AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA U MŁODZIEŻY JAKO PODSTAWA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Автор(и)

  • D. Czarnecki
  • D. W. Skalski
  • O. Rybak
  • M. Graczyk
  • O. Dovgan
  • V. Starikov

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.13

Ключові слова:

sport, zdrowie, wychowanie fizyczne, edukacja.

Анотація

Wśród najważniejszych czynników które mają istotny wpływ na stan zdrowia, a także długość życia należy wymienić aktywność fizyczną. Aktywność fizyczna to jeden z głównych składników zdrowego stylu życia. Istnieje powszechne przekonanie, że aktywność fizyczna jest jedną z ważniejszych kategorii warunkujących prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Prowadzenie aktywnego stylu życia wiąże się bowiem z wieloma korzyściami. Korzyści z podejmowania aktywności fizycznej są oczywiste. Systematyczna aktywność fizyczna jest bardzo silnym biologicznym stymulatorem i należy do głównych determinant zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Jej optymalny poziom stymuluje rozwój, zabezpiecza potrzeby ruchowe, wzmacnia wydolność serca, poprawia elastyczność mięśni i stawów, wzmacnia mięśnie i kości. Zatem do szczególnych postaci aktywności fizycznej należą nie tylko ćwiczenia sportowe, ale także wysiłek fizyczny związany z aktywnym przemieszczaniem się np. do pracy, do szkoły, pracą zawodową, wykonywaniem wszelkich prac domowych oraz aktywność fizyczna w czasie wolnym). Aktywność fizyczna wiąże się oczywiście z bardzo zróżnicowanym wydatkiem energetycznym, w zależności od intensywności ruchu/wysiłku fizycznego, jego czasu trwania, temperatury otoczenia czy masy ciała osoby wykonującej wysiłek fizyczny. Udowodniono, że osoby aktywne, w porównaniu do osób mało aktywnych, cieszą się lepszym samopoczuciem, rzadziej odczuwają dolegliwości psychiczne lub fizyczne, takie jak obniżony nastrój czy bóle głowy. Aktywność fizyczna w potocznym odbiorze kojarzy się z intensywnym uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. Tymczasem nie trzeba być wytrawnym biegaczem lub doskonałym pływakiem, aby osiągnąć poziom aktywności fizycznej, który pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, podjęto próbę zdiagnozowania tego zjawiska, kierując głównie uwagę na młodzież szkolną w wieku 15-17 lat. Chciano dowiedzieć się, jaki poziom wiedzy w aspekcie aktywności fizycznej i jego wpływu na zdrowie przedstawiają uczniowie, oraz jaki styl życia sami prowadzą. Przewodnim celem tejże publikacji jest chęć wskazania ważności tego niezwykle istotnego zagadnienia i potrzeby kierunku zmian w zakresie edukacji zdrowotnej młodego pokolenia. Promowanie aktywności fizycznej to wciąż aktualne i ważne zadanie.

Посилання

Barankiewicz J. (1998). Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Czarnecki D., Skalski D. W., Kowalski D., Vynogradskyi B., Grygus I. (2022). Aktywność fizyczna seniorów warunkiem zdrowia i dobrej jakości życia. Rehabilitation & recreation. 12:105-112. DOI https://doi.org/10.32782/2522- 1795.2022.12.15

Czarnecki D., Skalski D., Grygus I. (2022). Free time of elderly people in terms of physical activity. Quality in Sport. 8(4):33-38. http:// dx.doi.org/10.12775/QS.2022.08.04.003

Dębski S.S., Skalski D., Lizakowski P., Grygus I., Stanula A. (2017). Zdrowotne właściwości zachowań ruchowych – wybrane zagadnienia. Medycyna i zdrowie. 2:12-44. ISBN: 978-83-89481-17-7

Drabik J. (1999). Aktywność fizyczna w kształtowaniu zdrowia człowieka – korzyści i zagrożenia. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 4, p. 124–125.

Grygus I., Jewtuch М. (2013). Wpływ zaproponowanej metodyki wychowania fizycznego na stan funkcjonalny studentów. Journal of Health Sciences. 3(9):417-426.

Grygus I., Kuczer T. (2013). Optymalizacja poziomu fizycznego zdrowia studentów z uwzględnieniem typu autonomicznego nerwowego systemu. Journal of Health Sciences. 3(6):323–332.

Grygus I., Kuczer T. (2013). Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego. Journal of Health Sciences. 3(10):583–604.

Grygus I., Myhaylova N. (2013). Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów. Journal of Health Sciences. 3 (5): 649-656.

Grygus I., Nesterchuk N., Skalski D., Zabolotna O. (2021). Edukacja w polskim społeczeństwie nowoczesnym a edukacja zdrowotna. Kultura fizyczna, edukacja zdrowotna i bezpieczeństwo. Gdańsk, 81-97.

Grygus I., Prusik K., Prusik Ka. (2013). Improving the physical health of students with physical exercises proposed by type of autonomic nervous. Journal of Health Sciences. 3 (5): 657-670.

Grygus I., Мykhaylovа N. (2013). Wpływ aktywności ruchowej na stan zdrowia studentów. Turystyka i Rekreacja. Przegląd naukowy. 10:171-176.

Grygus, I., Kucher, T. (2013). Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system. Physical Education of Students. 17(3):26-30. https://doi.org/10.6084/ m9.figshare.662556

Kashuba V., Stepanenko O., Byshevets N., Kharchuk O., Savliuk S., Bukhovets B., Grygus I., Napierała M., Skaliy T., Hagner-Derengowska M., Zukow W. (2020). The Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5):249–257. DOI: 10.13189/saj.2020.080513

Kozdroń E. (2008). Rekreacja ruchowa jako składnik zdrowego stylu życia. Minimum aktywności ruchowej. Podstawy teorii i metodyki rekreacji ruchowej. Podręcznik dla instruktora rekreacji ruchowej [red. E. Kozdroń]. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Warszawa.

Maltsev D., Andrieieva O., Kashuba V., Yarmak O., Dobrodub E., Grygus I., Prusik K. (2022). Assessment of the Quality of Active Family Leisure. Physical Education Theory and Methodology. 22(3):386-392. https:// doi.org/10.17309/tmfv.2022.3.13

Marcinkowski J. (2004). Aktywność fizyczna człowieka ważnym czynnikiem w kształtowaniu postaw prozdrowotnych. Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia [red. J. Czerwiński]. Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn, s. 41.

Moshynsky V., Мykhaylovа N., Grygus I. (2013). Podwyższony poziom zdrowia przez stosowanie się do zdrowego stylu życia. Journal of Health Sciences. 3(10):123-132.

Nesterchuk N., Grygus I., Tokar A., Skalski D.W. (2022). Nowoczesne technologie fitness. Ochrona zdrowia. Wybrane aspekty edukacyjnomedyczne. Monografia. Red. Dariusz W. Skalski, Igor Grygus. 113-128. https://doi.org/10.5281/ zenodo.5904194

Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Raport Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk pod red., W. Drygas M. Gajewska T. Zdrojewski (2021). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.

Osiński W. (1993). Motoryczność człowieka – jego struktura, zmienność i uwarunkowania. AWF, Poznań.

Osiński W. (2003). Antropomotoryka. AWF, Poznań.

Ostręga W. (2017). Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Pelech I.V., Grygus I.M. (2016). Level of physical fitness students. Journal of Education, Health and Sport. 6(2):87-98. ISSN 2391-8306

Ronikier A. (2004). Aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowia (W:) Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia [red. J. Czerwiński]. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn.

Skalski D., Formela M., Grygus I., Nesterchuk N., Lizakowski P. (2018). Moralność w sporcie, a bezpieczeństwo zdrowotne. Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna. Wybrane zagadnienia. Tom 7. Safety, Health and Physical Culture. Selected Issues. Volume 7. S. 147-164. ISBN: 978-83-89481-27-6

Skalski D., Kowalski D., Grygus I., Nesterchuk N. (2020.). Moral problems in contemporary physical culture and health education. Rehabilitation & recreation. 6:64-75. http://doi. org/10.5281/zenodo.4033288

Skalski D., Lizakowski P., Nesterchuk N., Grygus I. (2018.). Klasowe i warstwowe uwarunkowania uczestnictwa w sporcie a edukacja zdrowotna. Rehabilitation & recreation. 3:132-138.

Skalski D.W., Grygus I., Skalska E., Rybak L. (2022). Współczesna kultura fizyczna a styl życia. Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego praca zbiorowa pod redakcją Marcina Białasa i Dariusza W. Skalskiego. Gdańsk. 21-33. ISBN 978-83-66894-06-8

Skalski D.W., Kowalski D., Grygus I., Nesterchuk N. (2020). Physical culture in a rural environment and health education. Rehabilitation & recreation. 6:76-88. http://doi.org/10.5281/ zenodo.4033295

Wojtas-Ślubowska D. (1995). Styl życia uczniów niekorzystną prognozą dla zdrowia społeczeństwa w przyszłość. Lider.

Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.

Zabolotna O., Skalski D., Nesterchuk N., Grygus I. (2019). Health-related good of physical culture and health education. Rehabilitation & recreation. 5:53-58.

Żukowska Z., Żukowski R. (red). (2001). Zdrowie – ruch – fair play. AWF, Warszawa.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Czarnecki, D., Skalski, D. W., Rybak, O., Graczyk, M., Dovgan, O., & Starikov, V. (2022). AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA U MŁODZIEŻY JAKO PODSTAWA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. Rehabilitation and Recreation, (13), 98–106. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.13

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3