ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХАРАКТЕРНИХ ПОМИЛОК, ЩО ДОПУСКАЮТЬ ЮНІ СПОРТСМЕНИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В РУКОПАШНОМУ БОЮ, ПРИ ОСВОЄННІ УДАРІВ РУКАМИ

Автор(и)

  • І. І. Вако Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Ключові слова:

рукопашний бій, техніка, помилка, юні спортсмени, кваліметрія, експерти

Анотація

Мета дослідження: визначити характерні помилки, що допускають юні спортсмени, які спеціалізуються в рукопашному бою, при освоєнні ударів руками. Методи. Для досягнення поставленої мети використали аналіздокументальних матеріалів, кваліметрію – метод експертних оцінок. Експертну оцінку проводили за участю 20 експертів (тренерів зі стажем більше 5 років). Структура процесу підготовки спортсменів базується на об'єктивноіснуючих закономірності становлення спортивної майстерності, що мають специфічне особливості в конкретних видах спорту. Ці закономірності обумовлюються чинниками, що визначають ефективність змагальної діяльності та оптимальну структуру підготовленості, особливостями адаптації до характерних для даного виду спорту засобів та методів впливу, індивідуальними особливостями спортсменів, термінами основних змагань і їх відповідністю оптимальному для досягнення найвищих результатів віку спортсмена, етапом багаторічного спортивного вдосконалення. Наші дослідження розширили уявлення про характерні помилки, що допускають юні спортсмени, які спеціалізуються в рукопашному бою, при освоєнні ударів руками.

Посилання

Ахметов Р.Ф. Анализ методическихподходов к обучению техники рукопашного боя. Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2014. 6. С. 7-11.

ВакоІ. Кількісна біомеханічна характеристика базової техніки рукопашного бою курсантів у процесі спеціальної фізичної підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015.17. С. 33-38.

ГавердовскийЮ.К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика. М.: Физкультура и Спорт; 2007. 912 с.

Кашуба В.А., Хмельницкая И.В.Современные оптико-электронные методы измерения и анализа двигательных действий спортсменов высокой квалификации. Наука в олимп. спорте. 2005.2. С. 137-146.

Кашуба В.О., Литвиненко Ю.В.Сучасні біомеханічні ергогенні засоби у спорті. Спортивний вісник Придніпров’я. 2010;(3): С. 4-6.

Кашуба В.А., Литвиненко Ю.В.,Данильченко В.А. Моделирование движений в спортивной тренировке. Физическое воспитание студентов. 2010;(4): С. 40-44.

Кашуба В.А., Литвиненко Ю.В.,Зарудный В.Ю., Беленко С.С. Биомеханические аспекты техники ударных действий в восточных единоборствах. Теория и методика физической культуры. 2012;4(31): С. 90-96.

Кашуба В.А., Литвиненко Ю.В.,Гордеева М.В., Зарудный В.Ю. Биомеханика спортивных движений и современные видеокомпьютерные методы их контроля. Теория и методика физической культуры. 2013;4(35): С. 31-37.

КашубаВ.А. К вопросу использования современных технологий в спортивной подготовке. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2015.19. С. 171-183.

КашубаВА. Инновационные технологии в современном спорте Спортивний вісник Придніпров’я – науково-практичний журнал Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. 2016. 1. С. 46-57.

Gamaliy V, Kashuba V, Lytvynenko Y,Zhezhel E. (2008). Coordination of muscle exertions as part of individual’s motive actions technique. Coordination motor abilities in scientific research. Biala Podlaska; (24): Р. 283-287.

Kashuba V., Khmelnitska I. (2005).Software for the biomechanical analysis of high skilled athlete's motor actions. 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Proceedings Book: Science and profession – challenge for the future, Р. 855-857.

Kashuba V. (2008). Biomechanicaltechnologies in contemporary sport. 5th international scientific conference on kinesiology, proceedings book, Р. 953-954.

Kashuba V., Khmelnitska I., KrupenyaS. (2012). Biomechanical analysis of skilled female gymnasts' technique in «round-off, flic-flac» type on the vault table. Journal of Physical Education and Sport, (4), Р. 431-435.

Kashuba, V, Stepanenko, O, Byshevets,N, Kharchuk, O, Savliuk, S, Bukhovets, B, Grygus, I, Napierała, M, Skaliy, T, Hagner-Derengowska, M, Zukow, W. (2020). Formation of Human Movement and Sports Skills in Processing Sports-pedagogical and Biomedical Data in Masters of Sports. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 8(5), Р. 249-257. DOI:10.13189/saj.2020.080513

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Вако, І. І. (2021). ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХАРАКТЕРНИХ ПОМИЛОК, ЩО ДОПУСКАЮТЬ ЮНІ СПОРТСМЕНИ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В РУКОПАШНОМУ БОЮ, ПРИ ОСВОЄННІ УДАРІВ РУКАМИ. Rehabilitation and Recreation, (8), 8–12. вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/138