URAZY PODCZAS PLYWANIA SPORTOWEGO A ICH REHABILITACJA GRUDGES WHILE SPORTS SWIMMING BUT OF THEM REHABILITATION

Автор(и)

  • Dariusz Skalski Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jgdrzeja Sniadeckiego w Gdansku
  • Piotr Lizakowski Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterow Westerplatte w Gdyni
  • Nataliia Nesterchuk Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych
  • Arkadiusz Stanula Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  • Slawomir Stanislaw Dębski Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • Daria Glanert Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Анотація

Artykuł przybliża treści związane z pływaniem, rehabilitacją w sporcie, leczeniem kontuzji oraz z prewencją na temat niewłaściwego treningu.  Zaprezentowano i przybliżono zagadnienia, które są częścią tej dyscypliny. Pływanie i rehabilitacja są ściśle związane ze sobą ze względu na częste przeciążenia, urazy i kontuzje wywoływane treningiem lub niewłaściwym doborem sprzętu.

The article is moving contents associated with swimming closer, with rehabilitation in sport, with curing injury and with the prevention about the improper training. They presented and issues which are a part of this discipline were moved closer. Swimming and the rehabilitation are closely associated with oneself on account of frequent surcharges, grudges and triggered injuries with the training or the improper assortment of the equipment.

Посилання

Miesi^cznik Plywanie nr 1/2006. 2. Donatelli R., Rehabilitacja w sporcie, Elsevier Urban & Partner, Wroclaw 2011. 3. Przybylski S., Skalski D., Nauka plywania - wybrane zagadnienia, Kociewskie WOPR w Skarszewach, Skarszewy - Gdansk, 2015. 4. Sloniak R., Tittinger T., Taping rehabili- tacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie), wydanie pierwsze, Fizjoterapia Rafal Sloniak, Rzeszow, 2011. 5. Kwitowski P., Wybrane urazy kr^goslupa i rdzenia kr^gowego oraz post^powanie przed- szpitalne ratownika medycznego, Acta Scho- lae Superioris Medicinae Legnicensis: Zeszyty naukowe nr 2(12), Legnica, 2012. 6. Kiwerski J., Schorzenia i urazy kr^goslu- pa, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2001, s. 208, 215. 7. Smereka J., ABC ci^zkich urazow, (Rozdzial 8 tlumaczenie - Zaklad Ratownic- twa Medycznego UM), Gornicki Wydawnic- two Medyczne, Wroclaw, 2016.

Bochenek A., Reicher M, Anatomia Czlowieka, PZWL Warszawa 1999. 9. Garlicki J., Urazy sportowe u progu trze- ciego tysi^clecia, [w:] Medycyna Sportowa Nr 165, 6/2006. 10. Platonow W.N., Trening wyczynowy w plywaniu, Biblioteka trenera, Warszawa, 1997. 11. Platonow W. N., Bulatowa M. B., In- dywidualizacja treningu mlodych plywakow pod k^tem predyspozycji startowych, Sport Wyczynowy, Warszawa, 1994, nr 1-2. 12. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna, Tom I. Urban & Partner, Wroclaw, 2003.

Zrodla internetowe 1. http://portalaktywni. com/ 2. http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/rekr eacj a/zal ety-plywani a-wzmacni a-miesnie-i- odciaza-kregoslup_38257.html 3. http://pacjentinfo.pl/rehabilitacja/cwiczenia-a-powaznekontuzje/ 4. http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4 437091,skok-na-glowke-na-zlamanie- karku,id,t.html

##submission.downloads##

Як цитувати

Skalski, D., Lizakowski, P., Nesterchuk, N., Stanula, A., Dębski, S. S., & Glanert, D. (2017). URAZY PODCZAS PLYWANIA SPORTOWEGO A ICH REHABILITACJA GRUDGES WHILE SPORTS SWIMMING BUT OF THEM REHABILITATION. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (2). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/40

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>