ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ЧЕРЛІДЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.18

Ключові слова:

складнокоординаційні види спорту, черліденг, юні спортсмени, здоров’я, опорно-руховий апарат, функціональні порушення, технологія, профілактика, корекція

Анотація

Вступ. Фахівці теорії спорту розглядають здоров’я спортсмена як величину професійно значущу, яка є основою його надійності в умовах спортивних змагань та перспективності на етапах процесу багаторічної підготовки. Розгляд наявних наукових даних, накопичених у сфері використання корекційно-профілактичних заходів у процесі підготовки юних спортсменів, засвідчив, що в поточний момент цей напрям перебуває у стадії активного формування та розвитку, а перспективи досліджень пов’язані з охороною здоров’я спортсменів найближчого та віддаленого резервів спорту вищих досягнень. Мета дослідження – науково обґрунтувати та розробити технологію профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату у черлідерів на етапі початкової підготовки та визначити її ефективність. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; анкетування, педагогічне спостерження, кваліметрія. Для визначення гоніометрії у юних черлідерів із різними типами постави використовувалась програма «APECS», педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. Під час проведення цього дослідження завдяки експертам удалося виокремити найбільш суттєві фактори, які є важливими для профілактики та корекції порушень опорно-рухового апарату у юних спортсменів. Технологія профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату у черлідерів на етапі початкової підготовки включає блоки практичної реалізації: корекційно-профілактичний, вертикальну стійкість, а також мультимедіа інформаційно-методичну систему «Сheerleading star» та моделі навчально-тренувальних занять. Результати послідовно перетворювального експерименту підтвердили ефективність розробленої авторської технології профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату у юних черлідерів у процесі навчально-тренувальних занять. Висновки. Впровадження технології профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату у юних черлідерів позитивно впливає на стан їхньої постави та нижніх кінцівок. Так, наприклад, у дівчат-черлідерів з круглою та круглоувігнутою спиною статистично значущо змінилося середнє значення показника симетричності плечового поясу у сагітальній площині (α2) на 1,80° (Z = -2,677; p = 0,007), кут нахилу таза у сагітальній площині (α4) – на 6,79° (Z = -2,549; p = 0,011); показник зміщення тіла у сагітальній площині (α5) покращився на 1,71° (Z = -2,549; p = 0,011). Слід відзначити статистично значущі зміни таких показників, як рівень лопаток у фронтальній площині (β3) (Z = -2,549; p = 0,011) і вальгус стопи (Z= -2,371; p = 0,018). Разом із тим встановлено, що показники симетричності плечового поясу у фронтальній площині (β2) і рівень колін у фронтальній площині (β6) не зазнали статистично значущих (p>0,05) змін.

Посилання

Kashuba, V., Liuhaylo, S., Futornyi, S. (2019). Intehratsiia prohram fizychnoi reabilitatsii v protses pershoho–tretoho etapiv pidhotovky sportsmeniv pry dysfunktsiiakh system yikh orhanizmu [Integration of physical rehabilitation programs into the process of the first-third stages of training athletes with dysfunctions of their body systems]. Sports medicine and physical rehabilitation. 1. 99–112. https://doi.org/10.32652/spmed.2019.1.99–112 [in Ukrainian].

Kashuba, V., Yarosh, H., Krykun, Y., Khabinets, T., Domashenko, N., Shankovskyi, A. Stan prostorovoi orhanizatsii tila yunykh sportsmenivyak peredumova rozroblennia y uprovadzhennia korektsiino-profilaktychnykh zakhodiv u trenuvalnyi protses [The state of the spatial organization of the body of young athletes as a prerequisite for the development and implementation of corrective and preventive measures in the training process]. Bulletin of the Pre-Carpathian University. Series: Physical culture. 24. 36. 16–25. DOI: 10.15330/fcult.36.16-25 [in Ukrainian].

Kashuba, V., Danylchenko, V., Vako, I., Krymets, O. (2020). Z dosvidu vykorystannia kvalymetrii shchodo identyfikatsii rukhovykh pomylok pry formuvanni tekhniky rukopashnoho boyu [From the experience of using qualimetry to identify movement errors in the formation of hand-to-hand combat techniques]. Bulletin of the Pre-Carpathian University. Series: Physical culture.35. 42–48 [in Ukrainian].

Krykun, Y., Vako, I., Dovhaninets, O. (2021). Kvalimetrytchna otsinka faktoriv porushen oporno-rukhovoho aparatu u yunykh sportsmeniv na etapi pochatkovoi pidhotovky [Qualimetric assessment of factors of musculoskeletal disorders in young athletes at the stage of initial training]. Bulletin of the Pre-Carpathian University. Series: Physical culture. 36. 16–25 [in Ukrainian].

Krykun, Y. (2021). Do pytannia pidvyshchennia zdoroviazberihaiuchoi spriamovanosti pidhotovky yunykh sportsmeniv [To the issue of increasing the health-preserving focus of training of young athletes]. Sportyvnyi Visnyk Prydniprovia. 3. 55–63. DOI: 10.32540/2071-1476-2021-3-055 [in Ukrainian].

Yarmolynskyi, L. (2018). Korektsiia porushen postavy u futbolistiv na etapi pochatkovoi pidhotovky [Correction of posture disorders in football players at the stage of initial training]. Abstract to the Candidate’s thesis. Dnipro [in Ukrainian].

Yarosh, H., Khabinets, T. (2020). Kharakterystyka somatoskopichnykh ta somatometrichnykh pokaznykiv yunykh bokseriv [Characteristics of somatoscopic and somatometric indicators of young boxers]. Youth scientific bulletin of Lesya Ukrainka East European National University. 37. 145–151 [in Ukrainian].

Alvero-Cruz, J., Santonja-Medina, F., Sanz-Mengibar, J., Baranda, P. (2021). The Sagittal Integral Morphotype in Male and Female Rowers. International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(24). 12930. DOI: 10.3390/ijerph182412930.

Augustsson, S., Nae, J., Karlsson, M., Peterson, T., Wollmer, P., Ageberg, E. (2021). Postural orientation, what to expect in youth athletes? A cohort study on data from the Malmö Youth Sport Study. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. https://doi.org/10.1186/s13102-021-00307-y.

Barczyk-Pawelec, K., Rubajczyk, K., Stefanska, M., Pawik, Ł., Dziubek, W. (2022). Characteristics of Body Posture in the Sagittal Plane in 8–13-Year-Old Male Athletes Practicing Soccer. Symmetry and Asymmetry in Biomechanics and Physical Fitness: Gait, Posture, Movement and Strength. 14. 210. https://doi.org/10.3390/sym14020210.

Bagherian, S., Rahnama, N., Rajabi, R. (2011). Comparison of thoracic kyphosis in two groups of professional and amateur cyclist. Electronic Physician. 3. 3. 353-353. Retrieved from: https://journaldatabase.info/articles/compari¬- son_tho-racic_kyphosis_two.html.

Belli, G., Marini, S., Rizzi, B., Raggi, D. (2022). Postural disorders in basketball players: relationship between lower limbs morphology andpostural control. SISMES XIII National Congress – Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/367238279_POSTURAL_DISORDERS_IN_BASKETBALL_PLAYERS_RELATIONSHIP_BETWEEN_LOWER_LIMBS_MORPHOLOGY_AND_POSTURAL_CONTROL.

Danyshchuk, A., Ivanyshyn, I. (2020). Effectiveness of a program of the comprehensive correction of foot arch disorders in young athletes aged 7–8 years specialised in taekwon-Do. I.T.F. Journal of Education, Health and Sport. 11(1). 400–411. http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.01.040.

Cakmakci, O., Erkmen, N., Cakmakci, E., Taskin, H., Stoffregen, T. (2020). Postural performance while boxing with an opponent versus practice with a boxing bag Idōkan Poland Association. IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology. 20. 3. 25–31. DOI: 10.14589/ido.20.3.4.

Grabara, M., Hadzik, A. (2009). The body posture in young athletes compared to their peers. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/230793112.

Ivchenko, V., Lytvynenko, Y., Aloshyna, A., Byshevets, N., Grygus, I., Kashuba, V., Shevchuk, O., Byshevets, H., Yarmolinsky, L. (2023). Dependence of the Parameters of Precision-Target Movements on the Nature of the Movements of Athletes. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 11(5), 985–993. DOI: 10.13189/saj.2023.110506.

Kashuba, V., Andrieieva, O., Yarmolinsky, L., Karp, I., Kyrychenko, V., Goncharenko, Y., Rychok, T., Nosova, N. (2020). Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7–9-year-old football players. Journal of Physical Education and Sport. 20 (1)52. 366–71.

Leea, Ju-Hong, Kimb, Ho, Shina, Won-Seob. (2020). Characteristics of shoulder pain, muscle tone and isokinetic muscle function according to the scapular position of elite boxers. Physical Therapy Rehabilitation Science. 9. 98–104. https://doi.org/10.14474/ptrs.2020.9.2.98.

Augustsson, S. et al. (2021). Postural orientation, what to expect in youth athletes? A cohort study on data from the Malmö Youth Sport Study. BMC Sports Sci. Med. Rehabil. 13. 76. DOI: 10.1186/s13102-021-00307-y.

Radu, L.E., & Petrea, R.-G. (2022). Upper Body Posture Investigation in Young Track and Field Athletes. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 14. 314–329. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/14.4Sup1/675.

Shoemaker, B., (2019). The influence of sport on the development of postural disorders in athletes. Retrieved from: https://upbucket.com/blogs.

Solovjova, E., Upitis, I., Grants, J., Kalmikovs, J. (2014). Posture specifics in young athletes in different sports. Journal of Sport and Health Science. 1. 49–54.

Todorova, V., Podhorna, V., Bondarenko, O., Pasichna, T., Lytvynenko, Y., Kashuba, V. (2019). Choreographic training in the sport aerobics. Journal of Physical Education and Sport. 19 (Supplement issue 6). 2315–2321. DOI: 10.7752/jpes.2019.s6350.

Todorova, V., Pogorelova, O., Kashuba, V. (2020). Actual Tasks of Choreographic Training in Gymnatic Sports. International Journal of Applied Exercise Physiology. 9. 6. 225–229. Retrieved from: www.ijaep.com.

Vako I.I., Grygus I.M., Nikitenko O.V. (2023). The use of modern multimedia resources in the practice of sports and physical education. Rehabilitation & recreation. 14. 258–268. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-29

Як цитувати

Krykun, Y. Y., Kashuba, V. O., & Аleshina A. I. (2024). ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ЧЕРЛІДЕРІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ. Rehabilitation and Recreation, 18(1), 168–178. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2024.18.18

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ