ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІА РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Автор(и)

  • І.І. Вако
  • І. М. Григус
  • О. В. Нікітенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.31

Ключові слова:

мультимедіа ресурси, інформаційне середовище, рукопашний бій, базова техніка, юні спортсмени.

Анотація

Мета дослідження: розробити мультимедіа-проєкт “DOMINI” , що передбачає формування в юних спортсменів базової техніки рукопашного бою. Методи: для досягнення поставленої мети послуговувалися аналізом документальних матеріалів, а також кваліметрією, тобто методом експертних оцінок. Експертне оцінювання проводили за участю 20 експертів (тренерів зі стажем понад 5 років). Результати експертного оцінювання слугували підставами для розроблення мультимедіа-проєкту “DOMINI” , спрямованого на формування базової техніки рукопашного бою в юних спортсменів Розроблення мультимедіа-проєкту “DOMINI” уможливила трансформація та переосмислення новітніх наукових ідей. Перевагами звернення до дидактики мультимедіа, зокрема мультимедіа-проєкту “DOMINI” , постають такі: можливість створення тренером власного дидак- тичного продукту; доступність для тренерів проєктування та використання базових модулів мультимедіа-проєкту; одночасне залучення кількох каналів сприйняття спортсмена у процесі навчання, що сприяє інтеграції інформації, отриманої від кількох різних органів чуттів; стимулювання когнітивних аспектів навчання, як-от: сприйняття й усвідомлення інформації; розкриття можливостей самостійної роботи для юних спортсменів; індивідуалізація тренувального процесу; перспективи практикування віддаленої комунікації шляхом реалізації потенціалу соціальних мереж і месенджерів; диференціація навчально-тренувального матеріалу, презентацій, відеороликів тощо. Мультимедіа-проєкт “DOMINI” – це компонента тренувального середовища, електронний засіб, спрямований на формування базової техніки рукопашного бою в юних спортсменів, де цілісність дидактичного циклу педагогічного процесу забезпечує певна організація інформаційної структури, а основою педагогічної діяльності виступає взаємодія атлета з мультимедіа середовищем. Використання сучасних мультимедіа ресурсів – новітнього програмного забезпечення, 3D зображення, сучасної графіки, віртуальної реальності – дає змогу тренерам значно розширити арсенал засобів технічної підготовки юних спортсменів, проводити навчально-тренувальні заняття різнопланово та креативно.

Посилання

Випасняк ІП, Шанковський АЗ. Мультимедіа технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017.12 (94) 17.12–7. 2. Гамалий ВВ. Теоретико-методические основы моделирования техники двигательных действий в спорте. Киев : Полиграфсервис. 2013. 300 с.

Данильченко ВА, Хлевна ЮЛ. Формування техніки рукопашного бою курсантів МВС України із застосуванням інформаційних технологій. Теорія і методика фіз. виховання. 2015:1.112–8.

Кашуба ВА, Литвиненко ЮВ, Данильченко ВА. Моделирование движений в спортивной тренировке. Физическое воспитание студентов. 2010;(4):40-4.

Кашуба ВА, Маслова ЕВ, Рычок ТН, Лопацкий СВ. Использование мультимедийных технологий в процессе физического воспитания различных групп населения. Наукoвий часoпис Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгoманoва. Київ, 2017.6(88)17.37–41.

Кашуба ВО, Голованова НЛ. Інноваційні технології в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки учнівської молоді. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 208 с.

Костюкевич ВМ, Пітин МП, Бріскін ЮА, Богуславська ВЮ. Теоретико-методичні основи управління процесом підготовки спортсменів різної кваліфікації. Вінниця : Планер ; 2018. 418 с.

Лапутин АН. Обучение спортивным движениям. Київ : Здоров’я; 1986. 216 с.

Лапутин АН. Дидактическая биомеханика: проблемы и решения. Наука в олимпийском спорте. 1995;2(3):42–51.

Лапутин АН. Гравитационная тренировка. К.: Знання, 1999. 316 с.

Литвиненко ЮВ. Практическая методология полидисциплинарного формирования навыков регуляции позы в различных условиях статодинамической устойчивости тела спортсмена. Молодіжний наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2018;(29):170–7.

Максименко ІГ. Перспективи використання інформаційних технологій в процесі підготовки юних спортсменів, які спеціалізуються зі спортивних ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Х., 2009.5. 159–162.

Темченко ВО. Спортивно-орієнтоване фізичне виховання у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій : автореферат. Дніпропетровськ, 2015. 22 с.

Тупеев ЮВ, Бойко ВФ. Повышение эффективности процесса обучения базовой технике двигательных действий борцов воль- ного стиля на этапе начальной подготовки с использованием компьютерных технологий. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010.8. 96–100.

Тупєєв Ю.В. Формування техніки рухових дій юних борців вільного стилю з використанням комп’ютерних мультимедійних технологій : автореферат. Днепропетровск, 2010. 24 с.

Усыченко В. Компьютерные технологии в системе подготовки спортсменов бодибилдеров. Strategi idedezvolt area sportului pentru totisi bazele legislative ale domeniului culture fizicesi sportului intarilecsi : materialele Congresului, Кишинев, 2008.396–8.

Яременко ВВ, Шабацкая СО. Характеристика мультимедийной информационно- методической системы «Путь к пьедесталу». Спортивний вісник Придніпров’я: науково- практичний журнал Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту. 2013.3.35–9.

Diachenko-Bohun M, Rybalko L, Grygus I, Zukow W. Health Preserving Educational Environment in the Condition for Information Technologies. Journal of History Culture and Art Research. 2019;8(2):93-101. http://dx.doi.org/ 10.7596/taksad.v8i2.2075

Kindzer B, Danylevych M, Ivanochko V, Hrybovska I, Kashuba Y, Grygus I, Napierala M, Smolenska O, Ostrowska M, Hagner- Derengowska M, Muszkieta R, Zukow W. Improvement of special training of karatists for kumite competitions using Kata. Journal of Physical Education and Sport. 2021;21(5):2466–2472.

Novopysmennyi S, Diachenko-Bohun M, Hrytsai N, Grygus I, Muszkieta R, Napierala M, Hagner-Derengowska M, Ostrowska M, Smolenska O, Skaliy A, Zukow W, Stankiewicz B. Implementation of electronic health control technologies in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport. 2020;20 (Supplement issue 2), 921–928.

Sitkar S, Voitovych O, Horbatiuk R, Sitkar T, Shrol T, Poliukhovych N, Grygus I, Zukow W. The intellectual system of movies recommendations based on the collaborative filtering. Journal of Education, Health and Sport. 2022;12(3):115–127. http://dx.doi.org/10.12775/ JEHS.2022.12.03.010

Vako I. Biomechanical modelling as a method of studying athlete’s motor actions. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(3): 127–134. elSSN 2450-6605. http://dx.doi.org/ 10.12775/PPS.2020.06.03.010

Vako I. Didactic biomechanics: a modern trend of scientific research. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):152–161. elSSN 2450-6605. http://dx.doi.org/10.12775/ PPS.2020.06.01.012

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-19

Як цитувати

Вако I. I., Григус I. M., & Нікітенко O. V. (2023). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЛЬТИМЕДІА РЕСУРСІВ У ПРАКТИЦІ СПОРТУ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Rehabilitation and Recreation, (14), 258–268. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.31

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.