ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СТРІЛЬБИ З ЛУКА НА СПОРТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПАРАЛІМПІЙЦІВ

Автор(и)

  • А. Магльований
  • І. ‪Григус
  • О. Кунинець
  • С. Дуліба
  • Л. Стрельбицький
  • О. Іваночко
  • В. Хомишин

DOI:

https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.2

Ключові слова:

паралімпійці, фізична реабілітація, спеціальні фізичні вправи, серцево-судинна система, нервово-м’язова система, сенсорна система.

Анотація

Мета. Визначення впливу індивідуально підібраного комплексу спеціальних фізичних вправ у стрільбі з лука та засобів фізичної реабілітації на функціональний стан серцево-судинної, нервово- м’язової та сенсорної систем і спортивні досягнення паралімпійців. Матеріал. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано: теоретичні – пошуково-бібліографічний метод; емпіричні – науково-педагогічні та медико-біологічні методи дослідження; методи математичної статистики. Результати. Аналіз науково-методичної літератури практично здорових спортсменів стрільців з лука дозволив встановити важливу роль нервової, м’язової і сенсорних систем у реалізації спортивного результату лучника. Фізичні навантаження у стрільбі з лука мають статичний характер і добре вивчені у практично здорових спортсменів, але у паралімпійців вони ще недостатньо вивчені, також не вивчено вплив засобів фізичної реабілітації та спеціальних фізичних вправ зі стріль- би з лука на процеси відновлення у післятренувальний та післязмагальний періоди, від того було проведено наукове дослідження паралімпійців. Установлено у паралімпійців експериментальної та контрольної групи на вогневому рубежі до та після першого навчально-тренувального заняття першого етапу (фонові показники) відсутність достовірних розбіжностей між всіма показниками, що вивчалися. Визначено достовірні відмінності паралімпійців між першим та другим і між першим та третім етапами дослідження лише у паралімпійців експериментальної групи. Доведено позитивний вплив використання комплексу спеціальних фізичних вправ зі стрільби з лука та засобів фізичної реабілітації на підвищення психоемоційної стійкості та покращення спортивного результату. Дове- дено, що паралімпійці експериментальної групи були більш стабільними у виконанні пострілів та переважали паралімпійців контрольної групи за результатами пострілів, що також є аргументом, щодо застосування запропонованих змін до планів навчально-тренувальних занять. Висновки. Для покращення і стабілізації спортивного результату, підвищення психоемоційної стійкості у підготовчій частині навчально-тренувальних занять підготовчого та змагального періодів застосовувати комплекс спеціальних фізичних вправ зі стрільби з лука та у заключній частині засоби фізичної реабілітації – масаж м’язів спини, масаж м’язів плечового пояса і верхніх кінцівок та у вільний від занять день оздоровче плавання.

Посилання

Динаміка параметрів функціонального стану стрільців з лука – паралімпійців. Магльований А.В., Кунинець О.Б., Стрельбицький Л.В. VІ міжнародна науково-практична конференція «Адаптаційні можливості дітей та молоді». Одеса, 2006. С. 178–181.

Гузій О.В. Зміни типів автономної регуляції серцевого ритму за впливу інтенсивних фізичних навантажень. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. 10(118), С. 43-49.

Гузій О.В., Романчук О.П., Магльований А.В. Сенсомоторні показники як критерії впливу інтенсивних фізичних навантажень на організм спортсмена. Український журнал медицини, біології та спорту, 2020. 5(3). С. 351–358. doi: 10.26693/jmbs05.03.351

Guzii O., Romanchuk A., Mahlovanyi A., Trach V. Post-loading dynamics of beat-to-beat blood pressure variability in highly trained athletes during sympathetic and parasympathetic overstrain formation. Journal of Physical Education and Sport, 2021. Vol. 21 (5), pp. 2622-2632. DOI:10.7752/jpes.2021.05350

Herasymenko O., Mukhin V., Pityn M., Kozibroda L. (2016). Shift of physical activity index for individuals with lower limb amputations as influenced by the comprehensive program of physical rehabilitation. Journal of Physical Education and Sport, 16, (Supplement issue 1), 707-712. doi:10.7752/jpes.2016.s1115

Магльований A., Кунинець O., Григус I., Іваночко O. (2023). Вплив дозованого фізичного навантаження на показники серцево- судинної системи осіб, які втратили кінцівки. Rehabilitation and Recreation, 14, 63–70. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.7

Mahlovanyy A., Kunynetc O., Ivanohco O. “Determination of Physical Rehabilitation Measures by the Response of the Cardiovascular System of Persons with Lower Limb Amputations to Dosed Physical Load”. EC Emergency Medicine and Critical Care 7.3 (2023): 28-35.)

Mõttus, R., Epskamp, S., & Francis, A. (2016). Within- and between-individual variability of personality characteristics and physical exercise. Journal of Research in Personality.

Rehabilitacija medyczna; pod red. Andrzeja Kwolka. Tom 11. Wroclaw: Medyczne Urban & Partner, 2004. 630.

Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation. Grygus I.M., Kashuba V.O., Mahlovanyi A.V., Skalski D.V. Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. 466 p.

Пазичук О., Музика Ф., Магльований А. Рівень енергетичного обміну в спортсменів стрільців. Спортивна наука України. 2016. № 4 (74). С. 40-45. http://www. sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html.

Rudenko R., Mahlovanyy A., Kunynets O., Grygus I. Physical rehabilitation of disabled athletes by the method of corrective massage. Rehabilitation & Recreation. № 7, 2020. С. 85-89. http://doi.org/10.5281/ zenodo.4033303

Руденко Р.Є., Магльований А.В., Григус І.М., Кунинець О.Б. Фізіологічні зміни систем організму спортсменів з інвалідністю в рамках програми фізичної реабілітації. Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. C. 429-458. DOI https://doi. org/10.30525/978-9934-26-201-2-1

Rudenko R., Rudenko R., Mahlovanyy A., Shuyan O., Prystupa T. Physical rehabilitation and thermoregulatory processes in athletes with disabilities. Journal of Physical Education and Sport. 2015. Vol. 15, is. 4. Р. 730-735.

Rudenko R., Mahlovanyy A., Mukhin V. Massage for Disabled Athletes. American Journal of Science and Technologies. 2016. Vol. 3, no. 1(21). P. 699-705.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-14

Як цитувати

Магльований A., ‪Григус I., Кунинець O., Дуліба S., Стрельбицький L., Іваночко O., & Хомишин V. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ СТРІЛЬБИ З ЛУКА НА СПОРТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПАРАЛІМПІЙЦІВ. Rehabilitation and Recreation, (15), 17–26. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.2

Номер

Розділ

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають