WSPARCIE SPOŁECZNE W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Автор(и)

  • S. Dębski
  • D. Kowalski
  • O. Nikolenko
  • O. Kyryk
  • I. Orel

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.13

Ключові слова:

wsparcie społeczne, instytucje publiczne wsparcia społecznego, urzędnik a obywatel, relacje w instytucjach publicznych

Анотація

Wsparcie społeczne jako pojęcie wielowymiarowe i wielopłaszczyznowe budzi zainteresowania wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. W bezustannym procesie demokratyzacji ustroju społeczno-politycznego państwa jakim jest Polska powołuje się instytucjonalne formy kształtujące tzw. wsparcie społeczne. Społeczeństwo uzyskuje możliwość stałego lub czasowego wsparcia instytucjonalnego w sytuacjach nadzwyczajnych lub odbiegających od uznanych za zwyczajne w znaczeniu materialnym. Uruchomienie środków na te cele zarówno centralnie jak i lokalnie ma prowadzić do zaspokojenia potrzeb ludności z chwilą ich pojawienia się. Wprowadzono administracyjnie formuły, które określają komu i w jakich okolicznościach oraz w jakiej formie przyznaje się wsparcie. Celem wsparcia jest uruchomienie środków finansowych i materialnych zależnie od sytuacji wnoszących o przydzielenie. Procedury uruchomienia ujęte są w przestrzeni czasowej. Wiele instytucji skonstruowano tak aby uruchomić w nich imperatyw decyzyjno-rozliczeniowy w powiązaniu kształtującym ocenę i wynagrodzenie urzędników zależnie od pełnego wykorzystania środków na wskazane cele. Nie objęto wykazem wszystkich możliwych celów z przyczyn oczywistych – nie da się wszystkiego przewidzieć. Mimo to uwarunkowania czasowe wydatkowania środków ściśle określono powodując presję czynnościowo-decyzyjną od której uzależniono wysokość wynagradzania urzędników jak i ich regularność. To zdominowało działania urzędnicze na tyle, że wymusiło skonstruowanie relacji urzędnik-potrzebujący na rzecz stabilnego układu w interesie obu stron. Prowadzi to obecnie do realizacji wymuszonego wskazanymi okolicznościami schematu stałego przyznawania określonym potrzebującym wsparcia oraz pouczania ich o możliwościach korzystania także z innych opcji niż ustalone z chwilą ich pojawienia się, kształtując tym samym brak woli potrzebujących do zmiany swojej sytuacji i roli z potrzebującego na rolę pracującego i płacącego podatki, z których tworzone są fundusze dla instytucji wspierających i ich pracowników oraz klientów. Rola klienta w systemie długotrwałego korzystania w znaczeniu psychologicznym wyklucza możliwość zmiany bez udziału form terapeutycznych. Brak tychże form w znaczeniu możliwości wykorzystania dla wszystkich potrzebujących zamyka koło urzędnik-klient-terapeuta i stanowi o trwałości układu. To powoduje liczne wyzwania badawcze. W niniejszym opracowaniu metodom badawczym poddaje się wybrane zagadnienia występujące na terenie Polski.

Посилання

Słownik języka polskiego. PWN, 2022, on-line.

Papież Jan Paweł II. O pracy ludzkiej. Laborem Exercens. Warszawa, 1981.

Hallowell J. Moralne podstawy demokracji. Warszawa, 1993.

Hallowell J. Moralne podstawy demokracji. Warszawa, 1993.

Plessner H. Władza a natura ludzka. Esej o antropologii światopoglądu historycznego. Warszawa, 1994.

Chodubski A. Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk, 2005.

Dębski S. S. Polityka społeczna. Grudziądz, 2014.

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Apanowicz J. Zarządzanie organizacjami. Toruń, 2002.

Betham D., Boyle K. Demokracja. Toruń, 1994.

Auleytner J. Polityka społeczna. Teoria i organizacja. Warszawa, 2000.

Tsymbaliuk V., Yakymchuk M., Pasichniuk V., Grygus I., Stankiewicz B. (2020). Problems of the application of the national administrative legislation system in studying the «Administrative Law» discipline. Journal of Physical Education and Sport, 20 (Supplement issue 2), 946–951.

Hryshko V., Mishchuk I., Tsymbaliuk V., Grygus I., Skaliy A. (2020). Integrated processes as an effective means of formation of legal knowledge. Journal of Physical Education and Sport, 20 (Supplement issue 2), 952–957.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997, NR 78 poz. 483 zm. Dz. U. 2001 nr 28 poz. 319 26.03.2001.

Europejska karta społeczna (Dz. U. 1999, nr 8, poz. 69).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Dębski, S., Kowalski, D., Nikolenko, O., Kyryk, O., & Orel, I. (2022). WSPARCIE SPOŁECZNE W POLSCE – WYBRANE ZAGADNIENIA. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (11), 111–118. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.13

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають