ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ПАРОДОНТА ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ЧИННИКАМИ ЗГІДНО З ДИНАМІКОЮ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.12

Ключові слова:

працівники промислових підприємств, генералізований пародонтит, лікування, озонотерапія, імунологічні показники, ротова рідина

Анотація

Захворювання пародонта є однією з важливих міждисциплінарних медичних проблем. Виникнення патологічних змін у тканинах пародонта відбувається внаслідок комплексного впливу ендогенних та екзогенних чинників. Технологічним факторам належить чільне місце серед епідеміологічних, соціальних та кліматичних предикторів погіршення стану здоров’я працюючого населення. Одним з важливих завдань медицини є розробка та впровадження у лікувальну практику методів, які покращують функціональний стан органів і систем та активізують захисні сили організму. Озонотерапія – це високоефективний немедикаментозний метод лікування, принцип якого полягає у застосуванні медичного озону для загального і місцевого впливу на організм людини. Озон не є фармакологічним препаратом, проте йому притаманна висока чутливість до стафілококів, стрептококів та ентерококів, що робить його ефективним безпечним антибактеріальним засобом у стоматології. Метою нашого дослідження стала оцінка ефективності комплексу лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням озонотерапії у працівників промислових підприємств зі шкідливими чинниками за даними імунологічних показників ротової рідини. Комплексне лікування генералізованого пародонтиту початкового І та ІІ ступенів було проведене 50 працівникам трьох промислових підприємств Івано-Франківської області: хімічного виробництва, скловиробництва та агропромислового комплексу віком 25–55 років. Пацієнти були розподілені на лікувальні групи: основна група – 25 осіб, яким застосовували розроблений лікувально-профілактичний комплекс із включенням озонотерапії; та контрольна група з 25 хворих, яким лікування генералізованого пародонтиту здійснювалось загальноприйнятими методами. Для оцінки ефективності застосування лікувально-профілактичних схем cпостерігали динаміку імунологічних показників ротової рідини: секреторного sIgA, IgA та маркера запального процесу IgМ у обох лікувальних групах через 1 та 6 місяців після лікування генералізованого пародонтиту. Застосування розпрацьованого алгоритму для лікування генералізованого пародонтиту у працівників промислових підприємств, що увійшли до основної групи, позитивно відобразилось на імунологічних показниках як у найближчі, так і у віддалені терміни спостереження. У групі контролю позитивну динаміку імунограми спостерігали лише через 1 місяць після лікування патології пародонта, проте через півроку зазначені імунологічні показники наблизились або перевищували вихідні дані, що засвідчило недостатню ефективність традиційної лікувально-профілактичної схеми. Таким чином, розпрацьований та впроваджений у практику лікувально-профілактичний алгоритм дозволив суттєво підвищити ефективність лікування генералізованого пародонтиту у працівників промислових підприємств зі шкідливими чинниками, що підтверджувалось достовірним покращенням місцевого імунітету ротової порожнини.

Посилання

Європейська програма роботи, 2020–2025: Спільні дії для міцнішого здоров’я. Копенгаген : Європейське бюро ВООЗ. 2021. Ліцензія: ССBY-NC-SA 3.01G0.

Rösing C.K., Cavagni J., Malheiros Z., Stewart B., Aránguis Freyhofer V. Periodontal disease and its impact on general health in Latin America. Section IV: Diagnosis. Braz Oral Res. 2020 Apr 9; 34(supp 11):e022. doi: 10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0022. eCollection 2020.PMID: 32294675 Free article. Review.

Бойчук Ю.Д. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія. Харків : Вид. Рожко С.Г. 2017. 488 с.

Григ Н.І. Ендогенна інтоксикація як фактор ризику в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту. Сучасна стоматологія. 2015; (1): 28–31.

Коваленко ТІ. Охорона здоров’я та життя працівників: нормативна база. Агробізнес Сьогодні. 2013. Липень (№ 13).

Moreo G., Mucchi D., Carinci F. Efficacy ozone therapy in reducing oral infection of periodontal disease: a randomized clinical trial. J Biol Regul Homeost Agents. 2020 Jul–Aug; 34(4 Suppl. 1):31–36. SPECIAL ISSUE: OZONE THERAPY.PMID: 33176415 Clinical Trial.

Rapone B., Ferrara E., Santacroce L., Topi S., Gnoni A., Dipalma G., Mancini A., Di Domenico M., Tartaglia G.M., Scarano A., Inchingolo F. The Gaseous Ozone Therapy as a Promising Antiseptic Adjuvant of Periodontal Treatment: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int J Environ Res Public Health. 2022. Jan 16; 19(2):985. doi: 10.3390/ijerph19020985. PMID: 35055807 Free PMC article. Clinical Trial.

Олексюк О.О. Рекомендації щодо статистичної обробки даних медичних та біологічних досліджень : методичні рекомендації. Львів : ЛНМУ імені Данила Галицького. 2016. 12 с.

Tasdemir Z., Oskaybas M.N., Alkan A.B., Cakmak O. The effects of ozone therapy on periodontal therapy: A randomized placebo-controlled clinical trial. Oral Dis. 2019 May; 25(4):1195–1202. doi: 10.1111/odi.13060. Epub 2019 Mar 3.PMID: 30739369 Clinical Trial.

Kinash I., Kaminska M., Stasiuk M., Grygus I., Zukow W. Bacteriological study of oral microbiocenosis as a starting point for begin pharmaceutical treatment. Pharmacologyonline. 2021. 2: 7–16.

Grygus I., Kostyshyn A., Ilnytska O., Ornat H. The condition of the masticatory muscle group in the treatment of patients with reduced occlusion height. Health Prob Civil. 2022. 16(2): 164–172.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Мельничук, М. В., Ільницька, О. Л., & Виноградова, О. М. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ПАРОДОНТА ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗІ ШКІДЛИВИМИ ЧИННИКАМИ ЗГІДНО З ДИНАМІКОЮ ПОКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 118–123. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.12

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ