ОЦІНКА СТАНУ ПОСТАВИ ЮНИХ ЄДИНОБОРЦІВ (НА ПРИКЛАДІ РУКОПАШНОГО БОЮ)

Автор(и)

  • Ю. А. Радченко
  • А. А. Радченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.34

Ключові слова:

єдиноборства, рукопашний бій, спортивна підготовка, юні спортсмени, опорно- руховий апарат, постава, рівень стану біогеометричного профілю, здоров’я.

Анотація

Мета – визначити особливості біогеметричного профілю постави юних спортсменів які спеціалізуються в рукопашному бою. Методи. Теоретичні, емпіричні: педагогічне спостереження як метод емпіричного рівня досліджень – для ознайомлення із процесом організації навчально-тренувальних занять. Для визначення типів постави використовувалась програма «Тоrsо», візуальний скринінг стану біoгеoметричного профілю постави юних спортсменів передбачав орієнтацію на трибальну систему та залучення методу порівняння індивідуальної постави на фотограмі та графічних варіантів на зразку. Методи математичної статистики. Результати. Тривала в часі історія наукового обґрунтування феномену людського тіла слугує переконливим доказом того, що просторова організація останнього на сучасному етапі постає поняттям уважно розглянутим, скрупульозно осмисленим і належно потрактованим багатьма вченими. Особливе зацікавлення проблема стану просторової організації тіла спортсменів викликає у представників морфобіомеханічного наукового напряму. У широкому спектрі досліджень ідеться про те, що зумовлювальними факторами природних локомоцій і постави людини виступають стан опорно-рухового апарату, можливості регуляції пози та схеми руху, а також взаємозв’язок і взаємодія таких систем. У ході скринінгу рівня стану біогеометричного профілю постави юних спортсменів які спеціалізуються в рукопашному бою простежили тенденцію до зменшення чисельності осіб із нормальною поставою до 40,00%. За результатами скринінгу біогеометричного профілю постави експериментованого контингенту юних спортсменів які спеціалізуються в рукопашному бою простежено загальну тенденцію до зменшення середніх значень кількості балів на високому та середньому рівнях стану біогеометричного профілю постави єдиноборців із нормальною поставою, а на низькому та середньому рівнях – стану біогеометричного профілю постави спортсменів із сутулою спиною, плоскою спиною, круглою спиною та сколіотичною поставою. Висновки. Вивчення фундаментальних напрацювань, присвячених проблематиці дослідження, слугувало підставою для констатації про неефективність методологічних та організаційних умов використання фізичних засобів і методів у практиці першого-третього етапів багаторічної підготовки спортсменів із патологіями різних нозологічних груп. У контексті системи багаторічної підготовки юних спортсменів одним із найбільш дискутивних у колі представників наукової спільноти є корекційно-профілактичний напрям підготовки спортсменів. Такий напрям залишається предметом поглибленого зацікавлення останніх уже впродовж трьох десятиліть.

Посилання

Вако І.І., Радченко Ю.А. Структура успішності змагальної діяльності в змішаних єдиноборства (на прикладі рукопашного бою). Спортивний вісник Придніпров’я. 2022. 2. 111-122. DOI: 10.32540/2071-1476-2022-2-111.

Гузак О.Ю. Фізична реабілітація юних спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату : дис … кандидата наук: 24.00.03. Київ, 2021. 224 с.

Данищук А.Т. Корекція порушень склепінчастого апарату стопи юних спортсменів, що спеціалізуються в таеквон-До : дис … доктора філ.: 017. Івано-Франківськ, 2021. 217 с.

Кашуба В., Ярош Г., Крикун Ю., Хабінець Т., Домашенко Н. Шанковський А. Стан просторової організації тіла юних спортсменів як передумова розроблення й упровадження корекційно-профілактичних заходів у тренувальний процес. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2020. 36. 16-25. doi: 10.15330/fcult.36.16-25

Люгайло С.С. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при дисфункціях соматичних систем у юних спортсменів в процесі багаторічної підготовки : дис … доктора наук 24.00.03. Київ, 2017. 451 с.

Рожкова Т.А. Корекція порушень постави спортсменів високої кваліфікації у спортивних танцях засобами фізичної реабілітації : дис … кандидата наук: 24.00.03. Київ, 2016. 244 c.

Самойлюк О.В. Корекція порушень біомеханічних властивостей стопи юних спортсменів засобами фізичної реабілітації : 24.00.03. Київ 2021.245 с.

Ярош Г., Хабінець Т. Характеристика соматоскопічних та соматометрічних показників юних боксерів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. 37. 145-151.

Alvero-Cruz J. R., Santonja-Medina F., Sanz-Mengibar J. M., Baranda P. S. The Sagittal Integral Morphotype in Male and Female Rowers International. Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. 18(24). 12930. Published online 2021 Dec 8. doi: 10.3390/ijerph182412930

Augustsson S., Nae J., Karlsson M., Peterson T., Wollmer P., Ageberg E. Postural orientation, what to expect in youth athletes? A cohort study on data from the Malmö Youth Sport Study BMC Sports Science. Medicine and Rehabilitation. 2021. https://doi.org/10.1186/ s13102-021-00307-y

Kashuba V., Andrieieva O., Yarmolinsky L., Karp I., Kyrychenko V., Goncharenko Y., Rychok T., Nosova N. Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players Journal of Physical Education and Sport. 2020. 20.366–371.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Радченко, Ю. А., & Радченко, А. А. (2023). ОЦІНКА СТАНУ ПОСТАВИ ЮНИХ ЄДИНОБОРЦІВ (НА ПРИКЛАДІ РУКОПАШНОГО БОЮ). Rehabilitation and Recreation, (15), 269–276. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.34

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ