: 10.22141/1608-1706. 6.19.2018.152220.

Смирнова О. Л., Шкурупій О. І. Вплив порушень функціонування на структуру проксимального відділу стегнової кістки та кульшового суглобу у пацієнтів з мозковим інсультом в анамнезі. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & recreation). 2023. № 13. 63–72. DOI: 10.32782/2522-1795.2022.13.8.

Ahmad Ainuddin H., Romli M. H., Hamid T. A., Sf Salim M., Mackenzie L. An Exploratory Qualitative Study With Older Malaysian Stroke Survivors, Caregivers, and Healthcare Practitioners About Falls and Rehabilitation for Falls After Stroke. Front Public Health. 2021. No. 9, рр. 611814. DOI: 10.3389/ fpubh.2021.611814.

DenOtter T. D., Schubert J. Hounsfield Unit. 2022 Mar 9. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022 Jan. PMID: 31613501.

Hjelholt TJ, Johnsen SP, Brynningsen PK, Pedersen AB. The Interaction Effect Between Previous Stroke and Hip Fracture on Postoperative Mortality: A Nationwide Cohort Study. Clin Epidemiol. 2022 Apr 27;14:543-553. doi: 10.2147/CLEP.S361507.

Luo L., Meng H., Wang Z., Zhu S., Yuan S., Wang Y., Wang Q. Effect of high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness in stroke survivors: A systematic review and meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med. 2020. No. 63 (1), рр. 59–68. DOI: 10.1016/j.rehab.2019.07.006.

Manikowska F., Chen B. P., Jóźwiak M., Lebiedowska M. K. Validation of Manual Muscle Testing (MMT) in children and adolescents with cerebral palsy. NeuroRehabilitation. 2018. No. 42 (1), рр. 1–7. DOI: 10.3233/NRE-172179.

Marzolini S., McIlroy W., Tang A., Corbett D., Craven B. C., Oh P. I., Brooks D. Predictors of low bone mineral density of the stroke-affected hip among ambulatory individuals with chronic stroke. Osteoporos Int. 2014. No. 25 (11), рр. 2631–8. DOI: 10.1007/ s00198-014-2793-3.

Min K., Beom J., Kim B. R., Lee S. Y., Lee G. J., Lim J. Y. Clinical Practice Guideline for Postoperative Rehabilitation in Older Patients With Hip Fractures. Annals of rehabilitation medicine. 2021. No. 45 (3), pp. 225–259. DOI: 10.5535/arm.21110.

Penrod J. D., Litke A., Hawkes W. G., Magaziner J., Doucette J. T., Koval K. J., Silberzweig S. B., Egol K. A., Siu A. L. The association of race, gender, and comorbidity with mortality and function after hip fracture. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2008. No. 63 (8), рр. 867–72. Doi: 10.1093/gerona/63.8.867.

Thong I., Jensen M. P., Miró J., Tan G. The validity of pain intensity measures: what do the NRS, VAS, VRS, and FPS-R measure? Scandinavian journal of pain. 2018. No. 18 (1), pp. 99–107. DOI: 10.1515/sjpain-2018-0012.

Vishwanathan K., Pathan S. K. A., Makadia R. C., Chaudhary C. B. Psychometric Assessment of Modified Harris Hip Score for Femoral Neck Fracture in Indian Population. Indian journal of orthopaedics. 2020. No. 54 (1), рр. 87–100. DOI: 10.1007/s43465-020-00155-x.

Yang F. Z., Jehu D. A. M., Ouyang H., Lam F. M. H., Pang M. Y. C. The impact of stroke on bone properties and muscle-bone relationship: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2020. No. 31 (2), рр. 211–224. DOI: 10.1007/s00198-019-05175-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-19

Як цитувати

Шкурупій, О. І., & Смирнова, О. Л. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ У ПАЦІЄНТІВ З МОЗКОВИМ ІНСУЛЬТОМ В АНАМНЕЗІ. Rehabilitation and Recreation, (14), 136–143. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.15

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ