ФОРМУВАННЯ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • П. М. Годлевський Херсонська державна морська академія
  • О. В. Саратовський Херсонська державна морська академія

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.5

Ключові слова:

здоров’язбереження, рухова активність, фахівці водного транспорту

Анотація

Мета. Дослідити стан та можливості формування здоров’я майбутніх фахівців водного транспорту засобами рухової активності. Матеріал і методи. У дослідженні були задіяні 118 майбутніх фахівців водного транспорту факультетів «Судноводіння» – 68 юнаків, та «Суднової енергетики» – 50 юнаків. Використовувалися такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз законодавчих і нормативно правових документів, анкетування. Результати. Визначені фактори низького рівня сформованості культури здоров’язбереження здобувачів вищої освіти: відсутність особистісного ціннісного ставлення до власного здоров’я, заходів стимулювання здоров’язбережувальної діяльності у навчальний та позанавчальний час, знецінення соціального престижу фізичної культури, недостатня мотивація до рухової активності, низький рівень здоров’язберігаючої компетентності, відсутність знань, умінь та навичок профілактики професійних захворювань. Доведено, що фізична активність – обов’язкова умова нормального функціонування людського організму. Брак руху так само небезпечний для людини, як нестача кисню, вітамінів і мінеральних речовин. Висновки. Досліджений стан здоров’язбережувальної діяльності в ХДМА свідчить про серйозні недоліки в роботі з формуванням мотивації здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. При порівняльному аналізі досліджень 2018 та 2021 навчальних років визначені причини негативного ставлення до рухової активності. Головною причиною залишається брак часу, який зріс на 3,9% і став становити 80,1% – судноводії. Механіки – із 75,4% виріс на 6,6%, піднявшись до 81,2%. Друге місце, за динамікою зростання, визначились недоліки матеріально-технічного забезпечення (25,0% – судноводії, 24,5% – механіки), в 2021 н. р. судноводії 45,0%, механіки – 43,0%. Відсутня цікавість до занять (22,4% – судноводії, 21,8% – механіки), в 2021 н. р. судноводії 30,8%, механіки – 29,0% за динамікою зростання посіла третє місце. Що доводить негативну тенденцію зниження рівня рухової активності як основи здоров’я. Із метою формування культури здоров’язбереження в ХДМА необхідний новий методичний підхід, спрямований на розвиток рухових якостей, вмінь і професійних навичок, використовуючи належну матеріально-технічну базу з наданням спеціальних теоретичних знань, що формують у здобувачів вищої освіти мотивацію до здорового способу життя.

Посилання

Башавець Н.А. Проблема рівня фізичної підготовленості студентської молоді. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2018. Вип. 3. С. 52–56.

Годлевський П.М. Формування мотивації курсантів до занять з фізичного виховання. Наукові матеріали X міжнародної науково-практичної конференції (м. Дрогобич 16-17 травня). Науковий часопис (11). Київ : НТУ ім. Драгоманова, 2019. С. 72–77.

Годлевский П.М. Проблемы физической культуры курсантов Херсонской государственной морской академии и возможности решения. Физическая культура и спорт в современном мире : к 70-летию факультета физической культуры : сборник научных статей / Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель. 2019. С. 43–48. ISBN 978-985-577-571-4.

Годлевський П.М. Техніка самозахисту у структурі підготовки фахівців морського транспорту. Електронний науковий журнал. Харківська державна академія фізичної культури. ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523–4196. 2021. № 2(20), С. 35–46. DOI:10.15391/ed.2021-2.03.

Годлевський П.М. Аутогенне тренування в підготовці до професійної діяльності фахівців водного транспорту. SCIENCE AND SOCIETY, PATTERNS AND TRENDS OF DEVELOPMENT: Abstracts of XVI International Scientific and Practical Conference Vienna, Austria March 30 – April 02, 2021. SBN – 978-1-63848-672-5 DOI – 10.46299/ISG.2021.I.XVI.

Годлевський П.М. Забезпечення готовності психофізичного стану фахівців водного транспорту засобами фізичних вправ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. Випуск 4 (134) 21. С. 25–29.

Голяка С.К. Валеологічна освіта та заняття оздоровчим плаванням як засоби профілактики і корекції порушень постави школярів. Наук. часопис НПУ М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт)» : зб. наукових праць / За ред. О.В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 32018. Том 1. Випуск 3К (110) 19. С. 155–159. ISSN 2311-2220.

Григус І.М. Нетрадиційні засоби оздоровлення : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2017. 242 с.

Ломака Ж.М. Сучасні підходи до розуміння сутності здоров’я людини. Наук. часопис НПУ М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фіз.. культури (фіз.. культура і спорт)» : зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. Том 1. Випуск 5К (113) 19. С. 201–204.

Нестерчук Н.Е. Теоретико-методические основы использования средств физической реабилитации для улучшения уровня здоровья при гипотонии. Педагогическое искусство. 2017. № 1. С. 164–169.

Степанюк С. Значення мотивацій сучасної людини у формуванні основ здорового способу життя. Наук. часопис НПУ М.П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фіз.. культури (фіз. культура і спорт)» : зб. наукових праць / за ред. О.В. Тимошенка. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Том 1 Випуск 5 (99) 18. С. 154–159. ISSN 2311-2220.

Чернієнко О.А. Особливості організації занять з фізичного виховання студенток 17-18 років. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. 2020. № 6. С. 57–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rehrec_2020_6_10.

Diachenko-Bohun M., Hrytsai N., Grynova M., Grygus I Zukow W. «The readiness formation of future biology teachers for healthcare-safety technologies realization in professional activity». Education and Information Technologies. 2018. Vol. 23. Р. 1–13. URL: https://doi.org/10.1007/s10639-018-9799-y DOI: 10.1007 / s10639-018-9799-й (1,6 д.а.).

Nagorna O.B. Joint hypermobility syndrome in infants. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017 № 2(38). С. 164–169.

Sergiy Vozniy. PHYSICAL REHABILITATION OF ADOLESCENTS WITH MINOR STRUCTURAL CARDIAC ABNORMALITIES. № 4(40). Луцьк, 2017. С. 84–89.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-18

Як цитувати

Годлевський, П. М., & Саратовський, О. В. (2022). ФОРМУВАННЯ ТА СТАН ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation), (9), 37–46. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2021.9.5

Номер

Розділ

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ