ВПЛИВ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ ТА СКЛАД МАСИ ТІЛА СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Е. О. Косинський
  • О. Л. Дишко
  • Л. Є. Северіна
  • А. М. Сітовський
  • Н. В. Табак

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.14

Ключові слова:

самостійні заняття, фізичне виховання, студенти, фізичні якості, гімнастичні вправи.

Анотація

Мета – проаналізувати вплив виконання комплексів гімнастичних вправ під час самостійних занять на розвиток гнучкості, координаційних здібностей і склад маси тіла у студентів. Матеріал і методи. У процесі дослідження зверталися до таких методів, як аналіз наукової та науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, статистичний аналіз, порівняння. Аналіз літератури засвідчив актуальність окресленої проблеми та сформував підґрунтя для порівняння результатів експерименту. Педагогічний експеримент передбачав тестування гнучкості за допомогою державного тесту на гнучкість «Нахил тіла вперед з положення сидячи»; координаційних здібностей – за допомогою тесту «Човниковий біг 4×9»; компонентів маси тіла – за допомогою методу біоелектричного аналізу повного опору тіла (BIA) із використанням ваги Tanita. Матеріалом для дослідження послужили показники обстежень 35 студентів першого року навчання (19 дівчат і 16 юнаків). На початку експерименту було визначено рівень розвитку гнучкості, координаційних здібностей і компонентного складу маси тіла (жировий і м’язовий компоненти). Після двомісячного щоденного виконання комплексу, що складався з 11 гімнастичних вправ, було проведено повторні тестування. Статистичний аналіз стосувався кількох аспектів і проводився з використанням програми STATISTICA 10.0. Під час опису кількісних показників, що мають нормальний розподіл, отримані дані об’єднувалися у варіаційні ряди, у яких проводився розрахунок середніх арифметичних величин (M) і стандартних відхилень (SD) меж довірчого інтервалу (95 % ДІ). На основі порівняння середніх величин у нормально розподілених сукупностях кількісних даних розраховувався t-критерій Стьюдента. Отримані значення оцінювалися через порівняння з критичними значеннями. У процесі порівняння середніх показників, розрахованих для пов’язаних вибірок, використовувався парний t-критерій Стьюдента. Відмінності показників вважалися статистично значущими при рівні значущості p < 0,05. Номінальні дані описувалися із зазначенням абсолютних значень і процентних часток. Результати. Найбільші зміни було виявлено в розвитку гнучкості, використовувався тест «Нахил тулуба вперед з положення сидячи», показник – 35,19 %. Найменший вплив самостійних занять спостерігався на жировий і м’язовий компоненти складу маси тіла. Аналізуючи кореляційні зв’язки між показниками, було виявлено достовірні зв’язки спритності та жирового компонента як до експерименту p = 0,756, так і після p = 0,778. Висновки. Виконання гімнастичних комплексів під час самостійних занять суттєво вплинуло на покращення фізичних якостей гнучкості та координаційних здібностей і мало незначний вплив на компонентний склад маси тіла (жировий і м’язовий компоненти).

Посилання

Вовк I.В., Мадяр-Фазекаш Е.О. Фізична підготовленість студентів аграрних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Фізичне виховання та спорт». 2020. № 1. С. 16–21.

Заверзаєв В.В., Кучеренко Г.В. Самостійні заняття з фізичного виховання як засіб зміцнення здоров’я здобувачів вищої освіти. Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.). Одеса, 2023. С. 751–753.

Захарова О.В., Мотузенко Т.Є., Махно В.В. Заняття з фізичного виховання у процесі розв’язання проблеми дефіциту рухової активності студентської молоді. Наукові записки. 2022. С. 133–140.

Мартинова Н.П. Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2019. № 4(327). Ч. І. С. 62–70.

Мохунько О.Д., Гаврилова Н.Є. Вплив самостійних занять фізичними вправами на покращення фізичного стану студентів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. Вип. 6(137). С. 85–88.

Пуздимір М.І., Чехівська Ю.С., Цимбалюк К.В. Гімнастичні вправи як засіб покращення рівня здоров’я студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. Вип. 5(136). С. 90–93.

Саламаха О.Є. Розвиток гнучкості у студентів, що займаються у секції таеквондо, за допомогою розробленого комплексу вправ. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. С. 82–86.

Струк Б.І. Визначення рівня фізичної підготовленості студентів технологічних факультетів : матеріали 82 наукової конференції викладачів університету (м. Одеса, 26–29 квітня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 412–414.

Шапар К., Ковальчук Н. Вплив самостійних занять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у ЗВО. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 5(113). С. 189–193.

García-Hermoso Antonio, Alonso- Martínez Alicia M., Ramírez-Vélez Robinson. Association of Physical Education With Improvement of Health-Related Physical Fitness Outcomes and Fundamental Motor Skills Among Youths. 2020. URL: https://jamanetwork.com/ journals/jamapediatrics/article-abstract/2763829 (дата звернення: 18.08.2023).

Tanita. URL: https://ua.tanita-ua.com/ page/info_text_1 (дата звернення: 20.08.2023).

Uraimov S.R., Qodirova Sh.Sh. Analysis of the results of physical training of fergana state university students. Asia pacific journal of marketing & management review. 2022. Vol. 11. Р. 85–96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Косинський, Е. О., Дишко, О. Л., Северіна, Л. Є., Сітовський, А. М., & Табак, Н. В. (2023). ВПЛИВ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІМНАСТИЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНІ ЯКОСТІ ТА СКЛАД МАСИ ТІЛА СТУДЕНТІВ. Rehabilitation and Recreation, (16), 112–118. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.14

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають