MŁODZI SPORTOWCY A ICH ŚWIADOMOŚĆ ZDROWIA JAKO WARTOŚCI

Автор(и)

  • M. Graczyk
  • D. W. Skalski
  • D. Czarnecki
  • D. Kowalski
  • I. Zarichniuk
  • V. Starikov

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.11

Ключові слова:

sport, zdrowie, wychowanie fizyczne, edukacja

Анотація

Główna odpowiedzialność za szerzenie i promowanie zdrowia w szkole, ale także i poza jej murami spoczywa na nauczycielach wychowania fizycznego. Do ich głównych powinności należą prowadzenie efektywnych zajęć lekcyjnych oraz koordynowanie w szkole wszelkich działań związanych z wychowaniem fizycznym, zdrowotnym, sportem i turystyką. Powinni wyjaśniać, jakie znaczenie ma ten ruch dla zdrowia i ludzkiej egzystencji. Nieodzowne jest także wskazywanie różnych możliwości zmian stylu życia i poprawy go poprzez sport. Celem pracy było zbadanie, jaką pozycję zajmuje pojęcie zdrowia w świadomości młodzieży bardziej i mniej usportowionej oraz, co uczniowie w wieku od 16 do 18 lat, czyli młodzież szkół średnich rozumieją pod pojęciem zdrowia. Chcieliśmy porównać: której szkoły uczniowie wykazują większe nasilenie zachowań sprzyjających zdrowiu, a głównie nasileń czterech kategorii zachowań zdrowotnych, jakimi są prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne oraz pozytywne nastawienie psychiczne. Następnie chcielibyśmy dowiedzieć się, jaką ocenę wartości zdrowia przypisują uczniowie owych szkół w kontekście innych ważnych dla człowieka dóbr osobistych i wartości. To dla nich większe znaczenie przejawiają wartości dotyczące zdrowia. Porównując ze sobą wyniki badanych obojga płci, okazało się wartość zdrowia tkwi bardziej w świadomości chłopców. Następnie zestawiając ze sobą wyniki dziewcząt okazało się, że lepiej wypadły zdecydowanie dziewczęta ze szkoły rolniczej. Natomiast porównując wyniki jednych i drugich chłopców okazało się, że postrzegają oni wartość zdrowia w podobny sposób. Reasumując pragniemy stwierdzić, iż duża część młodzieży szkół licealnej jak i Rolniczej ma świadomość czynników wpływających na stan swojego zdrowia a co najważniejsze podejmuje działania poprawiające zdrowie. Związku z tym czynniki te mogłyby posłużyć w prowadzeniu edukacji zdrowotnej, w której osobiste potrzeby młodzieży powinno się eksponować.

Посилання

Cendrowski Z. (1993). Dekalog zdrowego stylu życia. Lider. 63.

Cendrowski Z. (2004). Healthplan projektowanie osobowego modelu zdrowego stylu życia. Lider. 10.

Dąbrowski K. (1979). Zdrowie psychiczne. PWN, Warszawa. 34.

Grygus I., Nesterchuk N., Hrytseniuk R., Rabcheniuk S., Zukow W. (2020). Correction of posture disorders with sport and ballroom dancing. Medicni perspektivi. 174–184.

Heszen-Niejodek I. (2007). Psychologia zdrowia. red. H. Sęk. PWN, Warszawa. 186.

Korczak C., Leowski J. (1977). Problemy higieny i ochrony zdrowia. WSiP, Warszawa. 3.

Kostkiewicz J. (2004). Aksjologia edukacji dorosłych. KUL, Lublin. 430.

Krawczyk Z. (2002). Aktywność fizyczna a zdrowy styl życia w perspektywie integracji europejskiej. Kultura fizyczna. 1–3.

Maszczak T. (2006). Zdrowie, jako wartość. Kultura fizyczna. 23.

Nesterchuk N, Grygus I, Ievtukh M, Kudriavtsev A., Sokolowski D. (2020). Impact of the wellness programme on the students’ quality of life. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 20 (Supplement issue 2), 929–938.

Nesterchuk N., Rabcheniuk S., Kuriata A., Boreiko H., Skalski D. W. (2021). Application of fitness technologies to increase motor activity and physical fitness of adolescents. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 21 (Suppl. issue 5), 2927–2933.

Pilch T. (2001). Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Żak, Warszawa. 251.

Puchalski K. (2000). Kryteria zdrowia i świadomości społecznej, promocja zdrowia. PZWL, Warszawa. 53-69.

Szewczuk W. (1998). Encyklopedia psychologii. Fundacja Innowacja, Warszawa. 1216.

Wojtas-Ślubowska D. (1995). Styl życia uczniów niekorzystną prognozą dla zdrowia społeczeństwa w przyszłość. Lider. 180.

Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa. 632.

Żukowska Z. (2001). Zdrowie – ruch fair play. AWF, Warszawa. 272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-06

Як цитувати

Graczyk, M., Skalski, D. W., Czarnecki, D., Kowalski, D., Zarichniuk, I., & Starikov, V. (2022). MŁODZI SPORTOWCY A ICH ŚWIADOMOŚĆ ZDROWIA JAKO WARTOŚCI. Rehabilitation and Recreation, (11), 96–101. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.11

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>