БІОМЕХАНІКА ПОСТАВИ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • С. А. Холодов
  • А. А. Гребеніна

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.29

Ключові слова:

біомеханіка постави, дитячий церебральний параліч, постуральні деформації, просторова організація тіла, вертикальне положення.

Анотація

Мета статті полягає у вивченні сучасного стану біомеханіки постави у дітей із церебральним паралічем (ЦП). Методи дослідження: теоретичний аналіз спеціальної літератури. Результати. Організм людини – складна біомеханічна система, у якій в органічній єдності взаємодіють різні фізичні, хімічні та біологічні підсистеми. Результатом такої взаємодії є складні рухові прояви різних його функцій. Рухова функція – одна з найважливіших функцій організму людини. Стан рухової функції відображає спроможність конкретної біологічної системи вловлювати, накопичувати й перетворювати різні види енергії, речовини та інформації. Опорно-руховий апарат виконує безліч функцій, проте найважливіша серед них – забезпечення опори, захисту й рухів тіла людини. Кожна з цих функцій характеризується різними біологічними та, зокрема, морфологічними структурами. Згідно з наявними уявленнями симетричність біомеханічної конструкції рухової системи проявляється завдяки тому, що саме такий розподіл мас у просторі дозволяє людині більш ефективно керувати гравітаційними взаємодіями при переміщенні свого тіла. Утримання людиною вертикальної пози тіла супроводжується мікроколивальним процесом, постійно мінливими в біокінематичних парах тіла людини, де провідну роль відіграє скелетно-м’язова система людини. Серед актуальних питань дитячої неврології провідне місце займає проблема розвитку захворюваності на дитячий церебральний параліч, що досі залишається основною причиною дитячої інвалідності. Традиційно основними факторами ризику виникнення дитячого церебрального паралічу є пренатальні фактори, які вважаються провідними патогенними чинниками (37–60%) та призводять до патології плода у внутрішньоутробному періоді. Діти з ЦП мають довічну інвалідність різного ступеня, в залежності від важкості проявів захворювання та розвитку вторинних ускладнень та в залежності від їх тяжкості і складності вимагають індивідуальних шляхів догляду. Згідно з науковими дослідженнями найчастіше у 80–85% від усіх випадків зустрічаються спастичні форми ДЦП (спастична диплегія, спастичний геміпарез, подвійна геміплегія) Висновки. Аналіз результатів численних досліджень свідчать, що у дітей з ЦП наявні порушення біомеханіки постави, а саме зміни гоніометричних показників тіла та вертикального положення.

Посилання

Буховець Б., Імас Є., Кашуба В. Ефективність застосування інноваційного методу Бобат-терапії у фізичній реабілітації дітей з ДЦП. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018;2:9–14.

Буховець Б.О. Фізична реабілітація дітей з дитячим церебральним паралічем з використанням Бобат-терапії : автореферат / Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2018. 26 с.

Кашуба В., Чухловина В. Технологія корекції рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу. Спортивний вісник Придніпров’я. 2017.2.177–82.

Кашуба В., Чухловіна В. Сучасні погляди на корекцію рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу. Вісник Прикарпатського університету: Фізична культура. 2017.25–26.160–68.

Кущенко О.О. Формування побутової активності дітей 4–6 років з церебральним паралічем засобами ерготерапії : автореферат / Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2018. 23 с.

Холодов С., Гребеніна А. Особливості біомеханіки природної локомоції дітей молодшого шкільного віку. Біомеханіка спорту, оздоровчої рухової активності, фізичної терапії та ерготерапії: актуальні проблеми, інноваційні проєкти та тренди : матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України. 25 травня 2021. 60–3. URL: https:// uni-sport.edu.ua/content/i-vseukrayinska elektronna-naukovo-praktychna-konferenciyaz- mizhnarodnoyu-uchastyu.

Холодов С. Сучасні тренди у практиці фізкультурно-спортивної реабілітації дітей з церебральним паралічем. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2022;13 (32):336 URL: 45. DOI: 10.31652/2071-5285-2022-13(32)- 336-345.

Чухловіна В.В. Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу в процесі фізичного виховання : автореферат / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту. Дніпро, 2018. 19 с.

Ali, M.S. Does spasticity affect the postural stability and quality of life of children with cerebral palsy? Journal of Taibah University Medical Sciences Brown K: Positional deformity in children with cerebral palsy. Physiother Theory Pract. Volume 16, Issue 5, October 2021, Pages 761 766doi.org/10.1016/j.jtumed.2021.04.011

Brown, K: Positional deformity in children with cerebral palsy. Physiother Theory Pract. 1985; 1: 37–41.

Chan G, Miller F. Assessment and treatment of children with cerebral palsy. Orthop Clin North Am. 2014; 45: 313–25.

Costa, C., Saavedra S., Rocha N. Effect of Biomechanical Constraints on Neural Control of Head Stability in Children With Moderate to Severe Cerebral Palsy Physical Therapy, Volume 97, Issue 3, March 2017, Pages 374–385, https://doi.org/10.2522/ptj.20150418

Domagalska-Szopa M., Szopa A. Postural orientation and standing postural alignment in ambulant children with bilateral cerebral palsy LECTURE| VOLUME 49, P. 22–27, NOVEMBER 2017 DOI:https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech. 2017.08.005

Hagglund, G., Lauge-Pedersen H, et al. Windswept hip deformity in children with cerebral palsy: a population-based prospective follow- up. J Child Orthop. 2016; 10: 275–279.

Haruhiko S., Postural deformity in children with cerebral palsy: Why it occurs and how is it managedPhys Ther Res. 2020; 23(1): 8–14. Published online 2020 Jun 20. doi: 10.1298/ptr.R0008

Heide, J., Fock J. at. al. Kinematic characteristics of postural control during reaching in preterm children with cerebral palsy Pediatr Res. 2005 Sep;58(3):586–93. doi: 10.1203/01. pdr.0000176834.47305.26.

Holmes, C., Brock K, et al.: Postural asymmetry in non-ambulant adults with cerebral palsy: a scoping review. Disabil Rehabil. 2019; 41: 1079–1088. DOI: 10.1080/ 09638288.2017.1422037

Cerebral Palsy and Posture: Early Signs, Risks, and Management URL: https: flintrehab. com/cerebral-palsy-posture/ (дата звернення: 27.02.2023).

Закон України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1962-IX від 15.12.2021, № 2347-IX від 01.07.2022, № 2494- IX від 29.07.2022) URL:https://zakononline. com.ua/documents/show/491614___696962 (дата звернення: 27.02.2023).

Huser, A., Mo M, et al.: Hip surveillance in children with cerebral palsy. Orthop Clin North Am. 2018; 49: 181–190.

Kashuba V, Bukhovets B. The indicators of physical development of children with Cerebral Palsy as the basis of differential approach to implementation of the physical rehabilitation program of using Bobath-therapy method. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):835–49.

Kashuba, V., Bukhovets В. Показники змін мозкового кровотоку у венозних судинах дітей, хворих на ДЦП, у курсі фізичної реабілітації з використанням методу Бобат- терапії. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017;28:156–63.

Kholodov, S. Model characteristics of temporal structure of walking, typical for 6–8 yearold children. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):930–938. eISSN 2391–8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4443504 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/ view/7839. 24. Kholodov, S. Model values for goniometric parameters of 6–8 year-old children’s body pairs in boundary moments of their walking phases. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):1021–1029. eISSN 2391–8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4444805 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/ view/7840.

Kholodov, S, Kashuba V, Khmelnitska I, Grygus I, Asauliuk I, Krupenya S. Model biomechanical characteristics of child’s walking during primary school age Journal of Physical Education and Sport, Vol 21 (Suppl. issue 5), 2857–2863. DOI:10.7752/jpes.2021.s5380.

Lee, S.Y., Chung C.Y., et al.: Annual changes in radiographic indices of the spine in cerebral palsy patients. Eur Spine J. 2016; 25: 679–686. doi: 10.1007/s00586-014-3746-4.

Porter, D., Michael S, et al.: Patterns of postural deformity in non-ambulant people with cerebral palsy: what is the relationship between the direction of scoliosis, direction of pelvic obliquity, direction of windswept hip deformity and side of hip dislocation? Clin Rehabil. 2007; 21: 1087–1096.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-19

Як цитувати

Холодов, С. А., & Гребеніна, А. А. (2023). БІОМЕХАНІКА ПОСТАВИ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ. Rehabilitation and Recreation, (14), 242–251. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.29

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ