ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ ПЕРЕЛОМУ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЕПІФІЗУ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ ТА ДЕМЕНЦІЄЮ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.15

Ключові слова:

реабілітація, перелом кісток, постіммобілізаційний період, похилий вік, геронтологія

Анотація

Мета – оцінити ефективність впливу розробленої програми реабілітації із використанням засобів фізичної терапії, ерготерапії на параметри структурно-функціональних характеристик дистальних відділів верхньої кінцівки у жінок похилого віку з наслідками остеопоротичного перелому дистального метаепіфізу променевої кістки у постіммобілізаційному періоді. Матеріал. Обстежені 63 жінки похилого віку. Контрольну групу становили 23 жінки, які не отримували лікування з приводу перелому. Групу порівняння становили 22 жінки з остеопоротичним переломом, без ознак деменції, які отримували реабілітацію згідно з відповідним протоколом медичної допомоги. Основну групу становили 18 жінок з остеопоротичним переломом, з ознаками деменції за MMSE, які отримували реабілітацію із врахуванням особливостей клінічного перебігу деменції та геріатричного статусу (терапевтичні вправи та функціональне тренування для рук і всього тіла, вправи на столі «MAPS THERAPY»; з тренажером «Blasepod», масаж верхньої кінцівки; кінезіологічне тейпування; когнітивна реабілітація, корекція ризику повторного падіння) тривалістю 2 місяці. Ефективність програми оцінювали результатами гоніометрії, динамометрії, опитувальником Patient-Rated Wrist Evaluation. Результати. У жінок з остеопоротичним переломом дистального метаепіфізу променевої кістки у постіммобілізаційному періоді визначено обмеження амплітуди рухів у променево-зап’ястковому суглобі, зниження сили верхньої кінцівки, погіршення її функціональних здатностей (Patient-Rated Wrist Evaluation). За всіма досліджуваними показниками жінки обох груп виявили статистично значуще кращий результат порівняно із вихідними даними (р<0,05), проте жінки основної групи упродовж виконання програми потребували особливого підходу (фасилітації) виконання завдань з урахуванням деменції. Висновки. Програма фізичної терапії для жінок похилого віку з деменцією та наслідками низькоенергетичного перелому променевої кістки, що створена з урахуванням наявності когнітивного дефекту у жінок з деменцією, продемонструвала свою ефективність згідно зі статистично значущим покращенням стосовно вихідного результату параметрів функціонування верхньої кінцівки – амплітуди рухів, сили кисті, функціонування передпліччя.

Посилання

Романів О.П., Чорей Д.В. Особливості когнітивної реабілітації пацієнтів з деменцією. Економіка і право охорони здоров’я. 2018. 1 (7):17–22.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при переломах дистального метаепіфіза променевої кістки. 2018. Літопис травматології та ортопедії. 1–2. С. 178–197.

BlazePod: web source. URL: https://blazepod.eu/pages/physiotherapy

Byrchak V., Duma Z., Aravitska M. Effectiveness of the active physical therapy in restoring wrist and hand functional ability in patients with immobility-induced contracture of the wrist joint complicated by median nerve entrapment owing to distal forearm fracture. Journal of Physical Education and Sport. 2020. 20 (6). Р. 3599–3606. doi: 10.7752/jpes.2020.06485.

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J., Boirie Y., Bruyère O., Cederholm T., et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019. 48(1). Р. 16–31. doi: 10.1093/ageing/afy169.

Dewan N., MacDermid J.C., Grewal R., Beattie K. Risk factors predicting subsequent falls and osteoporotic fractures at 4 years after distal radius fracture – a prospective cohort study. Arch Osteoporos. 2018. 13(1). Р. 32. doi: 10.1007/s11657-018-0445-5.

Gates M., Pillay J., Nuspl M., Wingert A., Vandermeer B., Hartling L. Screening for the primary prevention of fragility fractures among adults aged 40 years and older in primary care: systematic reviews of the effects and acceptability of screening and treatment, and the accuracy of risk prediction tools. Syst Rev. 2023. 12(1). Р. 51. doi: 10.1186/s13643-023-02181-w.

Gregson C.L., Armstrong D.J., Bowden J., et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Arch Osteoporos. 2022. 17(1). Р. 58. doi: 10.1007/s11657-022-01061-5.

Hand, wrist and fingers rehabilitation via Tablet: web source. URL: https://rehand.net/en/home/.

Koval N., Aravitska M. Dynamics of kinesiophobia and physical functioning parameters in the elderly adults with sarcopenic obesity under the influence of the physical therapy program. Clinical and Preventive Medicine. 2023. 4. Р. 88–95. DOI: https://doi.org/10.31612/2616-4868.4(26).2023.13.

MacDermid J.C., Turgeon T., Richards R.S., Beadle M., Roth J.H. Patient rating of wrist pain and disability: a reliable and valid measurement tool. J Orthop Trauma. 1998. 12(8). Р. 577–586. doi: 10.1097/00005131-199811000-00009.

MAPS THERAPY: web source. URL: https://mapstherapy.com/.

Østergaard H.K., Mechlenburg I., Launonen A.P., Vestermark M.T., Mattila V.M., Ponkilainen V.T. The Benefits and Harms of Early Mobilization and Supervised Exercise Therapy after Non-Surgically Treated Proximal Humerus or Distal Radius fracture: A systematic Review and Meta-analysis. Curr Rev Musculoskelet Med. 2021. 14(2). Р. 107–129. doi: 10.1007/s12178-021-09697-5.

Rol S.C., Hardison M.E. Effectiveness of Occupational Therapy Interventions for Adults With Musculoskeletal Conditions of the Forearm, Wrist, and Hand: A Systematic Review. The American journal of occupational therapy. 2017. 71(1). 7101180010p1–7101180010p12. https://doi.org/10.5014/ajot.2017.023234.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Сарапук, Р. І. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ У ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ ПЕРЕЛОМУ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЕПІФІЗУ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ ТА ДЕМЕНЦІЄЮ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 140–147. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.15

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ