AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ŚRODOWISKU WODNYM

Автор(и)

  • D. W. Skalski
  • P. Kreft
  • D. Czarnecki
  • B. Vynogradskyi
  • D. Kowalski
  • L. Zarichanska
  • N. Kozachok

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.19

Ключові слова:

aktywność fizyczna w środowisku wodnym, zdrowie, pływanie.

Анотація

Aktywność fizyczna człowieka jest uwarunkowana jego rozwojem fizycznym, psychicznym i kulturowym. Jest ważny w każdym okresie życia. Ograniczenie aktywności fizycznej stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży. W dzisiejszych czasach niepokojącym zjawiskiem jest wysoki odsetek dzieci z wadami postawy, a liczba ta z roku na rok rośnie. Aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dzieci, dlatego dzieci uczęszczające na zajęcia na basenie mają zapewniony pełny program procesu korekcyjnego. Podstawy aktywności fizycznej w wodzie to przede wszystkim zdrowie. Zdrowy człowiek to taki, który nie wydaje pieniędzy na leki, lekarzy, szpitale, badania itp. Ekonomia wychowania fizycznego polega na działaniach, które utrzymują ludzi w formie, prowadzą do zdrowia i prowadzą do dłuższego życia. Pływanie zdrowotne wykorzystuje środowisko wodne w celu treningu zdrowotnego i jest świadomie kierowanym procesem polegającym na celowym wykorzystaniu ściśle określonych ćwiczeń́ fizycznych dla uzyskania efektów fizycznych i psychicznych, przeciwdziałających obniżaniu się̨ zdolności przystosowawczych organizmu do wysiłku. Może on także, poprzez efekty fizjologiczne służyć́ profilaktyce w zapobieganiu lub zmniejszaniu tempa rozwoju chorób cywilizacyjnych, poprawie sprawności organizmu i funkcji układów wewnętrznych ustroju: układu kradzenia i oddychania oraz układu nerwowego i innych. W edukacji zdrowotnej należy mówić o pozytywnych aspektach kultury fizycznej. W tym artykule udowodnimy znaczenie aktywności fizycznej w środowisku wodnym i jej zdrowotne aspekty. Ćwiczenia w wodzie należą do najbezpieczniejszych form aktywności fizycznej. Do najbardziej popularnych zalicza się: aqua aerobik i jego róż ne odmiany, hydrobic, aqua jogging, aqua walking, aqua step, aqua joga, aqua relaks, aqua Watsu, aqua body pump oraz aqua cycling. Przedstawione powyżej wybrane formy zajęć w środowisku wodnym stanowią alternatywę dla dotychczasowych form stosowanych w klubach fitness, hotelach oraz jednostkach rekreacyjnych.

Посилання

Bartik P. (2017). Aktywność ruchowa osób niedostosowanych społecznie, red. S. Kowalik. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 503-526.

Bartkowiak E. (1986). Nauczanie pływania – podstawy bezpieczeństwa w wodzie. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Bulicz E., Murawow I. (2004). Zdrowotne i lecznicze wpływy środowiska wodnego: unikalne możliwości i perspektywy wykorzystania. Medycyna Sportowa (suppl. 1), 23-33.

Czabański B., Fiłon M., Piwowarczyk K. (1991). Pływanie zdrowotne i kompensacyjnokorekcyjne, red. B. Czabański, M. Fiłon, Elementy teorii pływania. Skrypty Akademii Wychowania Fizycznego. Wrocław: Wydawnictwo AWF, 315-329.

Czarnecki D., Skalski D., Grygus I. (2022). Free time of elderly people in terms of physical activity. Quality in Sport. 8(4):33-38. http:// dx.doi.org/10.12775/QS.2022.08.04.003

Drabik J. (1995). Aktywność fizyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWF.

Grygus I., Jewtuch М. (2013). Wpływ zaproponowanej metodyki wychowania fizycznego na stan funkcjonalny studentów. Journal of Health Sciences. 3(9), 417-426.

Grygus I., Kucher T. (2013). Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system. Physical Education of Students. 17(3), 26-30. https://doi.org/10.6084/ m9.figshare.662556

Grygus I., Kuczer T. (2013). Optymalizacja sprawności fizycznej studentów z różnymi rodzajami autonomicznego układu nerwowego. Journal of Health Sciences. Vol. 3. 10:583–604.

Grygus I., Mykhaylova N. (2013). Wpływ ruchowej aktywności na stan zdrowia studentów. Journal of Health Sciences. 3 (5): 649-656.

Grygus I., Nogas A., Nebova N. Clinical and psycho-functional features of rehabilitants with chronic fatigue syndrome. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):920-928. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi. org/10.5281/zenodo.1470655

Grygus I., Prusik K. (2015). Moulding of professional and personal features of a character of future specialists on health. Global Journal of Advanced Research. Vol. 2, Issue 1:41-43.

Grygus I., Prusik K., Prusik Ka. (2013). Improving the physical health of students with physical exercises proposed by type of autonomic nervous. Journal of Health Sciences. 3 (5): 657-670.

Guidi F.C. (1999). Corrective gymnastics or swimming? Medicina & Sport, 16(4), 57-58.

Juszkiewicz M., Swałtek-Juszkiewicz B. (2005). Aktywność ruchowa w środowisku wodnym jako sposób realizacji wartości prozdrowotnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin, 60, suppl. 16(175), 290-293.

Karpiński R., Karpińska M.J. (2009). Pływanie: sport, zdrowie, rekreacja. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki. Katowice: Wydawnictwo AWF.

Kashuba, V., Andrieieva, O., Hakman, A., Grygus, I., Smoleńska, O., Ostrowska, M., Napierała, M., Hagner-Derengowska, M., Muszkieta, R., & Zukow, W. (2021). Impact of Aquafitness Training on Physical Condition of Early Adulthood Women. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21(2), 152-157. https:// doi.org/10.17309/tmfv.2021.2.08

Kreft P., Kowalski D., Glazik R. (2021). Edukacja zdrowotna jako tło dla ekonomii i kultury fizycznej.

Labudová J. (2009). Rekreacja ruchowa osób z niepełnosprawnością, red. S. Kowalik. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 334-353.

Łubkowska W., Szark-Eckardt M. (2015). Korygowanie postawy ciała poprzez pływanie i ćwiczenia w wodzie. Bydgoszcz.

Makar P., Skalski D., Peczak-Graczyk A., Kowalski D., Grygus I. (2022). Correlations between chosen physiological parameters and swimming velocity on 200 meters freestyle distance before and after 5 months of training. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 22 (3), 803-810. DOI:10.7752/jpes.2022.03102

Maltsev, D., Andrieieva, O., Kashuba, V., Yarmak, O., Dobrodub, E., Grygus, I., Prusik, K. (2022). Assessment of the Quality of Active Family Leisure. Physical Education Theory and Methodology, 22(3), 386-392. https://doi. org/10.17309/tmfv.2022.3.13

Mogiła-Lisowska J. (2010). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Warszawa: Wydawnictwo AWF.

Nesterchuk N., Grygus I., Tokar A., Skalski D.W. (2022). Nowoczesne technologie fitness. Ochrona zdrowia. Wybrane aspekty edukacyjno-medyczne. Monografia. Red. Dariusz W. Skalski, & Igor Grygus. 113-128. https://doi.org/10.5281/zenodo.5904194

Owczarek S. (1999). Korekcja wad postawy: pływanie i ćwiczenia w wodzie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Pawłucki A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWF.

Petruk L., Grygus I. (2019): The influence of physical exercises on physical development and physical preparedness of the first year female students. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2, 3, s. 97–105.

Pietrusik K. (2008). Formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym wykorzystywane w kreacji zdrowia, red. D. Umiastowska. Aktywność ruchowa ludzi w róż nym wieku. Uniwersytet Szczeciński i Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne Albatros, 12, 359-366.

Róż ański P., Dorosz A. (2002). Zdrowotny wpływ środowiska wodnego na organizm osoby rehabilitowanej. Rocznik Naukowy AWF. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 9, 213-220.

Skalski D., Kowalski D., Kindzer B., Kreft P., Grygus I. (2022). Sport water rescue in Poland – research on selected sport competitions in water rescue. Rehabilitation & recreation. 12:156-167. DOI https://doi.org/10.32782/2522- 1795.2022.12.21

Skalski D., Kreft P., Makar P., Zabolotna O., Stanula A., Zwara R. (2020). Udział kobiet w sporcie i edukacja zdrowotna. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Skalski D.W., Grygus I., Skalska E., Rybak L. (2022). Współczesna kultura fizyczna a styl życia. Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego praca zbiorowa pod redakcją Marcina Białasa i Dariusza W. Skalskiego. Gdańsk. 21-33. ISBN 978-83-66894-06-8

Skalski D.W., Kowalski D., Grygus I., Nesterchuk N. (2020). Physical culture in a rural environment and health education. Rehabilitation & recreation. 6:76-88. http://doi.org/10.5281/ zenodo.4033295

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2009.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt skonsolidowany, zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie”. Bruksela, 2008. http://ec.europa.eu/sport/library/ p o l i c y _ d o c u m e n t s / e u - p h y s i c a l - a c t i v i - ty-guidelines-2008_pl.pdf

Zatoń K., Kwaśna A. (2011). Wartości rekreacyjne jako aspekt aktywności ruchowej w wodzie. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 34, 176-180.

Zatoń K., Zatoń K. (2014). Aktywność fizyczna a zdrowie. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 45, 34-40.

Ż bikowski J. (1999). Pływanie jako jedna z form wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku średnim, red. T. Mieczkowski. Ruch jak lekarstwo za mało nie skutkuje za dużo szkodzi. Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin: Wydawnictwo IKF US, 191-197.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Skalski, D. W., Kreft, P., Czarnecki, D., Vynogradskyi, B., Kowalski, D., Zarichanska, L., & Kozachok, N. (2022). AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ŚRODOWISKU WODNYM. Rehabilitation and Recreation, (13), 140–146. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.13.19

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>