РЕКРЕАЦІЇ ТА ФІЗИЧНІ ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Автор(и)

  • С. В. Козуб Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»
  • Ю. Є. Чечельницька Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії і педагогіки державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.7

Ключові слова:

фізична рекреація, рекреологія, керовані прогулянки, ігри на свіжому повітрі, активна гнучкість, режим рухової активності людини, оздоровча фізична культура під час вагітності

Анотація

Питання подовження людського роду споконвіків було актуальним. З метою зміцнення здоров’я молоді, формування здорового покоління українців запропоновано через рекреацію зменшити негативні явища серед молодого покоління, досягти більшої активності різних груп населення через керовані прогулянки та інші види занять на свіжому повітрі. Визначено завдання оздоровчої фізичної культури під час вагітності. Запропоновано рекомендації для вагітних, які не обмежуватимуть їх у цей період, а навпаки, сприятимуть правильному і корисному розподіленню вільного часу. Мета розвідки полягала у дослідженні змін показників фізичного стану різних груп населення під час рекреації та фізичних тренувань, жінок у період вагітності. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічні методи; антропометричні методи дослідження; фізіологічні методи; методи математичної статистики. Перевірено статистичну значущість розходження показників до й після експерименту. Вирішено продовжувати дослідження вищезазначеного питання. Спостерігаються позитивні зміни показників фізичного стану різних груп населення після врахування наших рекомендацій, а саме поліпшення стану серцево-судинної і дихальної систем організму, підвищення рівня фізичної підготовленості, активності. Такі підходи у профілактиці порушень у стані здоров’я різних груп населення дозволяють покращити їхнє самопочуття, задовольнити потреби у сфері дозвілля, відпочинку.

Посилання

Данилевич М. В. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту в Австрії. Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. С. 309–312.

Жданова О.М., Тучак А.М., Котова І.В., Поляковський В.І. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму. Вежа. 2000. С. 248.

Кулік І.Г. Оздоровчо-спортивна рекреація і студентська молодь. Вісник КДУ ім. Михайла Остроградського. 2010. Вип. 5, № 64. Ч. 1. С. 208–210.

Куніковський С., Приступа Є., Ріпак М., Виноградський Б., Слімаковський О. Рухова активність у структурі вільного часу дорослих жінок. Фізична активність, здоров’я і спорт. 2019. № 2(34). С. 11–17.

Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы. Сборник материалов III Междунар. науч.-практ. конф. Минск : БГМУ. 2018. 254 с.

Приступа Є., Данилевич М. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Вип. 1(42), ч. 2. С. 359–363.

Приступа Є.Н., Жданова О.М., Линець М.М. та ін. Фізична рекреація : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / за ред. Є. Приступи. Дрогобич : Коло, 2010. 448 с.

Романчук О.В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні. Молодий вчений. 2020. № 3.2(79.2). С. 77–81. DOI: doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.2-18.

Савлюк С., Ваколюк А., Панчук І., Бутенко Т. З досвіду застосування засобів пілатесу у корекційно-оздоровчих технологіях з особами зрілого віку. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2020. № 16. С. 86–90. DOI: doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.86-90

Самолюк О., Романюк Т., Шеметов О. Значення статичних і динамічних вправ для розвитку активної гнучкості. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2021. № 19. С. 49–53. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-19.49-53.

Стафійчук В.І. Рекреалогія : навчальний посібник. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 428 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-21

Як цитувати

Козуб, С. В., & Чечельницька, Ю. Є. (2022). РЕКРЕАЦІЇ ТА ФІЗИЧНІ ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 56–61. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.7

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ