ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ

Автор(и)

  • О. В. Боровець Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
  • В. І. Романова Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
  • О. В. Сірман Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.1

Ключові слова:

інфаркт міокарда, фізична терапія, лікувальна фізична культура, дихальна гімнастика, лікувальна гімнастика

Анотація

Актуальність. Сумна статистика говорить про те, що 68% смертей в Україні – це наслідок серцево-судинних захворювань (ССЗ). Розв’язання проблеми та запобігання виникненню ускладнень у результаті перенесеного гострого ІМ вимагають пошуку нових науково обґрунтованих, безпечних і доступних реабілітаційних програм. Мета дослідження – розробити програму фізичної терапії хворих на інфаркт міокарда на стаціонарному етапі лікування. Матеріали і методи дослідження. У дослідженні брали участь 50 пацієнтів, які перебували у фазі відновлення після гострого IМ. Методологія побудови авторської програми фізичної терапії передбачала суворе дозування й поступове підвищення фізичних навантажень. Результати дослідження. Після використання розроблених засобів фізичної реабілітації спостерігали покращення самопочуття, найбільш виражене у групі хворих на дрібновогнищевий ІМ, після застосування фізичної реабілітації – 7,7%, р<0,05. У групі хворих із великовогнищевим ІМ після фізичної реабілітації – 36,0%, р<0,01. Висновки. За результатами нашого дослідження доведено ефективність індивідуальних занять та комплексного використання засобів фізичної терапії.

Посилання

Абрамов В.В., Клапчук О.Б. Фізична реабілітація, спортивна медицина: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. Дніпропетровськ, 2014. 456 с.

Буйлова Т. В. Международная классификация функционирования как ключ к пониманию философии реабилитации. МедиАль.2013. № (7). С. 26–31.

Бучковська А., Свистун Ю. Фізичне виховання молоді як запорука здоров’я нації. Проблеми здоров’я в 70 Україні та Польщі. Львів, 2017. С. 68–74.

Григус І.М., Брега Л.Б. Фізична терапія в кардіології: навч. посіб. нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. Рівне, 2018. 268 с.

Індика С, Бєлікова Н. Особливості показників якості життя у хворих після інфаркту міокарда під впливом програми фізичної реабілітації в домашніх умовах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2014. № 3 (27). С. 83–87.

Лях Ю.Є., Гур’янов В. Г., Грицай О.С. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики. Науково - доказова практична діяльність у фізичній терапії: метод. рек. для самостійної підготовки до практ. занять. Луцьк, 2017. 97 с

.Мухін В.М. Фізична реабілітація. Київ: Олімп. літ., 2009. 203 с.

Підкопай Д.О., Короваєв О.В. Методичні особливості фізичної реабілітації після великовогнищевого інфаркту міокарда на стаціонарному. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2018. № 2. С. 34–42.

Чеховська М. Комплаєнс як запорука позитивного ефекту у процесі фізичної реабілітації. Сучасні тенденції у практиці й освіті з фізичної терапії : тези доп. Міжнар. наук. семінару. Львів, 2016. С. 71–73.

Чеховська М. Серцева недостатність у дітей як актуальна проблема фізичної реабілітації. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2015. № 4(22). С. 49–58.

Швед М.І. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда : [монографія] /М. І. Швед, Л. В. Левицька. К. : Медкнига, 2017. 143 с.

Юшковська О.Г. Відновлення роботоздатності та якості життя хворих на ішемічну хворобу серця на санаторно-курортному етапі реабілітації :дис.. дра мед. наук. Одеса, 2016. 233 с.

Mahlovanyy A.V., Hrynovets V.S. Principles of physical rehabilitation in medicine. Lviv, 2019. P. 70–85.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-18

Як цитувати

Боровець, О. В., Романова, В. І., & Сірман, О. В. (2022). ПРОГРАМА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ІНФАРКТУ МІОКАРДА НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation &amp; Recreation), (9), 10–16. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.1