Фізична реабілітація осіб похилого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта

Автор(и)

  • І.М. Григус Навчально-науковий інститут охорони здоров'я
  • Дмитро Мельничук

Ключові слова:

похилий вік, шийний остеохондроз, фізична реабілітація

Анотація

Метою дослідження є практично обґрунтувати застосування засобів фізичної реабілітації при остео-хондрозі шийного відділу хребта у осіб похилого віку. В роботі пред-ставлено дослідження, яке проводи-лося на базі Рівненського регіональ-ного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», де під спостереженням знаходилися жінки у віці 60–85 років, які мають в анам-незі остеохондроз шийного відділу хребта. У статті висвітлене теоре-тичне та практичне підґрунтя особ-ливостей застосування запропонова-ної програми фізичної реабілітації осіб похилого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта. Визначено, що впроваджена програма фізичної реабілітації, в яку входить лікуваль-на фізична культура в поєднанні з лікувальним масажем, є досить ефе-ктивною та має позитивний вплив на весь лікувальний процес осіб похи-лого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта, сприяє швидкому відновленню втрачених рухів та фізичного здоров’я в цілому.

Посилання

Болезни позвоночника. Радикулит, ишиас, остеохондроз. – М. : АСТ, Сова, ВКТ, 2008. – 128 с.

Боголюбов В. М. Медицинская реабилитация / В. М. Боголюбов. – М. : Медицина, 2007. – С. 245–255.

Блаженов, В. В. Маски остеохондроза / В. В. Блаженов. – М. : Триада – Х, 2012. – 208 с.

Вацеба О. П. Фізичне виховання. Фізична реабілітація / О. П. Вацеба, Н. А. Журавльова. – Львів : Феникс, 2000. – 58 с.

Гершбург М. И. Кинезотерапия от боли в спине. Курс лечебной гимнастики для профилактики и лечения остеохондроза позвоночника / М. И. Гершбург, Г. А. Кузнецова. – М. : Эксмо, 2012. – 192 с.

Гитт В. Д. Здоровый позвоночник. Лечение нарушений осанки и телосложения, сколиозов, остеохондрозов / В. Д. Гитт. – М. : Едине-ние, 2010. –128 с.

Григорьев В. Ю. Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза остеопороза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи без операций / В. Ю. Григорьев. – М. : Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2015. – 384 с.

Епифанов В. А. Остеохондроз позвоночника / В. А. Епифанов // Восстановительное лечение заболеваний и ушибов позвоночника / Под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – С. 135–188.

Жолондз М. Новый взгляд на остеохондроз. Причины и лечение / М. Жолондз. – М. : Питер, 2010. – 160 с.

Клешнина О. А. Нет остеохондрозу / О. А. Клешнина, Т. В. Гитун. – М. : Феникс, 2003. – 256 с.

Лучевая диагностика остеохондроза шейного отдела позвоночника. – М. : Артифекс, 2012. – 168 с.

Мазнев Н. И. Лечение остеохондроза / Н. И. Мазнев. – М. : Лада, Этрол, 2007. – 352 с.

Малахов Г. П. Профилактика и лечение заболеваний позвоночника / Г. П. Малахов. – Донецк : Сталкер, Генеша, 2007. – 239 с.

Николайчук Л. В. Лечимся дома. Остеохондроз и болезни суставов: моногр. / Л. В. Николайчук, Э. В. Владимиров. – М. : Современное слово, 2010. – 288 с.

Попов С. Н. Физическая реабилитация / С. Н. Попов. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 608 с.

Попов С. Н. ЛФК при остеохондрозах хребта / С.М. Попов // Лечебная физическая культура / С. Н. Попов. – М. : «Академия», 2006. – 18 с.

Рой І. В. Концепція розвитку первинного остеохондрозу хребетного стовпа // Вісник ортопед., травматол. та протезув. – 2003. – № 3. – С. 65–70.

Родионова О. М. Остеохондроз. Лучшие методы лечение / О. М. Родионова, Г. А. Никитина. – СПб. : Невский проспект; Вектор, 2007. – 49 с.

Романовская Н. В. Как победить остеохондроз / Н. В. Романовская, А. А. Романовский. – М. : Современный литератор, 2001. – 224 с.

Тумко И. Н. Лучшие методы лечение остеохондроза / И. Н. Тумко. – М. : Фолио, 2012. – 154 с.

Moshynsky V., Мykhaylovа N., Grygus I. Podwyższony poziom zdrowia przez stosowanie się do zdrowego stylu życia // Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 123–132.

##submission.downloads##

Як цитувати

Григус, І., & Мельничук, Д. (2018). Фізична реабілітація осіб похилого віку з остеохондрозом шийного відділу хребта. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (3). вилучено із https://health.nuwm.edu.ua/index.php/rehabilitation/article/view/54

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають