МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПИСЬМОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ

Автор(и)

  • І. С. Подолянчук
  • Й. Томпоровска

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.22

Ключові слова:

діти, письмо, фізичні вправи, дисграфія, пам’ять.

Анотація

У статті висвітлено питання формування письмових навичок у дітей за допомогою фізичних вправ. Практичні дослідження серед дітей вказують на зростаючу кількість тих, хто має проблеми з правильним письмом. Підкреслюється необхідність застосування фізичних вправ як ефективного засобу формування навичок письма у дітей. Метою дослідження було оцінити ефективність впливу фізичних вправ в процесі формування навичок письма у дітей. Було визначено, що у дітей недостатньо розвинена координація, рухи кистей рук неузгоджені з рухами передпліччя, через що дитина часто змінює положення руки й зошита. Якщо дошкільник не навчиться правильно тримати кисть і правильно розташовувати зошит на поверхні стола, він у майбутньому писатиме літери з порушеним нахилом – занадто вліво чи вправо. На основі практичного дослідження та аналізу науково- методичної літератури окреслено основні характеристики письмових навичок дітей та визначено послідовність дій педагога в процесі організації заняття. Особлива увага приділялася практичним аспектам формування письмових навичок за допомогою фізичних вправ. Збір та аналіз інформації за темою дослідження проводився на базі Психолого-педагогічного консультаційного центру № 1 у Гдині. Проаналізувавши письмові роботи дітей, визначивши типові помилки, які були допущені учнями у процесі самостійного письма, нами було підібрано ряд методик і фізичних вправ, які можуть використовуватися в ході занять, для подолання чи усунення помилок дисграфічного характеру. Формування письма є складним системним і довільним психічним процесом, що включає спільну роботу різних аналізаторів, зокрема мовленнєво-рухового, мовленнєво-слухового, зорового, рухового.

Посилання

Голуб Н.М. Методи та прийоми навчальної та корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. № 26. С. 66–72.

Журавльова Л.С. Науково-теоретичний аналіз сутнісних відмінностей поняття «дисграфія». Актуальні питання корекційної освіти, 2017. № 10. С. 106–116.

Кулачківська С.Є. Методи вивчення психічного розвитку дошкільника: науково-методичний посібник. Київ : Світоч, 2003. 179 с.

Лічман Н.М. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими потребами. Логопед. 2018. № 6. С. 12–16.

Манько Н.В., Шумілова Н.В. Психолінгвістичні основи навчання правопису. Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти :матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Херсон :ХДУ. 2010. С. 345–351.

Павлик О. Специфіка писемного мовлення і засоби його розвитку. Початкова школа. 2012. № 9. С. 45–48.

Тенцер Л.В. Діагностика та корекція дисграфії у молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03. Київ, 2021. 310 с.

Чередніченко Н.В. Формування фонетико-графічної грамотності у молодших школярів із порушеннями мовленнєвого розвитку в умовах корекційного навчання. Навчально-методичний посібник. Київ : ДІА, 2016. 212 с.

Dziubiński Z., Janowski K.W. Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym – Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2009.

Grygus I., Jewtuch М. Wpływ zaproponowanej metodyki wychowania fizycznego na stan funkcjonalny studentów. Journal of Health Sciences. 2013; № 3(9). P. 417–426.

Kaźmierczak A., Makarczuk A., Maszorek-Szymala A. Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu człowieka. Łódź, 2007.

Nazaruk S., Tokarewicz E., Klim-Klimaszewska A. Poziom rozwoju grafomotorycznego u dzieci 5-letnich w aspekcie gotowości do podjęcia nauki pisania. Roczniki Pedagogiczne. 2019. № 11, 2. P. 133–147.

Tomporowska J., Grygus I., Levandowska L. Aktywność fizyczna uczniów z niepełnosprawnościami – wybrane zagadnienia. Rehabilitation & recreation. 2023. № 14. P. 179–185. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.21

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

Подолянчук, І. С., & Томпоровска, Й. (2023). МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПИСЬМОВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ. Rehabilitation and Recreation, (17), 181–187. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.22

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ