АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З ПРАКТИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Автор(и)

  • О. Р. Волошин Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.9

Ключові слова:

дошкільний вік, засоби фізичного виховання, здоров’я, фізкультурно-оздоровча діяльність.

Анотація

Нині все очевидніше простежується тривожна тенденція погіршення стану здоров’я дітейта підлітків. Близько 90 % дітей дошкільного віку мають відхилення у стані фізичного та психіч-ного здоров’я. Погіршення стану здоров’я відбувається на тлі низької рухової активності. Гіпо-динамія серед дитячого населення досягла 80 %, яка пов’язана із захопленням комп’ютернимиіграми, недостатньою руховою активністю, що своєю чергою свідчить про низький рівенькультури здоров’я батьків, а також про неефективність наявних форм фізичного виховання якв організованих колективах, так і у сім’ї. Для вирішення завдань, пов’язаних з формуваннямкультури здоров’я особистості на різних етапах вікового розвитку, є доцільним звернення досистеми фізичного виховання, що охоплює різні освітні установи та види освіти, в рамках якихможна вирішувати завдання навчання, виховання та розвитку дітей в аспекті залучення їх доздорового способу життя, формування мотивації до здоров’я, здобуття навичок фізкультурно-оздоровчої діяльності.

Посилання

Базовий компонент дошкільної освітив Україні / наук. кер. А. М. Богуш. Київ :Видавництво, 2012 (Державний стандартдошкільної освіти України). 26 с.

Бутенко В. Г. Оздоровчі технологіїв освітньому процесі сучасного дошкіль-ного навчального закладу : методичні реко-мендації / Укл. В. Г. Бутенко, Л. В. Калаш-ник, С. П. Цьома. Суми : СумДПУ іменіА. С. Макаренка, 2014. 180 с.

Вільчковський Е. С. Теорія і методикафізичного виховання дітей дошкільноговіку : навчальний посібник. 2-ге вид., пере-роб. та доп. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок.Суми : ВТД «Університетська книга».2008. 428 с.

Гаращенко Л. В. Педагогічні умовизастосування здоров’язбережувальних мето-дик виховання в дошкільному закладі. Збір-ник наукових праць Київського університетуімені Бориса Грінченка. 2010. Частина 4.С. 27–34.

Дошкільне тіловиховання. Впливрухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку / Автори-упорядники :Л. В. Калуська, З. В. Калуський, М. М. Гуме-нюк. Тернопіль : Мандрівець, 2008. 184 с.

Організація оздоровчої роботи в ДНЗ /Гаркуша Г. В., Рудік О. А., Свинарьова К. М.,Швайка Л. А. Харків : Основа, 2011. 319 с.

Поліщук О. В. Педагогічні технологіїсупроводження процесу фізичного вихованнядітей дошкільного віку: навчально-методич-ний посібник. Уманський держ. педагогічнийун-т ім. Павла Тичини. Інститут дошкільноїта початкової освіти. Науково-дослідницькалабораторія «Дошкільна освіта: історія, пер-спективи розвитку у XXI столітті». Регіональ-ний центр інноваційних технологій дошкіль-ної освіти. Умань : Софія, 2008. 144 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-26

Як цитувати

Волошин, О. Р. (2022). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З ПРАКТИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ. Rehabilitation and Recreation, (10), 71–77. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.9

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ