ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС ПРОГРАМ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • І. Ю. Самохвалова
  • С. М. Харченко

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.18

Ключові слова:

силова витривалість, фітнес-програми, рухові якості, фізичні вправи, дистанційне навчання

Анотація

Проблема здоров’я населення України визнається на державному рівні, що на сучасному етап визначає здоров’я нації. Навчання студентів закладів вищої освіти за дистанційною формою призвело до критичного скорочення тривалості спеціально організованої рухової активності. Тому, виникла необхідність пошуку та використання сучасних методів та засобів розвитку рухових навичок, зокрема силової витривалості студентської молоді. Науковцями доведено, що напрям майбутньої професійної діяльності впливає на розвиток рухових навичок студенток, визначаючи особливості фізичної працездатності, рухової активності та необхідного рівня фізичного здоров’я майбутніх спеціалістів. Узагальнення наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту свідчить про важливість розвитку силової витривалості студенток у вищих навчальних закладах. Мета дослідження: визначити вплив використання фітнес – програм на показники силової витривалості студенток аграрного університету, під час дистанційних занять. В дослідженні використовувались методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. Експеримент проводився на базі Сумського національного аграрного університету. У тестуванні взяли участь 28 студенток першого курсу факультету агротехнологій та природокористування, які були розподілені на контрольну та експериментальну групи. На заняттях експериментальної групи використовувались фітнес-програми для розвитку силової витривалості, яка необхідна для життєвої та професійної самореалізації студенток. Різноманітні динамічні і статичні вправи та їх комбінації підбирались таким чином, щоб працювали великі групи м’язів або кілька груп м’язів до втоми, яка стимулює зміни в м’язах. В результаті проведеного дослідження виявлено, що застосування фітнес – програм в експериментальній групі, сприяло суттєвим і позитивним зрушенням за багатьма досліджуваними показниками.

Посилання

Ванюк Д. В. Ефективність впровадження фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання різної спрямованості. ХІ Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії» (4–5 квітня 2021 р. Національна академія Національної гвардії України, кафедра фізичної підготовки та спорту. Харків, 2021. Вип. 11. С. 70–72.

Качан О. А. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти. Слов’янськ : Витоки, 2017. 138 с.

Кожокар М. В., Слобожанінов П. А. Засоби оздоровчого фітнесу під час проведення онлайн – занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти в період карантинних обмежень. Молодий вчений, 2020. № 11 (87). DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-49

Круцевич Т. Ю., Пангелова Н. Є., Кривчикова О. Д. Теорія і методика фізичного виховання : підруч.для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту. К. : Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2017. Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. 384 с.

Петренко О. П., Петренко Н. В., Лоза Т. О. Оздоровчі технології пілатесу в професійно-прикладній фізичній підготовці студентів закладів вищої освіти. Суми : Сумський державний університет, 2020. 176 с.

Пилипей Л. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 312 с.

Cамохвалова І. Ю., Харченко С. М., Красілов А., Жуков В., Потапчук С. Ефективність програми розвитку рухових умінь студенток в умовах професійної підготовки. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2021. Випуск 22. С. 71–81.

Усачов Ю. О., Зінченко В. Б., Жуков В. О., Козубей П. С. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/149236666.pdf

Rybalko P., Samokhvalova I. Analysis of motor skills development in university female student by means of sports games in the process of section classes. New York. TK Meganom LLC. Innovative Solutions in Modern Science, 2021. № 2 (46). P. 76–86. doi: 10.26886/2414-634X.2(46)2021.6

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Як цитувати

Самохвалова, І. Ю., & Харченко, С. М. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС ПРОГРАМ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Rehabilitation and Recreation, (11), 157–162. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.18

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ