ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ З ДЕПРИВАЦІЄЮ ЗОРУ

Автор(и)

  • Б. О. Буховець
  • С. С. Романенко
  • О. М. Покропивний

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.22

Ключові слова:

депривація зору, діти, фізичний розвиток, фізична підготовленість.

Анотація

В статті розглянуто дані сучасних наукових досліджень, присвячених аналізу та порівнянню показників фізичного розвиту дітей з порушенням зору, які констатують той факт, що у дітей молодшого та середнього шкільного віку з депривацією зору рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості значно нижчий від їх однолітків у яких даної патології не виявлено. Науково обґрунтовано, що з віком показники фізичного розвитку в дітей із зоровою депривацією збільшуються, але повільніше проти їх однолітків, що не мають ідентичної патології. Можливо припустити, що вікова динаміка фізичного розвитку у дітей з порушенням зору є фізіологічною, як і в нормі, але рівень фізичного розвитку значно нижчий. Мета дослідження полягає у аналізі показників фізичного розвитку у дітей з депривацією зору. Методи дослідження: теоретичний аналіз даних спеціальної літератури з обраної теми дослідження, що передбачав використання ряду наступних методів: реконструкції, аспективний та концептуальний аналізи. Матеріал. Депривація сенсорних систем внаслідок порушення зору у дітей різного віку змінює їх життєдіяльність та знижує пристосувальні можливості Для дітей з депривацією зору характерно наявність таких дисфункцій як: порушення просторових образів, чуттєвого пізнання світу, самоконтролю та саморегуляції. організму в цілому. Такі дисфункції супроводжуються розвитком супутніх захворювань, найпоширенішої з яких є мінімальна мозкова дисфункція. Періодично у дітей з даною патологією можуть виникати різні прояви поведінкових порушень, що за даними наукових досліджень, негативно впливають на їх рухову активність. Результати. Науково обґрунтовано, що з віком показники фізичного розвитку в дітей із зоровою депривацією збільшуються, але повільніше проти їх однолітків, що не мають ідентичної патології. Вікова динаміка фізичного розвитку у дітей з порушенням зору є фізіологічною, як і в нормі, але рівень фізичного розвитку значно нижчий. Майже протягом усього шкільного віку діти з деривацією зору відстають у зрості та в масі тіла від своїх однолітків, які не мають даної патології. Висновки. Існує припущення, що показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості у дітей з порушенням зорової функції суттєво відрізняються від таких у однолітків з нормальним зором, але недостатньо наукових досліджень, що обґрунтовано підтверджують дане припущення. Виявлення особливостей фізичного розвитку з порушенням зорової функції і без такої є необхідним, оскільки на підставі отриманих даних визначається зміст програм корекції рухових порушень.

Посилання

Винник Д.П. Адаптивное физическое воспитание и спорт. Киев: Олимпийская литература. 2010. 608 с.

Бутов Р.С. Фізична реабілітація дітей шкільного віку з вадами зору в умовах спеціалізованих навчальних закладів: автореферат. Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016. 23 с.

Буховець Б.О., Долинський Б.Т., Борщенко В.В., Погорелова О.О. Особливості змін мозкового кровообігу дітей середнього шкільного віку з функціональними порушеннями зору за впливом методу Фельделькрайз. Інноваційна педагогіка. 2021.32. 80–85.

Войтко В.В. Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзії: дидактичне забезпечення: методичний посібник. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. 98 с.

Григус І.М., Крук І.М. Сенсорна інтеграція дітей з раннім аутизмом. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. Rehabilitation & recreation. 2022. 11. 102–110. https://doi.org/10.32782/2522-1795. 2022.11.12

Демчук С. Характеристика просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць. 2016. (33). 76–80.

Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами. Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. 302 с.

Кашуба В., Савлюк С. Біологічні передумови розробки концепції формування просторової організації тіла дітей 6–10 років із депривацією зору. Journal of Education, Health and Sport. 2017. 7 (7). 1095–1112.

Кравченко І., Гладов В. Особливості фізичного виховання дітей із порушеннями зору. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017. 1 (65). 250–259.

Савлюк С. Передумови розробки концепції з формування просторової організації тіла дітей із депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. 2017. 26. 269–277.

Савлюк С.П. Аналіз програм з корекції просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору. 2017. 3 (84). 421–424. 12. Yekta Ab., Hooshmand Elh., Saatchi M., Ostadimoghaddam H.,Asharlous Am, Taheri Az. Global Prevalence and Causes of Visual Impairment and Blindness in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Curr Ophthalmol. 2022; 34(1). 1–15. doi: 10.4103/joco.joco_ 135_21

Abdolalizadeh P., Chaibakhsh S., Falavarjani KG. Global burden of paediatric vision impairment: A trend analysis from 1990 to 2017. Eye (Lond). 2021, 35. 2136–2145.

Grygus I, Nagorna O. Nogas A., Zukow W. Anthropological providing educational services to children with special educational needs. Journal of Human Sport and Exercise. 2019. 14(4proc), 852–866. https://doi.org/10.14198/ jhse.2019.14.Proc4.48

Rudnicka A.R., Kapetanakis V.V., Wathern A.K., Logan N.S., Whincup P.H. Global variations and time trends in the prevalence of childhood myopia, a systematic review and quantitative meta-analysis: Implications for aetiology and early prevention. Br J Ophthalmol. 2016.100. 882-900.

Savluyk S. Conceptual basis of the concept of spatial organization of body of children 6–10 years with sensor systems deprivation in the process of physical education. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2017. 3 (39). 180–185.

Savliuk S., Kashuba V., Vypasniak I., Yavorskyy A., Kindrat P., Grygus I., Vakoliuk A., Panchuk I., Hagner-Derengowska M. Differentiated approach for improving the physical condition of children with visual impairment during physical education. Journal of Physical Education and Sport. 2020. 20 (Supplement issue 2), 958–965. DOI:10.7752/jpes.2020.s2136

Hoeg B., Moldow B., Ellervik C., Klemp K., Erngaard D., La Cour M. Danish Rural Eye Study: The association of preschool vision screening with the prevalence of amblyopia. Acta Ophthalmol. 2015. 93. 322–329.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-19

Як цитувати

Буховець, Б. О., Романенко, С. С., & Покропивний, О. М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ З ДЕПРИВАЦІЄЮ ЗОРУ. Rehabilitation and Recreation, (14), 186–192. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.22

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ