ПОШИРЕНІСТЬ ОЖИРІННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Ю. С. Калмикова

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.5

Ключові слова:

ожиріння, метаболічний синдром, стан, особи молодого віку, фактори ризику.

Анотація

Мета статті полягає у вивченні сучасного стану проблеми поширеності ожиріння та метаболічного синдрому в осіб молодого віку. Теоретичний аналіз фахової літератури передбачав використання комплексу методів, а саме: реконструкції, аперципіювання, аспективного аналізу, герменевтичного аналізу та критичного аналізу. Результати. Традиційно проблему ожиріння вважали актуальною для країн із високим рівнем життя. У розвинутих країнах світу до 25% підлітків мають надмірну масу тіла, а 15% страждають на ожиріння. Втім на сьогодні постало очевидним зростання чисельності осіб молодого віку, які страждають від надмірної маси тіла й ожиріння, й у країнах із низьким і середнім рівнями розвитку, особливо серед населення міст. Упродовж останніх років увага широкого кола дослідників прикута до осмислення ролі ожиріння в розвитку метаболічного синдрому, що є кластером чотирьох кардіометаболічних факторів ризику – ожиріння, дисліпідемії, артеріальної гіпертензії, порушення толерантності до глюкози, або цукрового діабету 2 типу. Висновки. Системний аналіз сучасних напрацювань українських та іноземних учених дав змогу встановити суттєву поширеність надлишкової маси тіла, ожиріння та метаболічного синдрому серед молоді: кожна четверта особа в популяції має такі ознаки. В Україні частотність метаболічного синдрому варіює від 20 до 35% (у жінок останній виникає в 2,5 рази частіше, а з віком кількість хворих стає тільки більшою). Незважаючи на значну кількість досліджень, що присвячені корекції надлишкової маси тіла, ожиріння та метаболічних проявів засобами фізичної терапії, на сьогодні ефективність запропонованих програм лишається невисокою, або тривалість ефекту нестійка. Перш за все, це пов’язано з відсутністю системного підходу до комплексної фізичної терапії таких пацієнтів. У зв’язку з вище вказаним, пошук ефективних критеріїв для програмування і диференціації процесу реабілітаційних занять осіб молодого віку з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому, є актуальним.

Посилання

Абрамов В.В., Клапчук В.В., Неханевич О.Б. та ін. Фізична реабілітація, спортивна медицина. Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. 456 с.

Братусь В.В., Шумаков В.А., Талаева Т.В. Метаболический синдром: природа и механизмы развития. Журнал АМН Украины. 2004.10.4.646-669.

Горбась І.М. Фактори ризику серцево- судинних захворювань: поширеність і контроль. Здоров’я України. 2009.10/1.60-1.

Дуб М.М. Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому : дисертація. Київ : НУФВСУ, 2020. 238 с.

Каминский А.В. Избыточная маса тела, ожирение, метаболический синдром и их лечение. Українська медична газета. 2007.1.10-1.

Маньковский Б.Н. Метаболический синдром: распространенность, диагностика, принципы терапии. Мистецтво лікування. 2015.9.30-3.

Миронюк І., Дуб М. Сучасні підходи до фізичної реабілітації студенток з ожирінням та метаболічним синдромом. Спортивна медицини та фізична реабілітація. 2019;2:77-83.

Миронюк І., Дуб М. Характерні особливості рухової активності та рухової дієздатності студенток з ожирінням. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019;34:53-60. doi: 10.15330/fcult.34.53-60.

Миронюк І., Дуб М. Вплив занять за комплексною програмою фізичної реабілітації на показники фізичного та психоемоційного стану студенток з ожирінням. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019;36:85-92.

Миронюк І., Дуб М. Фізичний стан як критерій розробки реабілітаційної програми у студенток з ожирінням і ризиком метаболічного синдрому. Фізичний стан як критерій розробки реабілітаційної програми у студенток з ожирінням і ризиком метаболічного синдрому. В: Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мультипрофесійної реабілітації в закладах охорони здоров’я : матеріали 1-го Національного Конгресу фізичної та реабілітаційної медицини, 2019, Груд 12-14. Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2019. С. 88–91.

Мостовая Л.А, Петраш С.П. Ожирение у детей и подростков. Киев : Здоров’я, 1982. С. 160.

Пацалюк К.Г. Соціально-педагогічні умови рекреаційної діяльності фізкультурно- оздоровчих боулінг-клубів. [дисертація]. Київ : НУФВСУ, 2011. 254 с.

Guénard F., Houde A., Bouchard L et al. Association of LIPA Gene Polymorphisms with Obesity-Related Metabolic Complications Among Severely Obese Patients. Obesity. 2012; 20(10):2075-2082. doi:10.1038/oby.2012.52].

Kalmykova Y., Kalmykov S. (2018). Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), pp. 641-647. https://doi.org/10.7752/ jpes.2018.02094

Kalmykova Y., Kalmykov S., Bismak H. ( 2018). Dynamics of anthropometric and hemodynamic indicators on the condition of young women with alimentary obesity in the application of a comprehensive program of physical therapy. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), pp. 2417-2427. https://doi.org/10.7752/ jpes.2018.04364

Kalmykova Y., Kalmykov S., Bismak H., Beziazychna O., Okun D. (2021). Results of the use of physical therapy for metabolic syndrome according to anthropometric studies. Journal of Human Sport and Exercise, 16(2), 333-347. https://doi.org/10.14198/jhse.2021.162.09

Kalmykova Y.S., Bismak H.V., Perebeynos V.B., Kalmykov S.A. Correction of carbohydrate metabolism by means of physical therapy of patients with metabolic syndrome. Zdorov’â, sport, reabìlìtacìâ [Health, Sport, Rehabilitation]. 2021;7(3):63-75. https://doi.org/10.34142/ HSR.2021.07.03.04

Maikova T., Afanasiev S., Afanasieva O., Kashuba V., Andrieieva O., Grygus I., Sierpinska L., Dovgan O. (2021). Effect of physical therapy on the oxidative homeostasis state in women with metabolic syndrome. Journal of Physical Education and Sport, Vol 21 (Suppl. issue 5), 3060–3067.

Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. Pp. 252. World Health Organization, Geneva, 2000.

Trayhurn P. (2007). Adipocyte biology. Obesity Reviews. 8(S1): 41-44.р

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-18

Як цитувати

Калмикова, Ю. С. (2023). ПОШИРЕНІСТЬ ОЖИРІННЯ ТА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ. Rehabilitation and Recreation, (14), 49–55. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.5

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ