ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІЮ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ НА ГОСТРОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

  • Н. Р. Голод

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.2

Ключові слова:

фізична терапія, холецистектомія, похилий вік, реабілітація, функція дихання.

Анотація

Мета – визначити вплив фізичної терапії на функцію зовнішнього дихання пацієнтів похилого віку після лапароскопічної холецистектомії на гострому етапі реабілітації. Матеріал. У дослідження включено 40 пацієнтів із калькульозним холециститом, яким була проведена лапароскопічна холецистектомія. Пацієнтів методом рандомізації простим випадковим способом відбору з жеребкуванням поділили на дві групи: контрольну, у якій проводили ранню мобілізацію, та групу, у якій пацієнти мали ранню мобілізацію та виконували діафрагмальні дихальні вправи. Проводили оцінку форсованої життєвої ємності легень, об’єму форсованого видиху за першу секунду та пікової швидкості видиху. Методи математичної статистики: використовували t-критерій Стьюдента, рівень значимості p < 0,05. Результати. Встановлено, що лапароскопічна холецистектомія призводить до статистично значущого зниження параметрів форсованої життєвої ємності легень, об’єму форсованого видиху за одну секунду та пікової швидкості видиху. Після оперативного втручання виконували ранню мобілізацію пацієнтів, дихальні й терапевтичні вправи для розтягу міжреберних м’язів, дихальні вправи з діафрагмальним диханням. Встановлено, що застосування вправ на діафрагмальне дихання в поєднанні з ранньою мобілізацією призводить до статистично значущого зростання параметрів форсованої життєвої ємності легень, об’єму форсованого видиху за одну секунду та пікової швидкості видиху в порівнянні з показниками в день виписки та в перший день після оперативного втручання. У пацієнтів похилого віку, які виконували діафрагмальні вправи, параметри форсованої життєвої ємності легень, об’єму форсованого видиху за одну секунду та пікової швидкості видиху в день виписки статистично не відрізнялися від показників до оперативного втручання, тобто майже досягли доопераційного рівня. Висновки. Застосування вправ на діафрагмальне дихання в поєднанні з ранньою мобілізацією системи є ефективним і може застосовуватися в гострому та підгострому етапах реабілітації в пацієнтів похилого віку після лапароскопічної холецистектомії з метою відновлення функції дихання.

Посилання

Wiggins T., Markar S.R., Mackenzie H., Jamel S., Askari A., Faiz O., Karamanakos S., Hanna G.B. Evolution in the management of acute cholecystitis in the elderly: population-based cohort study. Surg Endosc. 2018. Vol. 32. № 10. P. 4078–4086. doi: 10.1007/s00464-018-6092-5

Kohga A., Suzuki K., Okumura T., Yamashita K., Isogaki J., Kawabe A., Kimura T. Outcomes of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis performed at a single institution. Asian J Endosc Surg. 2019. Vol. 12. № 1. P. 74–80. doi: 10.1111/ases.12487

Кисельов С.М., Сиволап В.Д., Земляний Я.В. Діагностика та лікування захворювань органів дихання у людей похилого віку : навчальний посібник для студентів IV курсу підготовки магістра медицини та магістра педіатрії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія» кваліфікації професійної «Лікар» та «Лікар-педіатр» з навчальної дисципліни «Внутрішня медицина». Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. 83 с. URL: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/ 123456789/11927

Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Стаднюк Л.А. та ін. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря. Київ : Заславський А.Ю., 2015. 530 с.

Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини : підручник. Том 1. Захворювання органів дихання. Захворювання органів травлення. Захворювання системи крові і кровотворних органів. Захворювання ендокринної системи. Вінниця : Нова книга, 2018. 640 с.

Metlay J.P., Waterer G.W., Ann L.C. et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America, 2019. URL: https://www.atsjournals.org/ doi/ref/10.1164/rccm.201908-1581ST

Григус І.М. Фізична терапія в пульмонології : навчальний посібник. Одеса : Олді+, 2023. 240 с.

Tymruk-Skoropad K., Pavlova I., Sydoryk N. Self-management strategy in training programs for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Slobozhanskyi Her Sci Sport. 2019. Vol. 7. № 73. P. 52–58. doi: 10.5281/zenodo.3675383

Nakajima H., Yokoyama Y., Inoue T., Nagaya M., Mizuno Y., Kadono I., Nishiwaki K., Nishida Y., Nagino M. Clinical Benefit of Preoperative Exercise and Nutritional Therapy for Patients Undergoing Hepato- Pancreato-Biliary Surgeries for Malignancy. Ann Surg Oncol. 2019. Vol. 26. № 1. P. 264–272. doi: 10.1245/s10434-018-6943-2

Orman J., Westerdahl E. Chest physiotherapy with positive expiratory pressure breathing after abdominal and thoracic surgery: a systematic review. Acta Anaesthesiol Scand. 2010. Vol. 54. № 3. P. 261–267. doi: 10.1111/ j.1399-6576.2009.02143.x

Bawahab M.A., Abd El Maksoud W.M., Alsareii S.A., Al Amri F.S., Ali H.F., Nimeri A.R., Al Amri A.R., Assiri A.A., Abdul Aziz M.I. Drainage vs. non-drainage after cholecystectomy for acute cholecystitis: a retrospective study. J Biomed Res. 2014. Vol. 28. № 3. P. 240–245. doi: 10.7555/JBR.28.20130095

Saadati K., Razavi M.R., Nazemi Salman D., Izadi S. Postoperative pain relief after laparoscopic cholecystectomy: intraperitoneal sodium bicarbonate versus normal saline. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2016. Vol. 9. № 3. P. 189–196. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 27458511/

Nguyen N.T., Cronan M., Braley S., Rivers R., Wolfe B.M. Duplex ultrasound assessment of femoral venous flow during laparoscopic and open gastric bypass. Surg Endosc. 2003. Vol. 17. № 2. P. 285–290. doi: 10.1007/s00464-002-8812-z

Millard J.A., Hill B.B., Cook P.S., Fenoglio M.E., Stahlgren L.H. Intermittent sequential pneumatic compression in prevention of venous stasis associated with pneumoperitoneum during laparoscopic cholecystectomy. Arch Surg. 1993. Vol. 128. № 8. P. 914–919. doi: 10.1001/ archsurg.1993.01420200088016

Чурпій І.К., Чурпій В.К., Чурпій К.Л., Голод Н.Р., Федорівська Л.П. Особливості реабілітаційної програми в післяопераційному періоді для хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом. Art of Medicine. 2021. № 4(20). С. 108–113. doi: 10.21802/artm.2021.4.20.108

Grygus I., Maistruk M., Zukow W. Effect of Physical Therapy on Respiratory Function in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Collegium Antropologicum. 2017. Vol. 41. № 3. Р. 255–261.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03

Як цитувати

Голод, Н. Р. (2023). ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІЮ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ НА ГОСТРОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ. Rehabilitation and Recreation, (16), 16–23. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.16.2

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ